English version
Håkon Larsen

Håkon Larsen

Kort om

Jeg har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2011) og har vært ansatt som professor i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved OsloMet siden 2019. Jeg forsker innenfor temaene kultursosiologi, kulturpolitikk, folkebibliotek og arkiv, bibliotek, museum (ABM). I tillegg har jeg en generell interesse for sosiologisk teori. Jeg underviser og veileder innenfor disse temaene på alle nivåer (BA, MA, PhD).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Biblioteks- og informasjonsvitenskap   Medievitenskap og journalistikk   Sosiologi

Emner

Kultursosiologi   Kulturpolitikk   Sosiologisk teori   Folkebibliotek

Land

Danmark   Norge   Sverige   USA

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Samarbeidsrelasjoner

Center for Cultural Sociology, Yale University.

Vitenskapelige publikasjoner

Berg, Ida Uppstrøm; Larsen, Håkon (2020). Et demokratisk flerbrukshus eller en lukket safe? Idealer for og oppfatninger av det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen. Evjen, Sunniva; Olsen, Heidi Kristin; Tveit, Åse Kristine (Red.). Rød mix: Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger. Kapittel 12. s. 213-231. ABM-media AS.
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftse...

Larsen, Håkon; Solheim, Per Aleksander (2020). Den digitale offentligheten i kultur- og bibliotekpolitikken. Nordic Journal of Library and Information Studies . Vol. 1.
https://tidsskrift.dk/njlis/article/view/121791/16...

Larsen, Håkon (2020). The public sphere and Habermas: Reflections on the current state of theory in public library research. Journal of Documentation .
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.110...

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon (2020). Introduction – Physical Places and Virtual Spaces: Libraries, Archives and Museums in a Digital Age. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Kapittel 1. s. 1-22. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/book/9783110636628/...

Henningsen, Erik; Larsen, Håkon (2020). The Joys of Wiki Work: Craftsmanship, Flow and Self-externalization in a Digital Environment. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Kapittel 17. s. 345-362. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/book/9783110636628/...

Henningsen, Erik; Larsen, Håkon (2020). The Digitalization Imperative: Sacralization of Technology in LAM Policies. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Kapittel 3. s. 53-72. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/book/9783110636628/...

Henningsen, Erik; Larsen, Håkon (2020). The Mystification of Digital Technology in Norwegian Policies on Archives, Libraries and Museums: Digitalization as Policy Imperative. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research .
http://www.cultureunbound.ep.liu.se/article.asp?DO...

Tallerås, Kim; Colbjørnsen, Terje; Oterholm, Knut; Larsen, Håkon (2020). Cultural Policies, Social Missions, Algorithms and Discretion: What Should Public Service Institutions Recommend?. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. Public libraries. s. 588-595. Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-...

Larsen, Håkon (2020). Theorizing Public Libraries as Public Spheres in Library and Information Science. Sundqvist, Anneli; Berget, Gerd; Nolin, Jan; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Sustainable Digital Communities. 15th International Conference, iConference 2020, Boras, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings. Public libraries. s. 564-570. Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03...

Widdersheim, Michael; Koizumi, Masanori; Larsen, Håkon (2020). Cultural policy, the public sphere and public libraries: a comparison of Norwegian, American and Japanese models. The International Journal of Cultural Policy .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig