Norwegian version
Kjell Ivar Skjerdingstad

Kjell Ivar Skjerdingstad

Scientific publications

Skjerdingstad, Kjell Ivar ; Tveit, Åse Kristine (2023). Litteraturen i NRK Fjernsynet 1960-64: Formidlingens former og funksjoner. Passage. Vol. 38.

Skjerdingstad, Kjell Ivar ; Oterholm, Knut (2022). From readers’ advisory to literary advocacy – a conceptual exploration. Information research. Vol. 27.
https://doi.org/10.47989/colis2233

Skjerdingstad, Kjell Ivar (2022). Opplevelsen av nærvær i Shared Reading -- temporale og romlige dimensjoner. Forslid, Anders; Ohlsson, Anders; Kerstin, Rydbeck; Skjerdingstad, Kjell Ivar; Steenberg, Mette; Tangerås, Thor Magnus (Ed.). Shared Reading i Skandinavia: Forskning og praksis. p. 87-116. ABM-media AS.

Forslid, Anders; Ohlsson, Anders; Kerstin, Rydbeck; Skjerdingstad, Kjell Ivar ; Steenberg, Mette; Tangerås, Thor Magnus (2022). Shared Reading i Skandinavia: Forskning og praksis. ISBN: 978-82-93298-21-2. 458 p. ABM-media AS.
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftse

Sundqvist, Anneli ; Berget, Gerd ; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2020). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. ISBN: 978-3-030-43686-5. 911 p. Springer.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-4

Skjerdingstad, Kjell Ivar ; Oterholm, Knut (2020). Resignasjon og anerkjennelse: Jakob Sandes sosiologiske poetikk. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Ed.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. p. 233-256. ABM-media AS.

Skjerdingstad, Kjell Ivar (2020). Reading Between the Shelves – the Library as Perspective in Life and Profession. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik (Ed.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. p. 225-244. De Gruyter Saur.
https://doi.org/10.1515/9783110636628-011

Skjerdingstad, Kjell Ivar ; Linhart, Silje Hernæs (2020). Litteraturformidling i lokale bibliotek – møte mellom teori og praksis. ISBN: 9788202615864. 219 p. Cappelen Damm Akademisk.

Skjerdingstad, Kjell Ivar ; Tangerås, Thor Magnus (2019). Shared reading as an affordance-nest for developing kinesic engagement with poetry: A case study. 15 p. Cogent Arts & Humanities. Vol. 6:1688631.
https://doi.org/10.1080/23311983.2019.1688631

Skjerdingstad, Kjell Ivar ; Nordang, Astrid (2019). Glawoggers geopoetiske blikk. Det russiske nasjonalbiblioteket. Skjerdingstad, Kjell Ivar; Tveit, Åse Kristine (Ed.). Biblioteket i litteraturen. p. 291-318. Pax Forlag.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete