English version
Ragnar Andreas Audunson

Ragnar Andreas Audunson

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Informasjonspolitikk

Emner

Multikulturalisme   Bibliotek og informasjonspolitikk   Kunnskapsforvaltning   Sosial kapital   Møteplasser   Folkebibliotek

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.