Arild Berg

Arild Berg

Kort om

Arild Berg er prodekan i forskning og utviklingsarbeid på fakultet for teknologi, kunst og design. Han har en doktorgrad i samtidskunst, 'artistic research in public space' fra Aalto University, og en mastergrad i keramisk kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han deltar i forskningsgruppene Design, kultur og bærekraft, Kunst i samfunnet og Collaborative Action Research Network (CARN). Han arbeider i hovedsak om tverrfaglig profesjonssamarbeid som bidrar til innovasjon og verdiskaping.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur og design, Industri- og produktdesign

Emner

Aksjonsforskning, Tverrfaglig samarbeid, Samtidskunst, Brukermedvirkning i design, Kunst i offentlig rom, Kunstnerisk utviklingsarbeid, Deltagende demokrati, Digital produksjonskultur, Keramisk kunst, Kunstnerisk forskning

Land

Brasil, Canada, Finland, Storbritannia, Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Groth, Camilla; Berg, Arild (2018). Co-creation in professional craft practice. Storni, Christiano; Leahy, Keelin; McMahon, Muireann; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik (Red.). Proceedings of DRS 2018 - Volume 4. Section 14. Experiential Knowledge. s. 1624-1644. Design Research Society.
http://hdl.handle.net/11250/2583349

Lyche, Wenche; Berg, Arild; Andreassen, Kristin (2018). Parametric Design Thinking about Digital and Material Surface Patterns. Bohemia, Erik; Kovacevic, Ahmed; Buck, Lyndon; Childs, Peter; Green, Stephen; Hall, Ashley; Dasan, Aran (Red.). Proceedings of E&PDE 2018 - 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, Diversity or Conformity, Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018. Section: Creativity and Innovation in Design and Engineering Education. s. 306-311. The Design Society.
https://www.designsociety.org/download-publication...

Berg, Arild (2018). Participation in hybrid sketching. FORMakademisk . Vol. 11.

Disen, Karen; Berg, Arild (2018). Striper - sett i lys av Schillers ideer om menneskets grunndrifter i form. FORMakademisk . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/11250/2581787

Larsson, Helena Katarina; Berg, Arild (2017). Co-creation in Service Design; a Master’s Study on How to Achieve Sustainable Services. Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 4 - Student Papers related to Design Education. s. 411-416. The Design Society.
https://www.conftool.net/epde17/index.php?page=bro...

Seiersten, Nils; Berg, Arild (2017). Digital Drawing Demystified: Exploring a Creative Zone of Proximal Development. Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 1 - Design Education Practice. s. 50-55. The Design Society.
https://www.conftool.net/epde17/index.php?page=bro...

Lyche, Wenche; Berg, Arild (2017). Empowerment through Product Design: Digital Textile Pattern Design for Grip Development in Healthcare. Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 7 - Ethics and Social Issues in Design Education. s. 568-573. The Design Society.
https://www.conftool.net/epde17/index.php?page=bro...

Berg, Arild (2017). Designing a Sense of Place. Skjerven, Astrid; Reitan, Janne Beate (Red.). Design for a Sustainable Culture. Perspectives, Practices and Education.. Part II, Environments, Chapter 7. s. 89-104. Routledge.
https://www.routledge.com/Design-for-a-Sustainable...

Berg, Arild (2017). Kunsten i aksjonsforskning. Gjøtterud, Sigrid; Hiim, Hilde; Husebø, Dag; Jensen, Liv Helene; Steen-Olsen, Tove Herborg; Stjernstrøm, Else (Red.). Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold. Kapittel 18. s. 401-417. Cappelen Damm Akademisk.
https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/...

Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (2017). Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. ISBN: 978-1-904670-84-1. 1000 s. The Design Society.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig