English version
Frode Alfnes

Frode Alfnes

Kort om

Jeg er professor ved Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og har en II-stilling ved Forbruksforskning - SIFO, Oslo Metropolitan University.

Forskningen min fokuserer hovedsakelig på atferdsøkonomi, forbrukeratferd, bærekraftig forbruk, matmarkeder, og økonomiske eksperimenter.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi

Emner

Forbrukeratferd   Bærekraftig forbruk   Atferdsøkonomi   Matmarkedet   Eksperimenter

Forskningsprosjekter

  • FoodProFuture

    Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en kunnskapsplattform for optimal produksjon og utnyttelse av norske proteinrike vekster. Disse vekstene kan utgjøre råvarene i gode, helseriktige og attraktive plantebaserte matvarer med høyt proteininnhold.

  • PLATEFORMS: Hvordan kan nye plattformer for matinnkjøp bidra til et mer bærekraftig matforbruk?

    Forskningsprosjektet PLATEFORMS har som mål å skape innsikt i hvordan matpraksiser i hjemmet påvirkes av nye plattformer for matinnkjøp, og hvordan dette kan bidra til et mer bærekraftig forbruk av mat.

Vitenskapelige publikasjoner

Gebru, Menasbo; Holden, Stein T.; Alfnes, Frode (2021). Adoption analysis of agricultural technologies in the semiarid northern Ethiopia: a panel data analysis. Agricultural and Food Economics (Agric. food econ.) . Vol. 9.

Asioli, Daniele; Mignani, Adriana; Alfnes, Frode (2020). Quick and easy? Respondent evaluations of the Becker–DeGroot–Marschak and multiple price list valuation mechanisms. 20 s. Agribusiness .
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/agr.21...

Sharma, Amit; Alfnes, Frode (2020). Cost–Benefit Assessment of Local Foods in Independent Restaurants. Sharma, Amit (Red.). Financial Decision-Making in the Foodservice Industry: Economic Cost and Benefits. Chapter 6. s. 125-150. Apple Academic Press.

Alam, Md Akhtarul; Alfnes, Frode (2019). Consumer Preferences for Fish Attributes in Bangladesh: A Choice Experiment. Journal of International Food & Agribusiness Marketing .
https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/08...

Bernues, Alberto; Alfnes, Frode; Clemetsen, Morten; Eik, Lars Olav; Faccioni, Georgia; Ramanzin, Maurizio; Ripoll-Bosch, Raimon; Rodríguez-Ortega, Tamara; Stuararo, Enrico (2019). Exploring social preferences for ecosystem services of multifunctional agriculture across policy scenarios. Ecosystem Services . Vol. 39:101002.
https://hdl.handle.net/11250/2670301

Viciunaite, Viktorija; Alfnes, Frode (2019). Informing sustainable business models with a consumer preference perspective. Journal of Cleaner Production . Vol. 242.
http://hdl.handle.net/11250/2620355

Casini, Leonardo; Boncinelli, Fabio; Contini, Caterina; Gerini, Francesca; Scozzafava, Gabriele; Alfnes, Frode (2019). Heterogeneous preferences with respect to food preparation time: Foodies and quickies. Food Quality and Preference . Vol. 71.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/...

Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode; Lanseng, Even (2018). Reklame i blogger – forbrukeres holdninger og reaksjoner. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 10. s. 158-168. Universitetsforlaget.

Austgulen, Marthe Hårvik; Skuland, Silje Elisabeth; Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (2018). Consumer Readiness to Reduce Meat Consumption for the Purpose of Environmental Sustainability: Insights from Norway. Sustainability . Vol. 10.
http://www.mdpi.com/2071-1050/10/9/3058/htm

Tomic, Marina; Alfnes, Frode (2018). Effect of Normative and Affective Aspects on Willingness to Pay for Domestic Food Products—A Multiple Price List Experiment. Journal of Food Products Marketing . Vol. 24.
http://hdl.handle.net/11250/2474431

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig