English version
Hugo Lewi Hammer

Hugo Lewi Hammer

Kort om

Hammer har en master i industriell matematikk fra 2003 og en doktorgrad i beregningsorientert statistikk fra 2008. Hans forskningsinteresser er blant annet innen forbedring av pålitelighet og transparens av maskinlæring-, forsterkende læring- og dype lærings-modeller ved utvikling av metoder innen modelltolkning, usikkerhetskvantifisering, robust statistikk og kausal inferens.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statistikk

Emner

Bayesiansk statistikk   Regresjon   Kunstig intelligens   Maskinlæring   Anvendt statistikk   Stokastisk simulering   Big Data

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Thambawita, Vajira; Hicks, Steven; Isaksen, Jonas L; Stensen, Mette H.; Haugen, Trine B.; Kanters, Jørgen K; Parasa, Sravanthi; Lange, Thomas de; Johansen, Håvard D.; Johansen, Dag; Hammer, Hugo Lewi; Halvorsen, Pål; Riegler, Michael A. (2021). DeepSynthBody: the beginning of the end for data deficiency in medicine. Colomo-Palacios, Ricardo; Ripon, Kazi Shah Nawaz (Red.). Proceedings of the international conference on Applied Artificial Intelligence (ICAPAI). 10th paper. s. 1-8. IEEE conference proceedings.

Smedsrud, Pia H; Thambawita, Vajira L B; Hicks, Steven; Gjestang, Henrik; Olsen Nedrejord, Oda; Næss, Espen; Borgli, Hanna; Jha, Debesh; Berstad, Tor Jan; Eskeland, Sigrun Losada; Lux, Mathias; Espeland, Håvard; Petlund, Andreas; Dang Nguyen, Duc Tien; Garcia, Enrique; Johansen, Dag; Schmidt, Peter Thelin; Toth, Ervin; Hammer, Hugo Lewi; de Lange, Thomas; Riegler, Michael Alexander; Halvorsen, Pål (2021). Kvasir-Capsule, a video capsule endoscopy dataset. Scientific Data .
http://hdl.handle.net/10852/86287

Abolpour Mofrad, Asieh; Yazidi, Anis; Abolpour Mofrad, Samaneh; Hammer, Hugo Lewi; Arntzen, Erik (2021). Enhanced Equivalence Projective Simulation: A Framework for Modeling Formation of Stimulus Equivalence Classes. Neural Computation .
https://hdl.handle.net/11250/2728180

Yazidi, Anis; Hassan, Ismail; Hammer, Hugo Lewi; Oommen, John (2021). Achieving Fair Load Balancing by Invoking a Learning Automata-Based Two-Time-Scale Separation Paradigm. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems . Vol. 32.
https://hdl.handle.net/11250/2727534

Hicks, Steven; Lasantha Bandara Thambawita, Vajira; Hammer, Hugo Lewi; Haugen, Trine B.; Andersen, Jorunn Marie; Witczak, Oliwia; Halvorsen, Pål; Riegler, Michael (2020). ACM Multimedia BioMedia 2020 Grand Challenge Overview. Qi, Guo-Jun; Ricci, Elisa; Zhang, Zhengyou; Zimmermann, Roger (Red.). MM '20: Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia. Paper. s. 4655-4658. Association for Computing Machinery (ACM).

Lasantha Bandara Thambawita, Vajira; Jha, Debesh; Hammer, Hugo Lewi; Johansen, Håvard D.; Johansen, Dag; Halvorsen, Pål; Riegler, Michael (2020). An Extensive Study on Cross-Dataset Bias and Evaluation Metrics Interpretation for Machine Learning Applied to Gastrointestinal Tract Abnormality Classification. 29 s. ACM Transactions on Computing for Healthcare. Vol. 1.

Abolpour Mofrad, Asieh; Yazidi, Anis; Hammer, Hugo Lewi; Arntzen, Erik (2020). Equivalence Projective Simulation as a Framework for Modeling Formation of Stimulus Equivalence Classes. Neural Computation . Vol. 32.
https://hdl.handle.net/11250/2680093

Borgli, Hanna; Lasantha Bandara Thambawita, Vajira; Smedsrud, Pia; Hicks, Steven; Jha, Debesh; Eskeland, Sigrun Losada; Randel, Kristin Ranheim; Pogorelov, Konstantin; Lux, Mathias; Dang Nguyen, Duc Tien; Johansen, Dag; Griwodz, Carsten; Stensland, Håkon Kvale; Garcia-Ceja, Enrique; Schmidt, Peter T; Hammer, Hugo Lewi; Riegler, Michael; Halvorsen, Pål; de Lange, Thomas (2020). HyperKvasir, a comprehensive multi-class image and video dataset for gastrointestinal endoscopy. Scientific Data . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10852/82058

Pinto-Orellana, Marco Antonio; Hammer, Hugo Lewi (2020). Dyadic Aggregated Autoregressive Model (DASAR) for Automatic Modulation Classification. IEEE Access .

Pinto-Orellana, Marco Antonio; Hammer, Hugo Lewi (2020). Analysis of Optical Brain Signals Using Connectivity Graph Networks. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig