English version
Knut Oterholm

Knut Oterholm

Vitenskapelige publikasjoner

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Oterholm, Knut (2020). Resignasjon og anerkjennelse: Jakob Sandes sosiologiske poetikk. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. Kapittel 13. s. 233-256. ABM-media AS.

Tallerås, Kim; Colbjørnsen, Terje; Oterholm, Knut; Larsen, Håkon (2020). Cultural Policies, Social Missions, Algorithms and Discretion: What Should Public Service Institutions Recommend?. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. Public libraries. s. 588-595. Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-...

Oterholm, Knut (2016). Folkebiblioteket og kvaliteter i litteraturen: et formidlingsperspektiv. Eliassen, Knut Ove; Prytz, Øyvind (Red.). Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur.. Kapittel. s. 140-161. Fagbokforlaget.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Oterholm, Knut (2016). Tempering Ambiguity - The Quality of the Reading Experience. Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar; McKechnie, Lynne (E.F.); Oterholm, Knut (Red.). Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. Kapittel 8. s. 115-130. Wilfrid Laurier University Press.

Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar; McKechnie, Lynne (E.F.); Oterholm, Knut (2016). Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. ISBN: 978-1-77112-172-9. 404 s. Wilfrid Laurier University Press.

Oterholm, Knut; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2015). Aktualitetens fire former og lyrikken som mulighet. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Kapittel 12. s. 261-289. Pax Forlag.

Oterholm, Knut; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2015). Litteraturformidling i litteraturblogger. en fenomenologisk undersøkelse av kvalitet. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Red.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Kapittel 10. s. 212-235. Pax Forlag.

Vold, Tonje; Oterholm, Knut; Smidt, Jofrid Karner (2013). Hva er litteratursosiologi? Teoretiske perspektiv. Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (Red.). Litteratursosiologiske perspektiv. Kapittel. s. 21-62. Universitetsforlaget.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Oterholm, Knut (2013). Mot et mindre språk – om kvalitetsperspektiv,forlagsredaktører og samtidslitteratur. Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (Red.). Litteratursosiologiske perspektiv. Del II. Kap. 4. Den litterære institusjon.. s. 168-198. Universitetsforlaget.

Smidt, Jofrid Karner; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (2013). Litteratursosiologiske perspektiv. ISBN: 978-82-15-02097-6. 388 s. Universitetsforlaget.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Oterholm, Knut (2013). Formidling og oppmerksomhet -- en lesning av bibliotekers blogging om litteratur. Frenander, Anders; Nilsson, Kersti (Red.). Libraries, black metal and corporate finance: Current research in Nordic Library and Information Science. kapittel. s. 85-113.

Oterholm, Knut; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2013). Forlagsredaktørers vurderingspraksis : skjønnsutøvelse som håndverk. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift . Vol. 16.
http://www.idunn.no/ts/nlvt/2013/02/forlagsredakto...

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Oterholm, Knut (2012). Fornemmelse og oppmerksomhet – artikulasjon og stemme Et kroppslig perspektiv på formidling. Nordisk Tidsskrift for informationsvitenskab- og kulturformidling .
http://hdl.handle.net/10642/1605

Oterholm, Knut; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2011). Å tenke kvalitet. Audunson, Ragnar Andreas (Red.). Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. artikkel. s. 38-63. ABM-media AS.

Tveit, Åse Kristine; Oterholm, Knut (2010). Verdier i bevegelse: litteraturformidlingen, bibliotekarprofesjonen og utdanningen. Dansk biblioteksforskning . Vol. 6.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig