Torvald Tangeland

Torvald Tangeland

Kort om

Tangeland er utdannet Sivilmarkedsfører fra BI i 2004 og har en doktorgrad på naturbasert turisme fra NMBU i 2012. Før han begynte på SIFO/HiOA jobbet han som forsker på Norsk institutt for naturforsking (NINA). De siste årene har han fokusert på hvilken rolle forbrukerne kan spille i det grønne skiftet av samfunnet.

Fagområder

Emner

Forbrukeratferd, Bærekraftig forbruk, Forbrukerpsykologi, Forbrukermarkeder, Forbrukervalg, Forbrukerpraksis, Forbrukertillit

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Andersen, Oddgeir; Øian, Hogne; Aas, Øystein; Tangeland, Torvald (2018). Affective and cognitive dimensions of ski destination images. The case of Norway and the Lillehammer region. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 18.
http://hdl.handle.net/11250/2576227

Krange, Olve; Sandström, Camilla; Tangeland, Torvald; Ericsson, Göran (2017). Approval of Wolves in Scandinavia: A Comparison Between Norway and Sweden. Society & Natural Resources . Vol. 30.

Kaltenborn, Bjørn Petter; Krange, Olve; Tangeland, Torvald (2017). Cultural resources and public trust shape attitudes toward climate change and preferred futures?A case study among the Norwegian public. Futures : The journal of policy, planning and futures studies . Vol. 89.

Vittersø, Gunnar; Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Tangeland, Torvald (2016). Energismarte Husholdninger?. Lavik, Randi; Borgeraas, Elling Martin (Red.). Forbrukstrender 2016. SIFO-survey: Bruk av ullklær, miljøholdninger, miljøatferd, digital betaling, håndverkertjenester, søndagshandel, med barn i butikken, innholdsmarkedsføring. 3. s. 21-25.

Tangeland, Torvald; Vittersø, Gunnar (2016). Endringer i miljøholdninger Blant forbrukerne – Implikasjoner for Det grønne Samfunnsskiftet. Lavik, Randi; Borgeraas, Elling Martin (Red.). Forbrukstrender 2016. SIFO-survey: Bruk av ullklær, miljøholdninger, miljøatferd, digital betaling, håndverkertjenester, søndagshandel, med barn i butikken, innholdsmarkedsføring. 2. s. 17-20.

Tangeland, Torvald; Heidenstrøm, Nina Vatvedt; Throne-Holst, Harald (2016). Teknologioptimisme – en behagelig hindring for bærekraftig forbruksutvikling?. Vittersø, Gunnar; Borch, Anita; Laitala, Kirsi Maria; Strandbakken, Pål (Red.). Forbruk og det grønne skiftet. 4. s. 55-75. Novus Forlag.

Vittersø, Gunnar; Tangeland, Torvald (2015). Barrierer mot kjøp av økologisk mat. Lavik, Randi Kristine; Borgeraas, Elling M (Red.). Forbrukstrender 2015 SIFO-survey. 4. s. 25-29.

Gundersen, Vegard; Tangeland, Torvald; Kaltenborn, Bjørn Petter (2015). Planning for recreation along the opportunity spectrum: The case of Oslo, Norway. Urban Forestry & Urban Greening. Vol. 14.

Vittersø, Gunnar; Tangeland, Torvald (2015). The role of consumers in transitions towards sustainable food consumption. The case of organic food in Norway. Journal of Cleaner Production . Vol. 92.

Aas, Øystein; Devine-Wright, Patrick; Tangeland, Torvald; Batel, Susana; Ruud, Audun (2014). Public beliefs about high-voltage powerlines in Norway, Sweden and the United Kingdom: A comparative survey. Energy Research & Social Science . Vol. 2.
http://hdl.handle.net/11250/2467088

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig