Norwegian version
Knut Oterholm

Knut Oterholm

Scientific publications

Vold, Tonje; Oterholm, Knut (2023). Når litteraturfestivalen finner sted. En undersøkelse av litteraturfestivaler i Odda, Bergen og Lillehammer i 2021 og 2022. Passage. Vol. 38.
http://hdl.handle.net/10852/102643

Skjerdingstad, Kjell Ivar ; Oterholm, Knut (2022). From readers’ advisory to literary advocacy – a conceptual exploration. Information research. Vol. 27.
https://doi.org/10.47989/colis2233

Tallerås, Kim ; Colbjørnsen, Terje ; Oterholm, Knut ; Larsen, Håkon (2020). Cultural Policies, Social Missions, Algorithms and Discretion: What Should Public Service Institutions Recommend?. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Ed.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. p. 588-595. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-43687-2_49

Skjerdingstad, Kjell Ivar ; Oterholm, Knut (2020). Resignasjon og anerkjennelse: Jakob Sandes sosiologiske poetikk. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Ed.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. p. 233-256. ABM-media AS.

Oterholm, Knut (2016). Folkebiblioteket og kvaliteter i litteraturen: et formidlingsperspektiv. Eliassen, Knut Ove; Prytz, Øyvind (Ed.). Kvalitetsforståelser. Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur.. p. 140-161. Fagbokforlaget.

Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar ; McKechnie, Lynne (E.F.); Oterholm, Knut (2016). Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. ISBN: 978-1-77112-172-9. 404 p. Wilfrid Laurier University Press.

Skjerdingstad, Kjell Ivar ; Oterholm, Knut (2016). Tempering Ambiguity - The Quality of the Reading Experience. Rothbauer, Paulette; Skjerdingstad, Kjell Ivar; McKechnie, Lynne (E.F.); Oterholm, Knut (Ed.). Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. p. 115-130. Wilfrid Laurier University Press.

Oterholm, Knut ; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2015). Litteraturformidling i litteraturblogger. en fenomenologisk undersøkelse av kvalitet. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Ed.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. p. 212-235. Pax Forlag.

Oterholm, Knut ; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2015). Aktualitetens fire former og lyrikken som mulighet. Ridderstrøm, Helge; Vold, Tonje (Ed.). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. p. 261-289. Pax Forlag.

Smidt, Jofrid Karner ; Vold, Tonje; Oterholm, Knut (2013). Litteratursosiologiske perspektiv. ISBN: 978-82-15-02097-6. 388 p. Universitetsforlaget.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete