English version

Matematisk modellering

Å kunne formulere praktiske problemstillinger ved hjelp av matematikk gjør oss i stand til å se sammenhenger og til å gjøre prediksjoner.

Matematisk modellering inkluderer både analytisk matematikk, algebra, geometri, statistikk, numeriske metoder og programmering. Den faglige kompetansen i denne forskningsgruppen spenner over alle disse områdene, noe vi ser på som en styrke. 

I møte med stadig mer komplekse problemer er samarbeid på tvers av de tradisjonelle disiplinene nødvendig.

Forskingsområdet vårt vil bestå i å videreutvikle denne kompetansen og å bidra til forskningslitteraturen. Videre tror vi at ferdighetene våre i større grad enn nå kan komme flere til gode – både studenter og kollegaer ved andre institutter.

Med mer eller mindre jevne mellomrom ønsker vi å holde uformelle seminarer i gruppen. Hit vil vi også gjerne invitere forskere fra andre grupper og linjer, både som publikum og forelesere.

Forskningsgruppen hører til Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD).

De fleste av medlemmene i gruppen er også medlemmer av faggruppen Matematisk modellering (uni.oslomet.no) ved Institutt for informasjonsteknologi.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningen

  Kvantitative metoder står svært sentralt innen en rekke fagfelt, ikke minst ingeniørfag, hvor presise forutsigelser er avgjørende. Dette er grunnen til at alle disse fagene undervises på tekniske utdanninger verden over, gjerne med fokus på anvendelser.

  Vår egen forskning er høyst relevant når det gjelder undervisning i beregninger, som nå har blitt en sentral del av undervisningen i matematikk.

  Med «beregninger» mener vi her implementering av numeriske metoder, gjerne med bruk på praktiske problemstillinger hentet fra ingeniørstudentenes egne fagfelt.  

  Det at vi har førstehånds kjennskap til å finne løsninger på mer eller mindre komplekse praktiske problemer er en stor fordel i denne sammenhengen.

  Ut over dette kan vi også vise konkret til egen forskning, der det faller naturlig i undervisningen.

  Vi ønsker også å kunne bidra ved masteroppgaver hvor matematiske metoder inngår. Problemstillinger knyttet til gass- og væskestrømning, for eksempel, vil kunne være interessante og relevante i denne sammenhengen.

 • Samarbeidspartnere

  Vi har allerede en rekke etablerte samarbeid, både i inn- og utland. På sikt håper vi å få enda flere samarbeidspartnere, også ved vårt eget fakultet.

  Vi samarbeider med

  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Bergen
  • Stockholms Universitet
  • University of Cambridge, Storbritannia
  • Universitat de Barcelona, Spania