English version
Vilde Haugrønning

Vilde Haugrønning

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad; Haugrønning, Vilde Anine Rydal; Throne-Holst, Harald; Strandbakken, Pål (2019). Is It Worth It? Repair of Household Appliance, Mobile Phones and Clothing. Segalàs, Jordi; Lazzarini, Boris (Red.). Proceedings of the 19th European Roundtable for Sustainable Consumption and Production Circular Europe for Sustainability: Design, Production and Consumption. 1003. s. 1003-1016.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig