English version
Knut Oterholm

Knut Oterholm

Vitenskapelige publikasjoner

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Oterholm, Knut (2022). From readers’ advisory to literary advocacy – a conceptual exploration. Information research . Vol. 27.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Oterholm, Knut (2020). Resignasjon og anerkjennelse: Jakob Sandes sosiologiske poetikk. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. Kapittel 13. s. 233-256. ABM-media AS.

Tallerås, Kim; Colbjørnsen, Terje; Oterholm, Knut; Larsen, Håkon (2020). Cultural Policies, Social Missions, Algorithms and Discretion: What Should Public Service Institutions Recommend?. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. Public libraries. s. 588-595. Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-...

Oterholm, Knut (2016). Folkebiblioteket og kvaliteter i litteraturen: et formidlingsperspektiv. Eliassen, Knut Ove; Prytz, Øyvind (Red.). Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur.. Kapittel. s. 140-161. Fagbokforlaget.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Oterholm, Knut (2016). Tempering Ambiguity - The Quality of the Reading Experience. Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar; McKechnie, Lynne (E.F.); Oterholm, Knut (Red.). Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. Kapittel 8. s. 115-130. Wilfrid Laurier University Press.

Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar; McKechnie, Lynne (E.F.); Oterholm, Knut (2016). Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. ISBN: 978-1-77112-172-9. 404 s. Wilfrid Laurier University Press.

Oterholm, Knut; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2015). Aktualitetens fire former og lyrikken som mulighet. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Kapittel 12. s. 261-289. Pax Forlag.

Oterholm, Knut; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2015). Litteraturformidling i litteraturblogger. en fenomenologisk undersøkelse av kvalitet. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Kapittel 10. s. 212-235. Pax Forlag.

Vold, Tonje; Oterholm, Knut; Smidt, Jofrid Karner (2013). Hva er litteratursosiologi? Teoretiske perspektiv. Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (Red.). Litteratursosiologiske perspektiv. Kapittel. s. 21-62. Universitetsforlaget.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Oterholm, Knut (2013). Mot et mindre språk – om kvalitetsperspektiv,forlagsredaktører og samtidslitteratur. Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (Red.). Litteratursosiologiske perspektiv. Del II. Kap. 4. Den litterære institusjon.. s. 168-198. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig