English version
Silje Elisabeth Skuland

Silje Elisabeth Skuland

Forskningsprosjekter

 • Inkluderende forbruk

  Satsingsområde med mål å utvikle og formidle kunnskap om hvordan forbruk kan fremme og hemme samfunnsdeltakelse og sosial inkludering av sårbare grupper.

 • Policy Evaluation Network (PEN) – Public policies addressing health-related behaviours in Europe

  PEN har som mål å evaluere politiske tiltak for å fremme et sunt kosthold og fysisk aktivitet hos befolkningen.

 • SafeConsume

  Prosjektet «SafeConsume» skal bidra til å redusere risikoen for matbårne sykdommer hjemme på kjøkkenet.

 • WellDebt

  Prosjektet ”WellDebt: Debt problems, illhealth and labour market marginalisation” skal fylle inn kunnskapshull om sammenhengene mellom gjeldsproblemer, dårlig helse og svak tilknytning til arbeidsmarkedet.

Vitenskapelige publikasjoner

Skuland, Silje Elisabeth (2019). Packed Lunch Poverty: Immigrant Families’ Struggles to Include Themselves in Norwegian Food Culture. Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (Red.). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. 8. s. 135-153. Universitetsforlaget.

Skogen, Ketil; Ghosal, Sunetro; Skuland, Silje Elisabeth; Krishnan, S. (2019). Predators in human landscapes. Frank, Beatrice; Glikman, Jenny A.; Marchini, Silvio (Red.). Human-Wildlife interactions. Turning conflict into coexistence. 7. s. 129-149. Cambridge University Press.

Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Skuland, Silje Elisabeth (2019). Uniformity Without Uniforms: Dressing School Children In Norway. Borch, Anita; Harsløf, Ivan; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi (Red.). Inclusive Consumption: Immigrants' Access to and Use of Public and Private Goods and Services. 3. s. 39-62. Universitetsforlaget.
https://doi.org/10.18261/9788215031699-2019

Austgulen, Marthe Hårvik; Skuland, Silje Elisabeth; Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode (2018). Consumer Readiness to Reduce Meat Consumption for the Purpose of Environmental Sustainability: Insights from Norway. Sustainability . Vol. 10.
http://www.mdpi.com/2071-1050/10/9/3058/htm

Klepp, Ingun Grimstad; Skuland, Silje Elisabeth (2017). Method 2. Wardrobe studies, wardrobe sections studies. Klepp, Ingun Grimstad; Fletcher, Kate (Red.). Opening up the Wardobe. A Methods Book. Kapitel. s. 22-24. Novus Forlag.
http://novus.mamutweb.com/Shop/Product/FletcherKle...

Oostindjer, Marije; Aschemann-Witzel, Jessica; Wang, Qing; Skuland, Silje Elisabeth; Egelandsdal, Bjørg; Amdam, Gro Vang; Schjøll, Alexander; Pachucki, Mark; Rozin, Paul; Stein, Jarrett; Almli, Valerie Lengard; van Kleef, Ellen (2016). Are school meals a viable and sustainable tool to improve the healthiness and sustainability of children´s diet and food consumption? A cross-national comparative perspective. Critical reviews in food science and nutrition.
http://hdl.handle.net/11250/2428850

Skuland, Silje Elisabeth (2016). Fresh, Frozen and Processed Fish: Consumption Practices of Fish in Transition. Baho, Sally M.; Katsas, Gregory A. (Red.). Making Sense of Food: Exploring Cultural and Culinary Identities. 8. Inter-Disciplinary Press.
http://www.inter-disciplinary.net/publishing/produ...

Skuland, Silje Elisabeth (2015). Healthy Eating and Barriers Related to Social Class. The case of vegetable and fish consumption in Norway. Appetite . Vol. 92.

Skuland, Silje Elisabeth; Skogen, Ketil (2014). Rovdyr i menneskenes landskap. Tidsskriftet Utmark .

Skuland, Silje Elisabeth; Vittersø, Gunnar (2013). Treene kålrøtter og ihjelkokte gulrøtter. Aspekter ved matkvalitet. Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina (Red.). Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket. 3. s. 57-82. Novus Forlag.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig