English version

Institutt for informasjonsteknologi

Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudium i datafag, forkurs/kvalifiserende studium til ingeniørutdanning, internasjonalt prosjektsemester og internasjonal sommerskole. Instituttet har stor forsknings- og utviklingsaktivitet.

Instituttet i tall

Studenter

1045

i 2019

Ansatte

59

årsverk i 2019

Bachelorprogram

3

Tilbyr også forkurs og tre-terminsordning til ingeniørutdanning

Masterprogram

1

Nye spesialiseringer i masterstudiet i anvendt data- og informasjonsteknologi

Organisasjon

 • Instituttleder

   Laster inn ...
  • Adresser

   Instituttet holder til i Pilestredet 35 (P35) i Oslo, deler av instituttet er i Pilestredet 52 (P52).

   Telefon, postadresse og fakturaadresse

   Senere blir det lagt ut lenke til veibeskrivelse.

  • Eksternt samarbeid

   Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design har samarbeidspartnere eksternt for å gjøre utdanning og FoU relevant og aktuell for nærings- og arbeidsliv.

   Bachelor- og masteroppgaver

   Samarbeidet dreier seg i stor grad om et omfattende samarbeid med bedrifter og offentlige etater om bachelor- og masteroppgaver.

   Oppgavene tar utgangspunkt i realistiske faglige utfordringer, og legges opp slik at studentene får benytte kunnskaper og ferdigheter fra studiet.

   Universitetet sørger for veiledning og påser at det faglige blir ivaretatt.

   Gjennom samarbeid med bedrifter får studentene god kontakt med næringslivet.

   Instituttet arrangerer Relevansseminarer hvert år, hvor vi inviterer næringslivet til å komme med innspill og diskutere innholdet i utdanningene våre. Dette bidrar til å holde utdanningene relevante for arbeidslivet.

   Nedenfor finner du lenke til oversikter over studentoppgaver og oppdragsgivere.

   Senter for digitalisering

   Simula Research Laboratory og OsloMet har gått sammen om et nytt utdannings- og forskningssenter for digitalisering, Simula Metropolitan.