English version
Einar Braathen

Einar Braathen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Internasjonal politikk   Statsvitenskap og organisasjonsteori   Urbanisme

Emner

Bærekraftig byutvikling   IKT i utviklingsland   Sosiale og politiske bevegelser   Aktivt medborgerskap   Klimatilpasning

Land

Brasil   Mosambik   Sør-Afrika

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Leal de Oliveira, Fabricio; Vainer, Carlos B.; Mascarenhas, Gilmar; Bienenstein, Glauco; Braathen, Einar (2019). "Mega-events, legacies and impacts: notes on 2016 Rio de Janeiro Olympics". 14 s. International Journal of Urban Sustainable Development .

Braathen, Einar (2018). The Olympic Movement at the Crossroads. Sustainability challenges and the Rio 2016 Summer Olympic Games. Kostas, Georgiadis (Red.). Olympic Education as a Tool for Development and Sustainability. Kap.1. s. 29-45.

Braathen, Einar (2018). Brazil - the rise and fall of democratic developmentalism. Tapscott, Chris; Halvorsen, Tor; Teresita, Crus-Del Rosario (Red.). The Democratic Developmental State: North-South Perspectives. Kap. 6. s. 131-149. Ibidem-Verlag.

Simon, Véronique Karine; Braathen, Einar (2018). Collective heritage and urban politics: an uncertain future for the living culture of Rio de Janeiro?. International Journal of Heritage Studies (IJHS) . Vol. 25.

Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Sutherland, Catherine; Braathen, Einar (2016). The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru. ISBN: 978-1-138-83981-6. 230 s. Routledge.
https://www.routledge.com/The-Politics-of-Slums-in...

Braathen, Einar (2016). Brazil's World Cup protests, 2013-14. Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Sutherland, Catherine; Braathen, Einar (Red.). The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru. 7.2. s. 188-192. Routledge.

Braathen, Einar (2016). Ups and down in Rio de Janeiro: The changing phases of mobilisation in Morro da Providência. Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Sutherland, Catherine; Braathen, Einar (Red.). The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru. 6.1. s. 144-150. Routledge.

Braathen, Einar (2016). The 'counter-knowledge alliance' in Vila Autódromo, Rio de Janeiro. Dupont, Véronique; Jordhus-Lier, David Christoffer; Sutherland, Catherine; Braathen, Einar (Red.). The Politics of Slums in the Global South: Urban Informality in Brazil, India, South Africa and Peru. 4.4. s. 101-107. Routledge.

Braathen, Einar; May, Julian; Ulriksen, Marianne S.; Wright, Gemma C. (2016). Poverty and Politics in Middle Income Countries. Braathen, Einar; May, Julian; Ulriksen, Marianne S.; Wright, Gemma C. (Red.). Poverty and Inequality in Middle Income Countries. Introduction. s. 1-15. Zed Books.

Braathen, Einar; Jordhus-Lier, David Christoffer; Aasen, Berit; Sutherland, Catherine (2016). Urban poverty and inequality in Rio de Janeiro, Durban and Cape Town. Braathen, Einar; May, Julian; Ulriksen, Marianne S.; Wright, Gemma C. (Red.). Poverty and Inequality in Middle Income Countries. 7. s. 143-166. Zed Books.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig