English version
Jorunn Marie Andersen

Jorunn Marie Andersen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Iliceto, Mario; Stensen, Mette Haug; Andersen, Jorunn Marie; Haugen, Trine B.; Witczak, Oliwia (2022). Levels of L-carnitine in human seminal plasma are associated with sperm fatty acid composition. Asian Journal of Andrology (AJA) . Vol. 24.

Riegler, Michael Alexander; Stensen, Mette Haug; Witczak, Oliwia; Andersen, Jorunn Marie; Hicks, Steven; Hammer, Hugo Lewi; Delbarre, Erwan; Halvorsen, Pål; Yazidi, Anis; Holst, Nicolai; Haugen, Trine B. (2021). Artificial intelligence in the fertility clinic: status, pitfalls and possibilities. Human Reproduction . Vol. 36.
https://hdl.handle.net/10037/23966

Vedal, Kristine; Svendsen, Victoria Haugen; Hansen, Ingeborg; Andersen, Jorunn Marie (2021). Desentralisering av blodprøvetaking - økt opplæringsbehov i sykepleierstudiet?. Bioingeniøren . Vol. 56.
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-originalartik...

Hicks, Steven; Lasantha Bandara Thambawita, Vajira; Hammer, Hugo Lewi; Haugen, Trine B.; Andersen, Jorunn Marie; Witczak, Oliwia; Halvorsen, Pål; Riegler, Michael (2020). ACM Multimedia BioMedia 2020 Grand Challenge Overview. Qi, Guo-Jun; Ricci, Elisa; Zhang, Zhengyou; Zimmermann, Roger (Red.). MM '20: Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia. Paper. s. 4655-4658. Association for Computing Machinery (ACM).

Hicks, Steven; Halvorsen, Pål; Haugen, Trine B.; Andersen, Jorunn Marie; Witczak, Oliwia; Hammer, Hugo Lewi; Nguyen, Duc Tien Dang; Lux, Mathias; Riegler, Michael (2019). Medico multimedia task at mediaeval 2019. CEUR Workshop Proceedings . Vol. 2670.

Hicks, Steven; Halvorsen, Pål; Haugen, Trine B.; Andersen, Jorunn Marie; Witczak, Oliwia; Hammer, Hugo Lewi; Nguyen, Duc Tien Dang; Lux, Mathias; Riegler, Michael (2019). Predicting sperm motility and morphology using deep learning and handcrafted features. CEUR Workshop Proceedings . Vol. 2670.

Haugen, Trine B.; Hicks, Steven; Andersen, Jorunn Marie; Witczak, Oliwia; Hammer, Hugo Lewi; Borgli, Rune Johan; Halvorsen, Pål; Riegler, Michael (2019). VISEM: A Multimodal Video Dataset of Human Spermatozoa. Zink, Michael; Toni, Laura; Begen, AC (Red.). Proceedings of the 10th ACM Multimedia Systems Conference. Paper. s. 261-266. ACM Publications.

Hicks, Steven; Andersen, Jorunn Marie; Witczak, Oliwia; Lasantha Bandara Thambawita, Vajira; Halvorsen, Pål; Hammer, Hugo Lewi; Haugen, Trine B.; Riegler, Michael Alexander (2019). Machine Learning-Based Analysis of Sperm Videos and Participant Data for Male Fertility Prediction. Scientific Reports . Vol. 9.
https://hdl.handle.net/11250/3027304

Witczak, Oliwia; Evensen, Herman Sebastian Folkestad; Andersen, Jorunn Marie; Herning, Hilde; Haugen, Trine B. (2017). Sædanalysen. Bioingeniøren . Vol. 53.

Andersen, Jorunn Marie; Rønning, Per Ola; Herning, Hilde; Davidsen Bekken, Siri; Haugen, Trine B.; Witczak, Oliwia (2016). Fatty acid composition of spermatozoa is associated with BMI and with semen quality. Andrology . Vol. 4.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig