English version
Annechen Bahr Bugge

Annechen Bahr Bugge

Kort om

Annechen Bahr Bugge er sosiolog (dr.polit) og forsker I ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har i en årrekke forsket på problemstillinger knyttet til mat og spisevaner. I 2005 tok hun en doktorgrad i sosiologi ved NTNU. Avhandlingen hadde tittelen "Middag - en sosiologisk analyse av den norske middagspraksis". Hun ga i 2019 ut verket "Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere", en bok om spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. Boken tar blant annet for seg spørsmålene: Hva og hvordan har nordmenn spist opp igjennom tidene? Hvordan har ferdigheter, kunnskaper og ideer blitt videreført og endret? Og hva kan vi lære av vår mathistorie?

Fagområder

Emner

Sosiologi   Forbrukeratferd   Matkultur   Forbruk mat   Norsk matkultur   Mathistorie   Matforbruk   Forbruksforskning   Samfunnsvitenskap

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Gonera, Antje; Svanes, Erik; Bugge, Annechen Bahr; Hatlebakk, Malin Myrseth; Prexl, Katja-Maria; Ueland, Øydis (2021). Moving Consumers along the Innovation Adoption Curve: A New Approach to Accelerate the Shift toward a More Sustainable Diet. Sustainability . Vol. 13.
https://hdl.handle.net/11250/2738776

Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Bugge, Annechen Bahr; Ueland, Øydis (2020). Health-related factors influencing food choices of active home-living older adults in Norway. Norsk Tidsskrift for Ernæring .
https://hdl.handle.net/11250/2688720

Bugge, Annechen Bahr (2019). Grøt og velling - før og nå. Norsk Tidsskrift for Ernæring .
http://www.ntfe.no/i/2019/4/m-842

Bugge, Annechen Bahr (2019). Barn og unges matkultur - eksempelet fastfood. Holthe, Asle; Aadland, Eli Kristin; Viig, Nina Grieg (Red.). Mat og helse i grunnskolelærerutdanningene. Chapter 19. s. 271-284. Fagbokforlaget.

Hyllestad, Susanne; Veneti, Lamprini; Bugge, Annechen Bahr; Rosenberg, Thea Grav; Nygård, Karin Maria; Aavitsland, Preben (2019). Compliance with water advisories after water outages in Norway. BMC Public Health . Vol. 19.
http://hdl.handle.net/11250/2631847

Bugge, Annechen Bahr (2019). Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere. Mat og spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. ISBN: 978-82-02-54934-3. 560 s. Cappelen Damm Akademisk.

Lekhal, Samira; Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander; Slapø, Helena; Karevold, Knut Ivar (2019). Atferdsøkonomiske virkemidler i helsefremmende arbeid: hvordan kan utforming av restauranter og kantiner fremme sunnere valg?. Norsk Tidsskrift for Ernæring .
http://www.ntfe.no/i/2019/1/tfe-2019-01b-2401

Bugge, Annechen Bahr (2018). Reklame for usunn mat og drikke – møter norske barn og unge mye av det når de bruker medier?. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. Kapittel 7. s. 99-107. Universitetsforlaget.

Bugge, Annechen Bahr (2016). Food advertising towards children and Young People in Norway. Appetite . Vol. 98.

Bugge, Annechen Bahr (2015). Why are alternative diets such as "low carb high fat" and "Super healthy Family" so appealing to Norwegian Food consumer. Journal of Food Research . Vol. 4.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig