Annechen Bahr Bugge

Annechen Bahr Bugge

Kort om

Annechen Bahr Bugge er utdannet dr. polit i sosiologi fra NTNU, Trondheim (2005) med avhandlingen "Middag en sosiologisk analyse av den norske middagspraksis". Bugge ble ansatt ved SIFO i 1993. Hun har arbeidet med ulike problemstillinger knyttet til norske mat- og spisevaner.

Fagområder

Emner

Sosiologi, Forbrukeratferd, Matkultur, Forbruk mat, Norsk matkultur, Mathistorie, Matforbruk, Forbruksforskning, Samfunnsvitenskap

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hyllestad, Susanne; Veneti, Lamprini; Bugge, Annechen Bahr; Rosenberg, Thea Grav; Nygård, Karin Maria; Aavitsland, Preben (2019). Compliance with water advisories after water outages in Norway. BMC Public Health . Vol. 19.

Bugge, Annechen Bahr (2019). Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere. Mat og spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. ISBN: 978-82-02-54934-3. 560 s. Cappelen Damm Akademisk.

Lekhal, Samira; Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander; Slapø, Helena; Karevold, Knut Ivar (2019). Atferdsøkonomiske virkemidler i helsefremmende arbeid: hvordan kan utforming av restauranter og kantiner fremme sunnere valg?. Norsk Tidsskrift for Ernæring .
http://www.ntfe.no/i/2019/1/tfe-2019-01b-2401

Bugge, Annechen Bahr (2018). Reklame for usunn mat og drikke – møter norske barn og unge mye av det når de bruker medier?. Storm-Mathisen, Ardis; Jacobsen, Eivind; Tangen, Karl-Fredrik; Helle-Valle, Jo (Red.). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. Kapittel 7. s. 99-107. Universitetsforlaget.

Bugge, Annechen Bahr (2016). Food advertising towards children and Young People in Norway. Appetite . Vol. 98.

Bugge, Annechen Bahr (2015). Why are alternative diets such as "low carb high fat" and "Super healthy Family" so appealing to Norwegian Food consumer. Journal of Food Research . Vol. 4.

Bugge, Annechen Bahr; Lavik, Randi Kristine (2012). Forbidden fruit tastes the sweetest - a study of Norwegians' consumption pattern of chocolate, sweets, salty snacks, soft drinks and the like. Food and Nutrition Sciences . Vol. 3.

Bugge, Annechen Bahr; Lillebø, Kjersti (2011). Survival of the fittest : en analyse av mat- og kroppsbeskjeder i ungdomsmagasiner. Roos, Gun; Rysst, Mari (Red.). Skjønnhet og helse : det ytre og indre. Kapittel 6. s. 43-53.
http://sifo.no/files/file77371_survival-of-the-fit...

Bugge, Annechen Bahr (2011). Lovin' it?: a study of youth and the culture of fastfood. Food, Culture, and Society: an international journal of multidisciplinary research . Vol. 14.

Bugge, Annechen Bahr (2010). Den sosiale appetitten: mat, klasse og identitet. Dahlgren, Kenneth; Ljunggren, Jørn (Red.). Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Del 2 Kultur. s. 129-143. Universitetsforlaget.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig