English version
Ann-Kristin Ansteensen

Ann-Kristin Ansteensen

Forskningsprosjekter

  • Referansebudsjett for forbruksutgifter

    Prosjektet skal vedlikeholde, oppdatere og videreutvikle det norske Referansebudsjettet. Referansebudsjettet skal benyttes som verktøy i forskning om levekår i Norge, og bidra til politikkutforming på feltet.

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Austgulen, Marthe Hårvik ; Ansteensen, Ann-Kristin ; Alecu, Andreea Ioana ; Blomberg, Lilli Mathilde Sofie Wolland (2023). SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2023. OsloMet - storbyuniversitetet. Vol. SIFO-Rapport 2-2023.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig