English version

Systemisk design og bærekraft

Systemtankegang, defineres av UNESCO (2018) som en nøkkelkompetanse for å bekjempe klimaendringer, og brukes som hovedperspektiv for denne forskningsgruppen.

Systemisk design kombinerer systemteori og designpraksis. Designtilnærmingen innebærer å forstå design som en potensiell endring eller inngripen ved innovasjon, i komplekse sammenhenger. Vi søker å beskrive systemer, egenskaper og funksjoner, for å forstå dynamikken og praksiser som slike systemer produserer, som grunnlag for bærekraftige designinngrep.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  For å beskrive, forstå og designe inngrep i komplekse sammenhenger og for å redusere kompleksitet, kreves inter- og tverrfaglige forskningstilnærminger. Forskningsgruppen består av medlemmer fra ulike fagområder som design, fysikk, statsvitenskap, arkitektur, sosiologi, kybernetikk m.m., og skaper dermed en bred plattform for diskusjoner og en rekke mulige tilnærminger for å studere og forstå systemer og miljøer.

  Videre håper vi at vi sammen kan utvikle feltet systemisk design og bærekraft, og de ulike akademiske feltene som er representert av deltakerne, gjennom felles forskningsprosjektsamarbeid, felles finansieringssøknader for forskning, delt nettverk for ph.d.-studenter og samarbeidende undervisningsaktiviteter.

  Systemisk design og bærekraft er internasjonalt orientert, og deltakerne i forskningsgruppen representerer, i utgangspunktet, sju ulike universiteter i Europa.

  Prosjekter forskningsgruppen er involvert i:

  • REDUCE (reduce.oslomet.no). Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom forskere fra feltene design, sosiologi og historie samt en rekke bedrifter og organisasjoner. Sammen skal de se på plast i et systemperspektiv og undersøke hvordan vi kan redusere forbruket av plastprodukter i hverdagslivet. Prosjektet er støttet av NFR og ledet av SIFO  
  • SirkAQ (sirkaq.com). Sirkulærøkonomi i havbruk, prosjektet handler om å utvikle løsninger for å gjenbruke, reparere og forlenge levetiden til plast fra oppdrettsutstyr, og bruke resirkulert materiale i nye produkter. Dette er et Grønn Plattform prosjekt finansiert av NFR og Innovasjon Norge. (2023-2025) 
  • Utenforskap, PhD- prosjekt hvor systemisk design, sosial bærekraft, og spill dynamikk er utgangspunktet for studie rundt opplevelsen av utenforskap blant unge mennesker. Studien forholder seg i hovedsak til norske forhold og offentlige tjenesteutvikling. KD-finansiert (2023-2027).
  • MinTre, er et forskningsprosjekt med mål om å redusere mengden treavfall på byggeplass med 40 prosent. Prosjekteier er Ø. M. Fjeld med partnere: LINK Arkitektur, Optimera AS, Omtre, Statsbygg, Klosser Innovasjon, SINTEF og Multiconsult. Prosjektet er finansiert av NFR (2022-2026).
  • Bærekraftstanken, i regi av Trøndelag Sørvest (tondelagsorvest.no) bestående av ti kommuner, er et innledende utviklingsprosjekt som søker nye arbeidsformer og helhetlig arbeid med FNs bærekraftsmål. Fem av kommunene deltar aktivt med å etablere et større pilotprosjekt. Prosjektet er finansiert og støttet av Statsforvalteren i Trøndelag (2023).
  • Inn på Tunet, Midt-Trøndelag, har invitert til å veilede og undervise i systemisk tenking og bruk av bærekraftsmålene i egen utvikling og kommunikasjon. De tilbyr tjenester til kommuner og deres samarbeidspartnere innen grønn omsorg. Ni gårder i Trøndelag deltar.
  • European Systemic Design Lab, ESDL.Erasmus+ partnerskap er et internasjonalt samarbeid med HTW-Berlin og L'ecole de design Nantes Atlantique om utvikling av et pedagogisk program og digital læringsplattform i systemisk design og bærekraft. Forskningsgruppas ledere og OsloMet er koordinatorer for prosjektet (2023-2026).
  • GNIST (doga.no), lederne i forskningsgruppa deltar som rådgivere i prosessen mot kommuner i samspill med DOGA. (2023-2024)