English version
Frode Alfnes

Frode Alfnes

Kort om

Jeg innehar en 20%-stilling som seniorforsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, og er i tillegg professor i økonomi ved Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Min forskning omfavner et bredt spekter av temaer, inkludert forbrukeratferd, bærekraftig forbruk, matmarkeder, og grønn energi. Jeg er spesielt interessert i studier av betalingsvillighet, sosial aksept, og grønn transformasjon. Forskningene min er forankret i atferds- og eksperimentell økonomi, og jeg bruker i hovedsak kvantitative metoder.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emner

Forbrukeratferd   Bærekraftig forbruk   Atferdsøkonomi   Matmarkedet   Eksperimenter

Forskningsprosjekter

  • FoodProFuture

    Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en kunnskapsplattform for optimal produksjon og utnyttelse av norske proteinrike vekster. Disse vekstene kan utgjøre råvarene i gode, helseriktige og attraktive plantebaserte matvarer med høyt proteininnhold.

  • PLATEFORMS: Hvordan kan nye plattformer for matinnkjøp bidra til et mer bærekraftig matforbruk?

    Forskningsprosjektet PLATEFORMS har som mål å skape innsikt i hvordan matpraksiser i hjemmet påvirkes av nye plattformer for matinnkjøp, og hvordan dette kan bidra til et mer bærekraftig forbruk av mat.

Vitenskapelige publikasjoner

Svarstad Ytreberg, Nora; Alfnes, Frode; Oort, Bob Eric Helmuth van (2023). Mapping of the digital climate nudges in Nordic online grocery stores. 10 s. Sustainable Production and Consumption. Vol. 37.
https://doi.org/10.1016/j.spc.2023.02.018

O'Neill, Claire; McCarthy, Mary Brigid; O'Reilly, Seamus; Alfnes, Frode (2023). Food interests, preferences and behaviours: a profile of the sustainable food consumer. 22 s. British Food Journal. Vol. 125.
https://doi.org/10.1108/BFJ-09-2022-0762

Alfnes, Frode; Wasenden, Ole Christian Berg (2022). Your privacy for a discount? Exploring the willingness to share personal data for personalized offers. Telecommunications Policy. Vol. 46.
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2022.102308

Tesfay, Menasbo Gebru; Holden, Stein Terje; Alfnes, Frode (2021). Adoption analysis of agricultural technologies in the semiarid northern Ethiopia: a panel data analysis. 15 s. Agricultural and Food Economics (Agric. food econ.). Vol. 9.
https://doi.org/10.1186/s40100-021-00184-6

Asioli, Daniele; Mignani, Adriana; Alfnes, Frode (2020). Quick and easy? Respondent evaluations of the Becker–DeGroot–Marschak and multiple price list valuation mechanisms. 20 s. Agribusiness.
https://doi.org/10.1002/agr.21668

Sharma, Amit; Alfnes, Frode (2020). Cost–Benefit Assessment of Local Foods in Independent Restaurants. Sharma, Amit (Red.). Financial Decision-Making in the Foodservice Industry: Economic Cost and Benefits. s. 125-150. Apple Academic Press. https://doi.org/10.1201/9780429292712

Alam, Md Akhtarul; Alfnes, Frode (2019). Consumer Preferences for Fish Attributes in Bangladesh: A Choice Experiment. Journal of International Food & Agribusiness Marketing.
https://doi.org/10.1080/08974438.2019.1697409

Viciunaite, Viktorija; Alfnes, Frode (2019). Informing sustainable business models with a consumer preference perspective. Journal of Cleaner Production. Vol. 242.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118417

Bernues, Alberto; Alfnes, Frode; Clemetsen, Morten; Eik, Lars Olav; Faccioni, Georgia; Ramanzin, Maurizio; Ripoll-Bosch, Raimon; Rodríguez-Ortega, Tamara; Stuararo, Enrico (2019). Exploring social preferences for ecosystem services of multifunctional agriculture across policy scenarios. Ecosystem Services. Vol. 39:101002.
https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.101002

Casini, Leonardo; Boncinelli, Fabio; Contini, Caterina; Gerini, Francesca; Scozzafava, Gabriele; Alfnes, Frode (2019). Heterogeneous preferences with respect to food preparation time: Foodies and quickies. Food Quality and Preference. Vol. 71.
https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2018.07.010

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig