English version
Arild Berg

Arild Berg

Kort om

Arild Berg er professor i kunstnerisk utviklingsarbeid innen feltet design, kunsthåndverk og kunst. Hans spesialfelt er produktdesign, arkitektonisk keramikk, metoder for medvirkning og kommunikasjon med bruk av materialestetikk. Han har en doktorgrad i samtidskunst, 'artistic research in public space' fra Aalto University, og en mastergrad i keramisk kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han deltar i forskningsgruppene Design, kultur og bærekraft, Kunst i samfunnet og Collaborative Action Research Network (CARN). Han har vært studieleder for bachelorstudiet på produktdesign. Han arbeider i hovedsak med tverrfaglig profesjonssamarbeid som bidrar til innovasjon og verdiskaping. Han har vært prodekan i forskning og utviklingsarbeid på fakultet for teknologi, kunst og design, for instituttene produktdesign, estetiske fag, bygg- og energiteknikk, informasjonsteknologi og maskin, elektronikk og kjemi. Han var prosjektleder for å etablere det tverrfaglige doktorgradsprogrammet ‘Engineering Science’. Han er koordinator i Norge for Kreativt Europa-prosjektet Craft Hub ledet av irske Carlow Craft Council.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Arkitektur og design   Industri- og produktdesign

Emner

Aksjonsforskning   Tverrfaglig samarbeid   Samtidskunst   Brukermedvirkning i design   Kunst i offentlig rom   Kunstnerisk utviklingsarbeid   Kunstnerisk forskning   Digital produksjonskultur   Arkitektonisk keramikk   Making is thinking

Land

Brasil   Canada   Finland   Storbritannia og Nord-Irland   Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Berg, Arild; Sandtrø, Tengel Aas; Güler, Evin; Carella, Alfredo Raúl; Norvalls, Mali; Haugen Thor, Jenny Helene; Lysebo, Marius (2020). Designing an interdisciplinary course in a makerspace towards collaborative creativity for a sustainable society. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 13.

Pavel, Nenad; Medola, Fausto Orsl; Berg, Arild; Brevik, Birger (2020). Multistable Technologies and Pedagogy for Resilience: A Postphenomenological Case Study of Learning by 3D printing. Design and Technology Education: An International Journal . Vol. 25.
https://oda.oslomet.no/bitstream/handle/10642/8220...

Berg, Arild; Gulden, Tore; Yazidi, Anis; Mirtaheri, Peyman (2019). Health promoting experiences in urban green space: A case study of a co-design toolkit based on feedbacks from fNIRS, IoT and game probes. Meyer, Jochen (Red.). PERVASIVEHEALTH - EAI 2019 Other Years PERVASIVEHEALTH - EAI 2018 PERVASIVEHEALTH - EAI 2019 Ethics and Malpractice Statement Back to CORE PERVASIVEHEALTH - EAI 13th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare. Demos and Posters.

Groth, Camilla; Berg, Arild (2018). Co-creation in professional craft practice. Storni, Christiano; Leahy, Keelin; McMahon, Muireann; Lloyd, Peter; Bohemia, Erik (Red.). Proceedings of DRS 2018 - Volume 4. Section 14. Experiential Knowledge. s. 1624-1644. Design Research Society.
http://hdl.handle.net/11250/2583349

Lyche, Wenche; Berg, Arild; Andreassen, Kristin (2018). Parametric Design Thinking about Digital and Material Surface Patterns. Bohemia, Erik; Kovacevic, Ahmed; Buck, Lyndon; Childs, Peter; Green, Stephen; Hall, Ashley; Dasan, Aran (Red.). Proceedings of E&PDE 2018 - 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, Diversity or Conformity, Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018. Section: Creativity and Innovation in Design and Engineering Education. s. 306-311. The Design Society.
https://www.designsociety.org/download-publication...

Berg, Arild (2018). Participation in hybrid sketching. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 11.

Disen, Karen; Berg, Arild (2018). Striper - sett i lys av Schillers ideer om menneskets grunndrifter i form. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk . Vol. 11.
http://hdl.handle.net/11250/2581787

Larsson, Helena Katarina; Berg, Arild (2017). Co-creation in Service Design; a Master’s Study on How to Achieve Sustainable Services. Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 4 - Student Papers related to Design Education. s. 411-416. The Design Society.
https://www.conftool.net/epde17/index.php?page=bro...

Seiersten, Nils; Berg, Arild (2017). Digital Drawing Demystified: Exploring a Creative Zone of Proximal Development. Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 1 - Design Education Practice. s. 50-55. The Design Society.
https://www.conftool.net/epde17/index.php?page=bro...

Lyche, Wenche; Berg, Arild (2017). Empowerment through Product Design: Digital Textile Pattern Design for Grip Development in Healthcare. Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. Chapter 7 - Ethics and Social Issues in Design Education. s. 568-573. The Design Society.
https://www.conftool.net/epde17/index.php?page=bro...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig