English version
Arild Berg

Arild Berg

Kort om

Arild Berg er professor i kunstnerisk utviklingsarbeid innen feltet design, kunsthåndverk og kunst. Hans spesialfelt er produktdesign, arkitektonisk keramikk, metoder for medvirkning og kommunikasjon med bruk av materialestetikk. Han har en doktorgrad i samtidskunst, 'artistic research in public space' fra Aalto University, og en mastergrad i keramisk kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han deltar i forskningsgruppene Design, kultur og bærekraft, Kunst i samfunnet og Collaborative Action Research Network (CARN). Han har vært studieleder for bachelorstudiet på produktdesign. Han arbeider i hovedsak med tverrfaglig profesjonssamarbeid som bidrar til innovasjon og verdiskaping. Han har vært prodekan i forskning og utviklingsarbeid på fakultet for teknologi, kunst og design, for instituttene produktdesign, estetiske fag, bygg- og energiteknikk, informasjonsteknologi og maskin, elektronikk og kjemi. Han var prosjektleder for å etablere det tverrfaglige doktorgradsprogrammet ‘Engineering Science’. Han er koordinator i Norge for Kreativt Europa-prosjektet Craft Hub ledet av irske Carlow Craft Council. Arild Berg er også Professor II på Institutt for kunstfag, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Høgskolen på Vestlandet.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur og design   Industri- og produktdesign   Pedagogiske fag

Emner

Aksjonsforskning   Tverrfaglig samarbeid   Brukermedvirkning   Samtidskunst   Kunst i offentlig rom   Kunstnerisk utviklingsarbeid   Kunstnerisk forskning   Arkitektonisk keramikk   Helseteknologi

Land

Brasil   Canada   Finland   Storbritannia og Nord-Irland   Norge

Forskningsprosjekter

  • Crafthub

    Sammen med partnere i åtte europeiske land har Institutt for produktdesign og Institutt for estetiske fag blitt partner i EU-prosjektet CraftHub. Prosjektet er en del av EUs satsing på store samarbeidsprosjekter innenfor de kreative fagene.

Vitenskapelige publikasjoner

Risnes, Martha; Thorstensen, Erik ; Mirtaheri, Peyman ; Berg, Arild Skarsfjord (2024). Exploring value dilemmas of brain monitoring technology through speculative design scenarios. 11 s. Journal of Responsible Technology. Vol. 17.
https://doi.org/10.1016/j.jrt.2023.100074

Berg, Arild (2023). The University as a Vitrine. Turpeinen, Outi (Red.). Unfolding the Public Art at Aalto University. s. 124-135. Helsinki: Aalto University.
https://play.google.com/books/reader?id=-FfBEAAAQB

Risnes, Martha; Korostynska, Olga ; Mirtaheri, Peyman ; Berg, Arild (2023). The role of human experience when making sense of brain monitoring: an interdisciplinary case study to assess wearable, non-invasive, brain-monitoring devices for rehabilitation. 20 s. Journal of Responsible Innovation. Vol. 10.
https://doi.org/10.1080/23299460.2023.2175476

Berg, Arild Skarsfjord ; Johansen, Safora ; Lund, Anne ; Riegler, Michael ; Andersen, Jorunn Marie (2023). A Salutogenic Approach for Collaboration in Health and Technology. Garg, Bishan Swarup (Red.). Health Promotion - Principles and Approaches. IntechOpen.
https://doi.org/10.5772/intechopen.111866

Berg, Arild ; Hoel, Mona Johanne; Kielland, Elise; Lothe, Linda Jansson; Swang, Mimi (2022). Dogma Film and Ceramic art: The Case of ‘Blue Collar – White Collar’. 35 s. Nordic Journal of Art and Research (A & R). Vol. 11.
https://doi.org/10.7577/information.5074

Berg, Arild ; Carella, Alfredo Raúl; Lysebo, Marius ; Nielsen, Liv Merete (2021). Sustainability in professional education Gap between strategy and program plans?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 14.
https://doi.org/10.7577/FORMAKADEMISK.3955

Berg, Arild ; Jacobsen, Nina Olkowska (2021). A Tool for Promoting Intrinsic Motivation in Teams: A Case Study of Participants’ Motivation During a Design Project. Grierson, Hilary; von Bohemia, Erik; Buck, Lyndon (Red.). DS 110: Proceedings of the 23rd International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2021), VIA Design, VIA University in Herning, Denmark. 9th -10th September 2021. The Design Society.
https://doi.org/10.35199/EPDE.2021.69

Berg, Arild ; Carella, Alfredo Raúl; Lysebo, Marius ; Nielsen, Liv Merete (2021). Bærekraft i profesjonsutdanninger. Gap mellom strategi og programplaner?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 14.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.3955

Pavel, Nenad ; Medola, Fausto Orsl; Berg, Arild ; Brevik, Birger (2020). Multistable Technologies and Pedagogy for Resilience: A Postphenomenological Case Study of Learning by 3D printing. Design and Technology Education: An International Journal. Vol. 25.
https://oda.oslomet.no/bitstream/handle/10642/8220

Berg, Arild ; Sandtrø, Tengel Aas ; Güler, Evin; Carella, Alfredo Raúl; Norvalls, Mali ; Haugen Thor, Jenny Helene; Lysebo, Marius (2020). Designing an interdisciplinary course in a makerspace towards collaborative creativity for a sustainable society. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 13.
https://doi.org/10.7577/FORMAKADEMISK.4015

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig