English version
Torvald Tangeland

Torvald Tangeland

Kort om

Tangeland er utdannet Sivilmarkedsfører fra BI i 2004 og har en doktorgrad på naturbasert turisme fra NMBU i 2012. Før han begynte på SIFO/HiOA jobbet han som forsker på Norsk institutt for naturforsking (NINA). De siste årene har han fokusert på hvilken rolle forbrukerne kan spille i det grønne skiftet av samfunnet.

Fagområder

Emner

Forbrukeratferd   Bærekraftig forbruk   Forbrukerpsykologi   Forbrukermarkeder   Forbrukervalg   Forbrukerpraksis   Forbrukertillit

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Drut, Marion; Antonioli, Federico; Böhm, Michael; Brečić, Ruzica; Dries, Liesbeth; Ferrer-Lòpes, Hugo; Gauvrit, Lisa; Hoang, Viet; Steinnes, Kamilla Knutsen ; Lilavanichakul, Apichaya; Majewski, Edward; Napasintuwong, Orachos; Nguyễn, An; Mattas, Konstadinos; Ristic, Bojan; Schaer, Burkhard; Tangeland, Torvald ; Tomic Maksan, Marina; Csillag, Peter; Török, Áron; Tsakiridou, Efthimia; Veneziani, Mario; Vittersø, Gunnar ; Bellassen, Valentin (2020). Foodmiles: The Logistics of Food Chains Applied to Food Quality Schemes. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization.
https://doi.org/10.1515/jafio-2019-0040

Amilien, Virginie ; Vittersø, Gunnar ; Tangeland, Torvald (2019). PGI Lofoten Stockfish in Norway. Arfini, Filippo; Bellassen, Valentin (Red.). Sustainability of European Food Quality Schemes. Multi-Performance, Structure, and Governance of PDO, PGI, and Organic Agri-Food Systems. s. 507-527. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-27508-2_26

Andersen, Oddgeir; Øian, Hogne; Aas, Øystein; Tangeland, Torvald (2018). Affective and cognitive dimensions of ski destination images. The case of Norway and the Lillehammer region. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 18.
https://doi.org/10.1080/15022250.2017.1318715

Kaltenborn, Bjørn Petter; Krange, Olve; Tangeland, Torvald (2017). Cultural resources and public trust shape attitudes toward climate change and preferred futures?A case study among the Norwegian public. Futures: The journal of policy, planning and futures studies. Vol. 89.
https://doi.org/10.1016/j.futures.2017.04.005

Krange, Olve; Sandström, Camilla; Tangeland, Torvald ; Ericsson, Göran (2017). Approval of Wolves in Scandinavia: A Comparison Between Norway and Sweden. Society & Natural Resources. Vol. 30.
https://doi.org/10.1080/08941920.2017.1315652

Vittersø, Gunnar ; Heidenstrøm, Nina Vatvedt ; Tangeland, Torvald (2016). Energismarte Husholdninger?. Lavik, Randi; Borgeraas, Elling Martin (Red.). Forbrukstrender 2016. SIFO-survey: Bruk av ullklær, miljøholdninger, miljøatferd, digital betaling, håndverkertjenester, søndagshandel, med barn i butikken, innholdsmarkedsføring. s. 21-25. SIFO.

Tangeland, Torvald ; Heidenstrøm, Nina Vatvedt ; Throne-Holst, Harald (2016). Teknologioptimisme – en behagelig hindring for bærekraftig forbruksutvikling?. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. s. 55-75. Novus Forlag.

Tangeland, Torvald ; Vittersø, Gunnar (2016). Endringer i miljøholdninger Blant forbrukerne – Implikasjoner for Det grønne Samfunnsskiftet. Lavik, Randi; Borgeraas, Elling Martin (Red.). Forbrukstrender 2016. SIFO-survey: Bruk av ullklær, miljøholdninger, miljøatferd, digital betaling, håndverkertjenester, søndagshandel, med barn i butikken, innholdsmarkedsføring. s. 17-20. SIFO.

Vittersø, Gunnar ; Tangeland, Torvald (2015). The role of consumers in transitions towards sustainable food consumption. The case of organic food in Norway. Journal of Cleaner Production. Vol. 92.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.12.055

Vittersø, Gunnar ; Tangeland, Torvald (2015). Barrierer mot kjøp av økologisk mat. Lavik, Randi Kristine; Borgeraas, Elling M (Red.). Forbrukstrender 2015 SIFO-survey. s. 25-29. Statens institutt for forbruksforskning.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig