English version
Knut Oterholm

Knut Oterholm

Kort om

Ansatt ved OsloMet siden 2005, utdannet litteraturviter fra UIO. Jeg underviser og forsker innenfor fagområdet litteratursosiologi og har særlig vært opptatt av kvalitet og vurderingsspørsmål av litteratur- og kulturuttrykk, formidling og lesererfaring i praktiske og teoretiske perspektiv. Mitt faglige arbeid har både humanviteskaplig og sosiologisk innretning. Jeg arbeidet i flere år med praktisk litteraturformidling ved Deichmanske bibliotek.

Vitenskapelige publikasjoner

Vold, Tonje; Oterholm, Knut (2023). Når litteraturfestivalen finner sted. En undersøkelse av litteraturfestivaler i Odda, Bergen og Lillehammer i 2021 og 2022. Passage. Vol. 38.
http://hdl.handle.net/10852/102643

Skjerdingstad, Kjell Ivar ; Oterholm, Knut (2022). From readers’ advisory to literary advocacy – a conceptual exploration. Information research. Vol. 27.
https://doi.org/10.47989/colis2233

Tallerås, Kim ; Colbjørnsen, Terje ; Oterholm, Knut ; Larsen, Håkon (2020). Cultural Policies, Social Missions, Algorithms and Discretion: What Should Public Service Institutions Recommend?. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. s. 588-595. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-43687-2_49

Skjerdingstad, Kjell Ivar ; Oterholm, Knut (2020). Resignasjon og anerkjennelse: Jakob Sandes sosiologiske poetikk. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. s. 233-256. ABM-media AS.

Skjerdingstad, Kjell Ivar ; Oterholm, Knut (2016). Tempering Ambiguity - The Quality of the Reading Experience. Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar; McKechnie, Lynne (E.F.); Oterholm, Knut (Red.). Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. s. 115-130. Wilfrid Laurier University Press.

Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar ; McKechnie, Lynne (E.F.); Oterholm, Knut (2016). Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. ISBN: 978-1-77112-172-9. 404 s. Wilfrid Laurier University Press.

Oterholm, Knut (2016). Folkebiblioteket og kvaliteter i litteraturen: et formidlingsperspektiv. Eliassen, Knut Ove; Prytz, Øyvind (Red.). Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur.. s. 140-161. Fagbokforlaget.

Oterholm, Knut ; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2015). Litteraturformidling i litteraturblogger. en fenomenologisk undersøkelse av kvalitet. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. s. 212-235. Pax Forlag.

Oterholm, Knut ; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2015). Aktualitetens fire former og lyrikken som mulighet. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. s. 261-289. Pax Forlag.

Oterholm, Knut ; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2013). Forlagsredaktørers vurderingspraksis : skjønnsutøvelse som håndverk. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 16.
http://hdl.handle.net/10642/1873

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig