Håkon Larsen

Håkon Larsen

Kort om

Mine forskningsinteresser er kultursosiologi, kulturpolitikk, offentlighetsteori, folkebiblioteker, fagbiblioteker

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap, Medievitenskap og journalistikk, Sosiologi, Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Kultursosiologi, Kulturpolitikk, Kvalitativ metode, Offentlighet, Samfunnsteori, Kulturteori, Fag- og forskningsbibliotek, Folkebibliotek

Land

Danmark, Norge, Sverige, USA

Vitenskapelige publikasjoner

Larsen, Håkon (2019). Den nye kultursosiologien: Kultur som perspektiv og forskningsobjekt. 2. utgave. ISBN: 9788215034447. 144 s. Universitetsforlaget.

Audunson, Ragnar Andreas; Aabø, Svanhild; Blomgren, Roger; Evjen, Sunniva; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Rasmussen, Casper Havnegaard; Vårheim, Andreas; Johnston, Jamie; Koizumi, Masanori (2019). Public libraries as an infrastructure for a sustainable public sphere: A comprehensive review of research. Journal of Documentation . Vol. 75.
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108...

Larsen, Håkon (2018). Kultur, politikk og kvalitet: Offentlig debatt om kulturpolitikk. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 2.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Larsen, Håkon (2018). Archives, libraries and museums in the Nordic model of the public sphere. Journal of Documentation . Vol. 74.

Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (2017). Åpne forskningsbibliotek. Innledende betraktninger. Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (Red.). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Kapittel 1. s. 11-21. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/58822

Larsen, Håkon (2017). Aktivering av nasjonens historie: Nasjonalbiblioteket i offentligheten. Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (Red.). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. Kapittel 3. s. 51-70. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Anderson, Astrid; Fagerlid, Cicilie; Larsen, Håkon; Straume, Ingerid (2017). Det åpne bibliotek: Forskningsbibliotek i endring. ISBN: 9788202571863. 220 s. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (Red.). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. 1. s. 1-21. De Gruyter Open.
http://hdl.handle.net/11250/2443154

Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon (2017). The Public Sphere in the Nordic Model. Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (Red.). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. 3. s. 46-70. De Gruyter Open.
http://hdl.handle.net/11250/2443151

Larsen, Håkon (2017). The Public Sphere as an Arena for Legitimation Work: The Case of Cultural Organizations. Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon; Steen-Johnsen, Kari (Red.). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. 10. s. 201-219. De Gruyter Open.
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/4889...

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig