English version
Ragnar Andreas Audunson

Ragnar Andreas Audunson

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Informasjonspolitikk

Emner

Multikulturalisme   Bibliotek og informasjonspolitikk   Kunnskapsforvaltning   Sosial kapital   Møteplasser   Folkebibliotek

Forskningsprosjekter

  • Political dynamics of the cultural sector (POLYCUL)

    I Norge og de nordiske landene dreier kulturpolitikken seg for en stor del om økonomisk og symbolsk støtte fra offentlige myndigheter til aktører i kulturlivet. I POLYCUL retter vi søkelyset på kampen om slike ressurser.

Vitenskapelige publikasjoner

Rydbeck, Kerstin; Johnston, Jamie; Pálsdóttir, Ágústa; Khosrowjerdi, Mahmood; Vårheim, Andreas; Audunson, Ragnar Andreas; Hvenegaard Rasmussen, Casper; Jochumsen, Henrik (2022). Social Reading and the Public Sphere in Nordic Public Libraries: A Comparative Study. Information research .

Bjørklund, Beate; Audunson, Ragnar Andreas (2021). Qualification requirements in Norwegian public libraries - an analysis of job advertisements. Information research . Vol. 26.

Johnston, Jamie; Pálsdóttir, Ágústa; Mierzecka, Anna; Audunson, Ragnar Andreas; Hobohm, Hans-Christoph; Rydbeck, Kerstin; Toth, Mate; Hvenegaard Rasmussen, Casper; Jochumsen, Henrik; Khosrowjerdi, Mahmood; Evjen, Sunniva (2021). Public librarians' perception of their professional role and the library's role in supporting the public sphere: a multi-country comparison. Journal of Documentation .

Audunson, Ragnar Andreas; Hobohm, Hans-Christoph; Tóth, Máté (2020). LAM-professionals and the Public Sphere. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Chapter 8. s. 165-184. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/title/543672?langua...

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon (2020). Introduction – Physical Places and Virtual Spaces: Libraries, Archives and Museums in a Digital Age. Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (Red.). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. Kapittel 1. s. 1-22. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/book/9783110636628/...

Audunson, Ragnar Andreas; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (2020). Libraries, Archives and Museums as Democratic Public Spaces in a Digital Age. ISBN: 978-3-11-063662-8. 370 s. De Gruyter Saur.
https://www.degruyter.com/view/title/543672?tab_bo...

Audunson, Ragnar Andreas; Hobohm, Hans-Christoph; Tóth, Máté (2019). ALM in the public sphere: How do archivists, librarians and museum professionals conceive the respective roles of their institutions in the public sphere?. Information research . Vol. 24.
http://InformationR.net/ir/24-4/colis/colis1917.ht...

Audunson, Ragnar Andreas; Aabø, Svanhild; Blomgren, Roger; Hobohm, Hans Christoph; Jochumsen, Henrik; Khosrowjerdi, Mahmood; Mumenthaler, Rudolf; Schuldt, Karsten; Rasmussen, Casper Hvenegaard; Rydbeck, Kerstin; Tóth, Máté; Vårheim, Andreas (2019). Public libraries as public sphere institutions A comparative study of perceptions of the public library’s role in six European countries. Journal of Documentation . Vol. 75.
https://hdl.handle.net/10037/16296

Audunson, Ragnar Andreas; Aabø, Svanhild; Blomgren, Roger; Evjen, Sunniva; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Rasmussen, Casper Havnegaard; Vårheim, Andreas; Johnston, Jamie; Koizumi, Masanori (2019). Public libraries as an infrastructure for a sustainable public sphere: A comprehensive review of research. Journal of Documentation . Vol. 75.
https://hdl.handle.net/10037/17847

Audunson, Ragnar Andreas (2018). Do We Need a New Approach to Library and Information Science?. Bibliothek Forschung und Praxis . Vol. 42.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig