English version
Håkon Larsen

Håkon Larsen

Kort om

Jeg har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2011) og har vært ansatt som professor i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet siden 2019. Jeg forsker innenfor temaene kultursosiologi, kulturpolitikk, folkebibliotek og arkiv, bibliotek, museum (ABM). I tillegg har jeg en generell interesse for sosiologisk teori. Jeg underviser og veileder innenfor disse temaene på alle nivåer (BA, MA, PhD). Jeg er programleder for instituttets ph.d.-program i biblioteks- og informasjonsvitenskap, samt ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap sin spesialisering i informasjons-, bibliotek- og arkivstudier, og leder av forskergruppen INFOSAM. Jeg er emneansvarlig for BIB2750 Kultur- og kunnskapspolitikk på bachelor i biblioteks- og informasjonsvitenskap, og underviser i emnet MBIB4240 Informasjons- og kulturinstitutjonser på master i biblioteks- og informasjonsvitenskap. Jeg er veileder for stipendiat Ida Uppstrøm Berg.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Medievitenskap og journalistikk   Sosiologi

Emner

Kultursosiologi   Kulturpolitikk   Sosiologisk teori   Folkebibliotek

Land

Danmark   Norge   Sverige   USA

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Samarbeidsrelasjoner

Center for Cultural Sociology, Yale University.

Vitenskapelige publikasjoner

Larsen, Håkon; Colbjørnsen, Terje; Tallerås, Kim (2022). En norsk bokbransje i endring og interesseorganisasjonenes politiske påvirkningsarbeid. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift . Vol. 25.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/nkt.25.1.4

Larsen, Håkon (2022). Private taste and public space: the heated media debate about a privately initiated sculpture park in Oslo. The International Journal of Cultural Policy .
https://doi.org/10.1080/10286632.2022.2035376

Koizumi, Masanori; Larsen, Håkon (2022). Democratic librarianship in the Nordic model. Journal of Librarianship and Information Science .

Larsen, Håkon; Stokstad, Sigrid; Christensen-Scheel, Boel; Berg, Ida Uppstrøm (2021). Private kunstdonasjoner og lokal politikk: Kontroversene rundt etablering av skulpturpark på Ekeberg i Oslo. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift . Vol. 24.
http://hdl.handle.net/10852/91124

Berg, Ida Uppstrøm; Larsen, Håkon (2020). Et demokratisk flerbrukshus eller en lukket safe? Idealer for og oppfatninger av det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. Kapittel 12. s. 213-231. ABM-media AS.
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftse...

Larsen, Håkon; Solheim, Per Aleksander (2020). Den digitale offentligheten i kultur- og bibliotekpolitikken. Nordic Journal of Library and Information Studies . Vol. 1.
https://tidsskrift.dk/njlis/article/view/121791/16...

Larsen, Håkon (2020). The public sphere and Habermas: Reflections on the current state of theory in public library research. Journal of Documentation .
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.110...

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon (2020). Introduction – Physical Places and Virtual Spaces: Libraries, Archives and Museums in a Digital Age. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Kapittel 1. s. 1-22. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/book/9783110636628/...

Henningsen, Erik; Larsen, Håkon (2020). The Joys of Wiki Work: Craftsmanship, Flow and Self-externalization in a Digital Environment. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Kapittel 17. s. 345-362. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/book/9783110636628/...

Henningsen, Erik; Larsen, Håkon (2020). The Digitalization Imperative: Sacralization of Technology in LAM Policies. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Kapittel 3. s. 53-72. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/book/9783110636628/...

Henningsen, Erik; Larsen, Håkon (2020). The Mystification of Digital Technology in Norwegian Policies on Archives, Libraries and Museums: Digitalization as Policy Imperative. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research .
http://www.cultureunbound.ep.liu.se/article.asp?DO...

Tallerås, Kim; Colbjørnsen, Terje; Oterholm, Knut; Larsen, Håkon (2020). Cultural Policies, Social Missions, Algorithms and Discretion: What Should Public Service Institutions Recommend?. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. Public libraries. s. 588-595. Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-...

Larsen, Håkon (2020). Theorizing Public Libraries as Public Spheres in Library and Information Science. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. Public libraries. s. 564-570. Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Widdersheim, Michael; Koizumi, Masanori; Larsen, Håkon (2020). Cultural policy, the public sphere and public libraries: a comparison of Norwegian, American and Japanese models. The International Journal of Cultural Policy .

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (2020). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. ISBN: 978-3-11-063662-8. 370 s. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/title/543672?tab_bo...

Koizumi, Masanori; Larsen, Håkon (2019). Public libraries and democracy in the Nordic model. Gašo, Gordana; Ranogajec, Mirna Gilman; Žilić, Jure; Lundman, Madeleine (Red.). Information and technology transforming lives: connection, interaction, innovation. Proceedings of the XXVII Bobcatsss Symposium. Conference paper. s. 452-457.
http://bobcatsss2019.ffos.hr/docs/bobcatsss_procee...

Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon (2019). Nordic civil spheres and pro-civil states. Alexander, Jeffrey C.; Lund, Anna; Voyer, Andrea (Red.). The Nordic Civil Sphere. 2. s. 39-63. Polity Press.
https://politybooks.com/bookdetail/?isbn=978150953...

Audunson, Ragnar Andreas; Aabø, Svanhild; Blomgren, Roger; Evjen, Sunniva; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Rasmussen, Casper Havnegaard; Vårheim, Andreas; Johnston, Jamie; Koizumi, Masanori (2019). Public libraries as an infrastructure for a sustainable public sphere: A comprehensive review of research. Journal of Documentation . Vol. 75.
https://hdl.handle.net/10037/17847

Larsen, Håkon (2018). Kultur, politikk og kvalitet: Offentlig debatt om kulturpolitikk. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 2.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Larsen, Håkon (2018). Archives, libraries and museums in the Nordic model of the public sphere. Journal of Documentation . Vol. 74.

Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (2017). Åpne forskningsbibliotek. Innledende betraktninger. Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (Red.). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Kapittel 1. s. 11-21. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/58822

Larsen, Håkon (2017). Aktivering av nasjonens historie: Nasjonalbiblioteket i offentligheten. Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (Red.). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Kapittel 3. s. 51-70. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (2017). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. ISBN: 9788202571863. 220 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (Red.). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. 1. s. 1-21. De Gruyter Open.
http://hdl.handle.net/11250/2443154

Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon (2017). The Public Sphere in the Nordic Model. Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (Red.). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. 3. s. 46-70. De Gruyter Open.
http://hdl.handle.net/11250/2443151

Larsen, Håkon (2017). The Public Sphere as an Arena for Legitimation Work: The Case of Cultural Organizations. Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (Red.). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. 10. s. 201-219. De Gruyter Open.
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/4889...

Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (2017). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. ISBN: 978-3-11-054633-0. 269 s. De Gruyter Open.
https://doi.org/10.1515/9783110546330

Larsen, Håkon (2016). Performing Legitimacy: Studies in High Culture and the Public Sphere. ISBN: 978-3-319-31047-3. 152 s. Palgrave Macmillan.
http://www.springer.com/gp/book/9783319310466

Larsen, Håkon (2016). The crisis of public service broadcasting reconsidered: Commercialization and digitalization in Scandinavia. Alexander, Jeffrey C.; Breese, Elizabeth Butler; Luengo, Mariá (Red.). The Crisis of Journalism Reconsidered: Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future. Kapittel 3. Cambridge University Press.

Larsen, Håkon (2015). Hva er kultursosiologisk forskning?. Larsen, Håkon (Red.). Kultursosiologisk forskning. *Kapittel 1. s. 11-20. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/kul...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig