Norwegian version
Kjell Ivar Skjerdingstad

Kjell Ivar Skjerdingstad

Scientific publications

Skjerdingstad, Kjell Ivar (2023). Tre måter å lytte på. Huvila, Isto; Hedemark, Åsa (Ed.). Bibliotek, bildning och läsning som arena och praktik: en festskrift till Kerstin Rydbeck. Kapittel 5. p. 71-82. Uppsala universitet.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (2023). Litteraturen i NRK Fjernsynet 1960-64: Formidlingens former og funksjoner. Passage . Vol. 38.

Skjerdingstad, Kjell Ivar (2022). Opplevelsen av nærvær i Shared Reading -- temporale og romlige dimensjoner. Forslid, Anders; Ohlsson, Anders; Kerstin, Rydbeck; Skjerdingstad, Kjell Ivar; Steenberg, Mette; Tangerås, Thor Magnus (Ed.). Shared Reading i Skandinavia: Forskning og praksis. p. 87-116. ABM-media AS.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Oterholm, Knut (2022). From readers’ advisory to literary advocacy – a conceptual exploration. Information research . Vol. 27.

Forslid, Anders; Ohlsson, Anders; Kerstin, Rydbeck; Skjerdingstad, Kjell Ivar; Steenberg, Mette; Tangerås, Thor Magnus (2022). Shared Reading i Skandinavia: Forskning og praksis. ISBN: 978-82-93298-21-2. 458 p. ABM-media AS.
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftse...

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Oterholm, Knut (2020). Resignasjon og anerkjennelse: Jakob Sandes sosiologiske poetikk. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Ed.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. Kapittel 13. p. 233-256. ABM-media AS.

Skjerdingstad, Kjell Ivar (2020). Reading Between the Shelves – the Library as Perspective in Life and Profession. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Ed.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Chapter 11. p. 225-244. De Gruyter Saur.

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Linhart, Silje Hernæs (2020). Litteraturformidling i lokale bibliotek – møte mellom teori og praksis. ISBN: 9788202615864. 219 p. Cappelen Damm Akademisk.
https://www.cappelendammundervisning.no/_litteratu...

Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2020). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. ISBN: 978-3-030-43686-5. 911 p. Springer.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-4...

Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tangerås, Thor Magnus (2019). Shared reading as an affordance-nest for developing kinesic engagement with poetry: A case study. Cogent Arts & Humanities . Vol. 6:1688631.
https://hdl.handle.net/11250/3027311

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete