Marie Hebrok

Marie Hebrok

Kort om

Marie Hebrok har en bachelor i produktdesign, og en master i teknologi- og vitenskapsstudier fra Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidserfaring innen retail-design, og har jobbet med temaer knyttet til forbruk og miljø hos SIFO siden 2011. I pågående prosjekter studerer hun praksiser knyttet til matforbruk i et designorientert perspektiv. Å koble design, forbruk, miljø og innovasjon er hennes interessefelt.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Hebrok, Marie; Heidenstrøm, Nina (2019). Contextualising food waste prevention - Decisive moments within everyday practices. Journal of Cleaner Production . Vol. 2010.

Hebrok, Marie Cathrine (2018). Food waste in the shadow of ideals - a case for practice-oriented design. Journal of Design Research . Vol. 16.
https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?ar...

Klepp, Ingun Grimstad; Hebrok, Marie (2017). Method 41 Sensory material test. Klepp, Ingun Grimstad; Fletcher, Kate (Red.). Opening up the Wardobe. A Methods Book. Kapitel. s. 139-142. Novus Forlag.
http://novus.mamutweb.com/Shop/Product/FletcherKle...

Egelyng, H; Romsdal, Anita; Hansen, H.O.; Slizyte, Rasa; Carvajal, Ana Karina; Jouvenot, Laura; Hebrok, Marie; Honkapää, Kaisu; Wold, Jens Petter; Seljåsen, Randi; Aursand, Marit (2017). Cascading Norwegian co-streams for bioeconomic transition. Journal of Cleaner Production . Vol. 172.

Hebrok, Marie; Boks, Casparus Burghardus (2017). Household food waste: Drivers and potential intervention points for design – An extensive review. Journal of Cleaner Production . Vol. 151.
http://hdl.handle.net/11250/2470836

Hebrok, Marie (2016). Where Furniture Goes to Die. Designing for Sustainable Behaviour in a Practice Perspective. 19 s. Techniques and Culture .
https://tc.revues.org/7855

Hebrok, Marie; Klepp, Ingun Grimstad; Turney, Joanne (2016). Wool you wear it? – Woollen garments in Norway and the United Kingdom. Clothing Cultures .

Hebrok, Marie Cathrine; Klepp, Ingun Grimstad (2014). Wool is a knitted fabric that itches, isn`t it?. Critical Studies in Fashion & Beauty . Vol. 5.

Hebrok, Marie Cathrine (2014). Design for longevity: Taking both the material and social aspects of product-life into account. Journal of Design Research . Vol. 12.

Hebrok, Marie; Asdal, Kristin (2013). Fra gull til gråsten. Avhending av møbler. Strandbakken, Pål; Heidenstrøm, Nina (Red.). Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket. 9. s. 183-206. Novus Forlag.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig