English version
Håkon Larsen

Håkon Larsen

Kort om

Jeg har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2011) og har vært ansatt som professor i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet siden 2019. Jeg forsker innenfor temaene kultursosiologi, kulturpolitikk, folkebibliotek og ABM. I tillegg har jeg en generell interesse for sosiologisk teori. Jeg underviser og veileder innenfor disse temaene på alle nivåer (BA, MA, PhD). Jeg er programleder for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap sin spesialisering i informasjons-, bibliotek- og arkivstudier, og leder av forskergruppen INKULSAM. Jeg er emneansvarlig for BIB2750 Kultur- og kunnskapspolitikk på bachelor i biblioteks- og informasjonsvitenskap, og underviser i emnet MBIB4240 Informasjons- og kulturinstitutjonser på master i biblioteks- og informasjonsvitenskap.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Medievitenskap og journalistikk   Sosiologi

Emner

Kultursosiologi   Kulturpolitikk   Sosiologisk teori   Folkebibliotek

Land

Danmark   Norge   Sverige   USA

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Vitenskapelige publikasjoner

Colbjørnsen, Terje ; Larsen, Håkon ; Tallerås, Kim ; Liguzinski, Maciej (2024). Extending the media welfare state: The role of libraries in the Nordic countries. Jakobsson, Peter; Lindell, Johan; Stiernstedt, Fredrik (Red.). The Future of the Nordic Media Model: A digital media welfare state?. Nordicom.
https://doi.org/10.48335/9789188855893-14

Berg, Ida Uppstrøm ; Larsen, Håkon (2024). Public art and private wealth: the controversial collaboration between the National Museum in Norway and Fredriksen Family Art Company Ltd. Museum Management and Curatorship.
https://doi.org/10.1080/09647775.2024.2312576

Larsen, Håkon (2023). Managing Norwegian public libraries as civil public spheres: recent controversies. Journal of Documentation.
https://doi.org/10.1108/JD-02-2023-0036

Larsen, Håkon ; Kann-Rasmussen, Nanna; Rydbeck, Kerstin (2023). The legitimacy of Scandinavian libraries, archives and museums as public spheres: Views from the professionals. IFLA Journal.
https://doi.org/10.1177/03400352221147549

Kawamoto, Marika; Yamagishi, Motoko; Larsen, Håkon ; Koizumi, Masanori (2022). Promoting public libraries as democratic spaces through governmental and municipal library strategies: Norwegian library strategies post 2014 law changes. Information research. Vol. 27.
https://doi.org/10.47989/colis2226

Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (2022). Introduction: libraries, archives, and museums in transition. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. Routledge.

Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (2022). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. ISBN: 9781032033648. 259 s. Routledge.

Larsen, Håkon ; Kann-Rasmussen, Nanna; Rivano Eckerdal, Johanna (2022). Contemporary Scandinavian LAMs and legitimacy. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. Routledge.

Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon ; Hvenegaard Rasmussen, Casper (2022). Differences and similarities between LAMs, and their pursuit of commons challenges. Hvenegaard Rasmussen, Casper; Rydbeck, Kerstin; Larsen, Håkon (Red.). Libraries, Archives, and Museums in Transition: Changes, Challenges, and Convergence in a Scandinavian Perspective. Routledge.

khademizadeh, Shahnaz; Albudaiwi, Dalal Y.; Larsen, Håkon ; Mohammadi, Zeinab; Farajpahlou, Abdul Hossein (2022). Public libraries and crisis management: Iranian public libraries and the dust crisis. Journal of Librarianship and Information Science.
https://doi.org/10.1177/09610006221116898

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig