Svein Ole Borgen

Svein Ole Borgen

Forskningsprosjekter

  • SafeConsumE

    Prosjektet «SafeconsumE» skal bidra til å redusere risikoen for matbårne sykdommer hjemme på kjøkkenet.

Vitenskapelige publikasjoner

Borgen, Svein Ole; Vittersø, Gunnar (2019). Measuring the Economic, Environmental, and Social Sustainability of Short Food Supply Chains. Sustainability .

Borgen, Svein Ole; Aarset, Bernt (2016). First the seed, next the smolt?. British Food Journal . Vol. 118.

Borgen, Svein Ole; Aarset, Bernt (2016). Participatory Innovation: Lessons from breeding cooperatives. Agricultural Systems . Vol. 145.

Aarset, Bernt; Borgen, Svein Ole (2015). The battle of the eyed egg: Critical junctures and the control of genes in Norwegian salmon farming. Aquaculture . Vol. 445.

Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode; Borgen, Svein Ole (2013). Attitude vs. action for farm animal welfare: What can we learn from natural field experiments?. Hansson, Lena; Holmberg, Ulrika; Brembeck, Helene (Red.). Making Sense of Consumption. Selections from the 2nd Nordic Conference on Consumer Research 2012. 14. s. 231-246. Centre for Consumer Science, School of Business, Economics and Law at University of Gothenburg.
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou...

Poppe, Christian; Tufte, Per Arne; Borgen, Svein Ole (2011). Hjelper det å dulte til dem som snublet? Et atferdsøkonomisk perspektiv på tilgangen av kreditt til utsatte låntagere. Tidsskrift for samfunnsforskning . Vol. 52.

Borgen, Svein Ole (2011). Product differentiation and cooperative governance. The Journal of Socio-Economics . Vol. 40.

Borgen, Svein Ole; Sørensen, Ann-Christin (2008). Spesialproduksjoner i salgssamvirker - alternative organisasjonsformer. 32 s. Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.) .
http://hdl.handle.net/11250/2501310

Borgen, Svein Ole (2007). Norwegian pig farmers` motivation for improving animal welfare. British Food Journal . Vol. 109.

Borgen, Svein Ole; Røkholt, Per Ove (2006). Co-operative change and the myth of rationality. ISBN: 0-9530586-2-X. 20 s.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig