English version
Hugo Lewi Hammer

Hugo Lewi Hammer

Kort om

Hammer har en master i industriell matematikk fra 2003 og en doktorgrad i beregningsorientert statistikk fra 2008. Hans forskningsinteresser er blant annet innen forbedring av pålitelighet og transparens av maskinlæring-, forsterkende læring- og dype lærings-modeller ved utvikling av metoder innen modelltolkning, usikkerhetskvantifisering, robust statistikk og kausal inferens.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statistikk

Emner

Bayesiansk statistikk   Regresjon   Kunstig intelligens   Maskinlæring   Anvendt statistikk   Stokastisk simulering   Big Data

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Boeker, Matthias; Hammer, Hugo Lewi; Riegler, Michael; Halvorsen, Pål; Jakobsen, Petter (2022). Prediction of schizophrenia from activity data using hidden Markov model parameters. Neural computing & applications (Print) .

Thambawita, Vajira L B; Salehi, Pegah; Sheshkal, Sajad Amouei; Hicks, Steven; Hammer, Hugo Lewi; Parasa, Sravanthi; de Lange, Thomas; Halvorsen, Pål; Riegler, Michael (2022). SinGAN-Seg: Synthetic training data generation for medical image segmentation. PLOS ONE . Vol. 17.

Hammer, Hugo Lewi; Yazidi, Anis; Riegler, Michael; Rue, Håvard (2022). Efficient quantile tracking using an oracle. 12 s. Applied intelligence (Boston) .
https://hdl.handle.net/10037/26509

Eide, Siri Sofie; Riegler, Michael; Hammer, Hugo Lewi; Bremnes, John Bjørnar (2022). Deep Tower Networks for Efficient Temperature Forecasting from Multiple Data Sources. Sensors . Vol. 22.
https://hdl.handle.net/10037/26522

Hammer, Hugo Lewi; Yazidi, Anis; Rue, Håvard (2022). Estimating Tukey depth using incremental quantile estimators. 11 s. Pattern Recognition . Vol. 122.
https://hdl.handle.net/11250/2983184

Storås, Andrea; Strumke, Inga; Riegler, Michael Alexander; Grauslund, Jakob; Hammer, Hugo Lewi; Yazidi, Anis; Halvorsen, Pål; Gundersen, Kjell Gunnar; Utheim, Tor Paaske; Jackson, Catherine Joan (2021). Artificial intelligence in dry eye disease. The ocular surface . Vol. 23.

Hammer, Hugo Lewi; Yazidi, Anis; Rue, Håvard (2021). Joint tracking of multiple quantiles through conditional quantiles. Information Sciences . Vol. 563.

Garcia-Ceja, Enrique; Thambawita, Vajira L B; Hicks, Steven; Jha, Debesh; Jakobsen, Petter; Hammer, Hugo Lewi; Halvorsen, Pål; Riegler, Michael (2021). HTAD: A Home-Tasks Activities Dataset with Wrist-Accelerometer and Audio Features. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) . Vol. 12573.
https://hdl.handle.net/10037/24384

Boeker, Matthias; Riegler, Michael; Hammer, Hugo Lewi; Halvorsen, Pål; Fasmer, Ole Bernt; Jakobsen, Petter (2021). Diagnosing Schizophrenia from Activity Records using Hidden Markov Model Parameters. Almeida, João Rafael; González, Alejandro Rodríguez; Shen, Linling (Red.). Proceeding of 2021 IEEE 34th International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS). Artikkel. IEEE conference proceedings.

Thambawita, Vajira L B; Isaksen, Jonas L.; Hicks, Steven A.; Ghouse, Jonas; Ahlberg, Gustav; Linneberg, Allan; Grarup, Niels; Ellervik, Christina; Olesen, Morten Salling; Hansen, Torben; Graff, Claus; Holstein-Rathlou, Niels-Henrik; Strümke, Inga; Hammer, Hugo L.; Maleckar, Mary M.; Halvorsen, Pål; Riegler, Michael A.; Kanters, Jørgen K. (2021). DeepFake electrocardiograms using generative adversarial networks are the beginning of the end for privacy issues in medicine. 8 s. Scientific Reports . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/10037/24057

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig