Referansebudsjett for forbruksutgifter

Prosjektet skal vedlikeholde, oppdatere og videreutvikle det norske Referansebudsjettet. Referansebudsjettet skal benyttes som verktøy i forskning om levekår i Norge, og bidra til politikkutforming på feltet.

Referansebudsjett er en utbredt metode, med en lang internasjonal tradisjon, for å beregne hva det koster å leve i et gitt samfunn. Rundt omkring i verden benyttes referansebudsjett til mange ulike formål, blant annet

SIFOs Referansebudsjett viser alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Det kan settes sammen slik at det viser kostnadene ved å opprettholde et rimelig forbruksnivå for hushold av ulik størrelse og med forskjellig alders- og kjønnssammensetning. Budsjettet omfatter både vanlige, løpende utgifter til mat, klær, hygieneartikler og lignende og utgifter til sjeldnere innkjøp av varige forbruksgjenstander som blant annet møbler og elektronisk utstyr.

Se detaljene i Referansebudsjettet her eller ved å følge lenken til Referansebudsjettkalkulatoren som du finner nederst på siden.

Referansebudsjettet – kalkulator

Med SIFOs kalkulator for forbruksutgifter kan du regne ut ditt eget budsjett. Budsjettet er oppdatert med tall for 2024.

illustrasjoner av mennesker i ulike livsfaser

Nyheter og oppdateringer

Ønsker du å få beskjed om oppdateringer og nyheter i referansebudsjettet?

Meld deg på her (nettskjema.no)

Meld deg på her (nettskjema.no), nynorsk