illustrasjon av skåler med pasta laget av belgvekster og logoen til prosjektet FoodProFuture

FoodProFuture

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en kunnskapsplattform for optimal produksjon og utnyttelse av norske proteinrike vekster. Disse vekstene kan utgjøre råvarene i gode, helseriktige og attraktive plantebaserte matvarer med høyt proteininnhold.

Plantebaserte proteinrike produkter er helt sentrale i skiftet mot et mer bærekraftig kosthold med reduserte miljøavtrykk og bedre helse for store befolkningsgrupper. Kunnskapsplattformen vil gjøre det mulig å produsere bærekraftige plantebaserte produkter av høy kvalitet, hvilket gir muligheter for økonomisk gevinst både i landbruket og i matindustrien.

Norske planter

Prosjektet vil rette oppmerksomheten mot vekster som kan dyrkes under norske forhold, blant annet belgvekster og havre. I tillegg vil man se på utnyttelsesmulighetene for sidestrømmer fra korn, potet og raps. Gjennom å fremskaffe og kombinere nye kunnskap om dyrking, kvalitetsegenskaper hos råvarene og innovative prosesseringsmetoder, skal det lages helseriktige modellprodukter med høy sensorisk kvalitet.

Forskerne skal studerer funksjonelle og sensoriske egenskaper av aktuelle proteinrike ingredienser og modellprodukter. Dermed vil prosjektet gi ny kunnskap om helse- og sikkerhetsaspekter ved aktuelle plantebaserte produkter. I tillegg skal man vurdere miljøkonsekvensene av hele matvaresystemet fra primærproduksjon til forbruker for disse produktene.

Kunnskap om hva forbrukerne vil ha

Økt forståelse av norske forbrukeres holdninger til proteinrike plantebaserte produkter og hvilke utfordringer dette gir matindustrien, er helt avgjørende for å få til et skifte mot et mer bærekraftig kosthold. Forskerne i prosjektet skal derfor skape ny innsikt om forbrukernes krav til plantebaserte produkter og markeder, og i tillegg avdekke aktuelle barrierer i matvaresystemet (landbruk, forbrukere, industri) som blokkerer dreining.

Om prosjektet

Prosjektet “Innovative and Sustainable Exploitation of Plant Proteins in Future Foods” – FoodProFuture ledet av NMBU og finansiert av Norges forskningsråd (Bionær #267858). FoodProFuture er et fireårigforskningsprosjekt (2017-2021) som i tillegg til NMBU inkluderer Nofima, NIBIO, SIFO, NTNU og Østfoldforskning, samt industripartnerne og internasjonale akademiske partnere.

SIFO deltar i arbeidspakke 5 «Forbrukere, innovasjon og markedsmuligheter» og delmålet om å «Forstå forbrukernes behov, barrierer og motivasjoner for endringer til en sunnere og mer bærekraftig diett ved å velge plantebaserte matvarer». Arbeidspakken ledes av NOFIMA. 

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  • NMBU
  • NOFIMA
  • NIBIO
  • NTNU
  • Østfoldforskning

Nyheter fra prosjektet

Flere ungdommer får servert hamburgere ved et bord.
Unge drømmer om grønnsaker, men digger kjøtt

Selv om det er de unge som er mest interessert i kjøttkutt, er det faktisk denne gruppen som spiser mest kjøtt. Det viser en ny rapport fra SIFO på OsloMet.