English version
Håkon Larsen

Håkon Larsen

Kort om

Jeg har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2011) og har vært ansatt som professor i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet siden 2019. Jeg forsker innenfor temaene kultursosiologi, kulturpolitikk, folkebibliotek og arkiv, bibliotek, museum (ABM). I tillegg har jeg en generell interesse for sosiologisk teori. Jeg underviser og veileder innenfor disse temaene på alle nivåer (BA, MA, PhD). Jeg er programleder for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap sin spesialisering i informasjons-, bibliotek- og arkivstudier, og leder av forskergruppen INFOSAM. Jeg er emneansvarlig for BIB2750 Kultur- og kunnskapspolitikk på bachelor i biblioteks- og informasjonsvitenskap, og underviser i emnet MBIB4240 Informasjons- og kulturinstitutjonser på master i biblioteks- og informasjonsvitenskap.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Medievitenskap og journalistikk   Sosiologi

Emner

Kultursosiologi   Kulturpolitikk   Sosiologisk teori   Folkebibliotek

Land

Danmark   Norge   Sverige   USA

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Vitenskapelige publikasjoner

Kawamoto, Marika; Yamagishi, Motoko; Larsen, Håkon; Koizumi, Masanori (2022). Promoting public libraries as democratic spaces through governmental and municipal library strategies: Norwegian library strategies post 2014 law changes. Information research .
http://informationr.net/ir/27-SpIssue/CoLIS2022/co...

khademizadeh, Shahnaz; Albudaiwi, Dalal Y.; Larsen, Håkon; Mohammadi, Zeinab; Farajpahlou, Abdul Hossein (2022). Public libraries and crisis management: Iranian public libraries and the dust crisis. Journal of Librarianship and Information Science .

Larsen, Håkon; Colbjørnsen, Terje; Tallerås, Kim (2022). En norsk bokbransje i endring og interesseorganisasjonenes politiske påvirkningsarbeid. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift . Vol. 25.
https://www.idunn.no/doi/10.18261/nkt.25.1.4

Larsen, Håkon (2022). Private taste and public space: the heated media debate about a privately initiated sculpture park in Oslo. International Journal of Cultural Policy .
https://doi.org/10.1080/10286632.2022.2035376

Koizumi, Masanori; Larsen, Håkon (2022). Democratic librarianship in the Nordic model. Journal of Librarianship and Information Science .

Larsen, Håkon; Stokstad, Sigrid; Christensen-Scheel, Boel; Berg, Ida Uppstrøm (2021). Private kunstdonasjoner og lokal politikk: Kontroversene rundt etablering av skulpturpark på Ekeberg i Oslo. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift . Vol. 24.
http://hdl.handle.net/10852/91124

Berg, Ida Uppstrøm; Larsen, Håkon (2020). Et demokratisk flerbrukshus eller en lukket safe? Idealer for og oppfatninger av det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. Kapittel 12. s. 213-231. ABM-media AS.
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftse...

Larsen, Håkon; Solheim, Per Aleksander (2020). Den digitale offentligheten i kultur- og bibliotekpolitikken. Nordic Journal of Library and Information Studies . Vol. 1.
https://tidsskrift.dk/njlis/article/view/121791/16...

Larsen, Håkon (2020). The public sphere and Habermas: Reflections on the current state of theory in public library research. Journal of Documentation .
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.110...

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon (2020). Introduction – Physical Places and Virtual Spaces: Libraries, Archives and Museums in a Digital Age. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Kapittel 1. s. 1-22. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/book/9783110636628/...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig