Informasjon og samfunn (INFOSAM)

Forskergruppen undersøker informasjonsfeltets profesjoner, deres samfunnsmessige rolle, nytten av informasjon og informasjonsatferd.

Forskningen er konsentrert om: