English version
Jorunn Marie Andersen

Jorunn Marie Andersen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Iliceto, Mario; Andersen, Jorunn Marie ; Stensen, Mette Haug; Haugen, Trine B. ; Witczak, Oliwia (2024). Association of Endogenous Seminal L-Carnitine Levels with Post-Thaw Semen Parameters in Humans. Andrologia. Vol. 2024.
https://doi.org/10.1155/2024/4327010

Thambawita, Vajira L B; Hicks, Steven; Storås, Andrea; Nguyen, Thu; Andersen, Jorunn Marie ; Witczak, Oliwia ; Haugen, Trine B. ; Hammer, Hugo Lewi ; Halvorsen, Pål ; Riegler, Michael Alexander (2023). VISEM-Tracking, a human spermatozoa tracking dataset. Scientific Data.
https://doi.org/10.1038/s41597-023-02173-4

Berg, Arild Skarsfjord ; Johansen, Safora ; Lund, Anne ; Riegler, Michael ; Andersen, Jorunn Marie (2023). A Salutogenic Approach for Collaboration in Health and Technology. Garg, Bishan Swarup (Red.). Health Promotion - Principles and Approaches. IntechOpen.
https://doi.org/10.5772/intechopen.111866

Haugen, Trine B. ; Witczak, Oliwia ; Hicks, Steven; Björndahl, Lars; Andersen, Jorunn Marie ; Riegler, Michael (2023). Sperm motility assessed by deep convolutional neural networks into WHO categories. Scientific Reports. Vol. 13.
https://doi.org/10.1038/s41598-023-41871-2

Iliceto, Mario; Stensen, Mette Haug; Andersen, Jorunn Marie ; Haugen, Trine B. ; Witczak, Oliwia (2022). Levels of L-carnitine in human seminal plasma are associated with sperm fatty acid composition. 6 s. Asian Journal of Andrology (AJA). Vol. 24.
https://doi.org/10.4103/aja2021107

Riegler, Michael Alexander ; Stensen, Mette Haug; Witczak, Oliwia ; Andersen, Jorunn Marie ; Hicks, Steven; Hammer, Hugo Lewi ; Delbarre, Erwan ; Halvorsen, Pål ; Yazidi, Anis ; Holst, Nicolai; Haugen, Trine B. (2021). Artificial intelligence in the fertility clinic: status, pitfalls and possibilities. Human Reproduction. Vol. 36.
https://doi.org/10.1093/humrep/deab168

Vedal, Kristine; Svendsen, Victoria Haugen; Hansen, Ingeborg; Andersen, Jorunn Marie (2021). Desentralisering av blodprøvetaking - økt opplæringsbehov i sykepleierstudiet?. Bioingeniøren. Vol. 56.

Hicks, Steven; Lasantha Bandara Thambawita, Vajira; Hammer, Hugo Lewi ; Haugen, Trine B. ; Andersen, Jorunn Marie ; Witczak, Oliwia ; Halvorsen, Pål ; Riegler, Michael (2020). ACM Multimedia BioMedia 2020 Grand Challenge Overview. Qi, Guo-Jun; Ricci, Elisa; Zhang, Zhengyou; Zimmermann, Roger (Red.). MM '20: Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia. s. 4655-4658. Association for Computing Machinery (ACM).
https://doi.org/https://doi.org/10.1145/3394171.34

Hicks, Steven; Halvorsen, Pål ; Haugen, Trine B. ; Andersen, Jorunn Marie ; Witczak, Oliwia ; Hammer, Hugo Lewi ; Nguyen, Duc Tien Dang; Lux, Mathias; Riegler, Michael (2019). Medico multimedia task at mediaeval 2019. CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2670.

Hicks, Steven; Andersen, Jorunn Marie ; Witczak, Oliwia ; Lasantha Bandara Thambawita, Vajira; Halvorsen, Pål ; Hammer, Hugo Lewi ; Haugen, Trine B. ; Riegler, Michael Alexander (2019). Machine Learning-Based Analysis of Sperm Videos and Participant Data for Male Fertility Prediction. Scientific Reports. Vol. 9.
https://doi.org/10.1038/s41598-019-53217-y

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig