Erik Henningsen

Erik Henningsen

Fagområder

Emner

Globalisering, Politikk, Nasjonalisme, Formelle organisasjoner, Ungdom, Idrett

Regioner

Norden

Land

Norge, USA

Vitenskapelige publikasjoner

Henningsen, Erik; Søholt, Susanne (2018). Avtalt selvbosetting blant flyktninger og det norske bosettingsregimet. Tidsskrift for boligforskning . Vol. 1.

Henningsen, Erik; Blomgren, Roger (2017). Organisere for organiseringens skyld. Kultursamverkansmodellen og organisasjonsreformenes rolle i nordisk kulturpolitikk. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift . Vol. 1-2.

Henningsen, Erik; Håkonsen, Lars; Løyland, Knut (2017). From institutions to events – structural change in Norwegian local cultural policy. The International Journal of Cultural Policy . Vol. 23.

Henningsen, Erik (2015). Kulturpolitikkens sedimentering. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift . Vol. 18.

Henningsen, Erik; Jordhus-Lier, David Christoffer; Underthun, Anders (2014). The resort as a workplace: Seasonal workers in a Norwegian mountain municipality. Jordhus-Lier, David Christoffer; Underthun, Anders (Red.). A hospitable world?: Organising work and workers in hotels and tourist resorts. Chapter 9. s. 121-136. Routledge.

Henningsen, Erik; Jones, Peris Sean (2013). 'What kind of hell is this!' Understanding the Mungiki movement's power of mobilisation. Journal of Eastern African Studies . Vol. 7.

Henningsen, Erik; Vestby, Guri-Mette (2012). Identitet og tilhørighet: mennesker og steder. Det regionale Norge 1950 til 2050. Kapittel 5. s. 93-111. Abstrakt forlag.

Henningsen, Erik (2007). Standardised Uniqueness:Rearticulating Identity in a Norwegian Town. Lien, Marianne Elisabeth; Melhuus, Marit (Red.). Holding Worlds Together: Ethnographies of Knowing and Belonging. Kapittel 8. s. 143-163. Berghahn Books.

Lien, Marianne Elisabeth; Henningsen, Erik (2004). Innledning. Flyt og forbindelser. Ni antropologiske fortellinger om globalisering. Kapittel 1. s. 1-18. Akademisk Forlag.

Henningsen, Erik (2001). Fotballspilleren: motsigelse og mening. Sosiologi i dag. s. 49-69.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig