English version

Institutt for informasjonsteknologi

Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudium i datafag, kvalifiserende studier til ingeniørutdanning, internasjonalt semester og videreutdanningsstudium, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Instituttet i tall

Studenter

1045

i 2019

Ansatte

65

i 2018

Bachelorprogram

3

Har også treterminsordning og forkurs til ingeniørutdanning

Masterprogram

1

Nytt masterstudium i anvendt data- og informasjonsteknologi.

Organisasjon

 • Instituttleder

   Laster inn ...
  • Adresse

   Instituttet holder til i Pilestredet 35 (P35) i Oslo, deler av instituttet er i Pilestredet 52 (P52).

   Senere blir det lagt ut lenke til veibeskrivelse.

  • Eksternt samarbeid

   Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design har samarbeidspartnere eksternt for å gjøre utdanning og FoU relevant og aktuell for nærings- og arbeidsliv.

   Bachelor- og masteroppgaver

   Samarbeidet dreier seg i stor grad om et omfattende samarbeid med bedrifter og offentlige etater om bachelor- og masteroppgaver.

   Oppgavene tar utgangspunkt i realistiske faglige utfordringer, og legges opp slik at studentene får benytte kunnskaper og ferdigheter fra studiet.

   Universitetet sørger for veiledning og påser at det faglige blir ivaretatt.

   Studentene får arbeidslivskontakt og jobbmuligheter, og utdanningane gjøres mer relevante gjennom oppgavene.

   Det blir også holdt egne relevansseminarer der bedrifter og etater gir innspill til utdanningene med tanke på relevans for arbeidslivet.

   Nedenfor finner du lenke til oversikter over studentoppgaver og oppdragsgivere.

   Senter for digitalisering

   Simula Research Laboratory og OsloMet har gått sammen om et nytt utdannings- og forskningssenter for digitalisering, Simula Metropolitan.

  Ashish Rauniyar til toppkonferanse for unge forskere

  PhD-stipendiat Ashish Rauniyar er valgt ut til den presisjetunge toppkonferanse for unge forskere, G...

  Bilde av Ashish Rauniyar

  E-helsetjenester er ikke tilpasset innvandrergrupper

  En ny studie viser at pakistanske innvandrere med diabetes type 2 bruker lite e-helsetjenester i egenbehandlingen.

  Bilde av kvinne som stikker seg i fingeren og et måleapparat som ligger på et bord.

  Slik vil kunstig intelligens påvirke ledere

  Fem råd til ledere for å få mest mulig ut av kunstig intelligens.

  Illustrasjonsbilde av leder og blide ansatte på et kontor.

  Inspirerende Ungforsk!

  Årets Ungforsk på OsloMet lover godt for rekrutteringen til teknologifagene.

  Bilde fra kjemishowet i vitenshowet i Ungforsk

  Institutt for informasjonsteknologi på publiseringstoppen

  Frode Eika Sandnes og Anis Yazidi er blant de femti forskerne som publiserte mest i Norge i 2015 til...

  Bilde av Tale Skjølsvik, Frode Eika Sandnes, Anis Yazidi og Carl Christian Thodesen.

  Nytt dekanat på TKD

  Carl Christian Thodesen blir ny dekan, og Marius Lysebo og Tale Skjølsvik nye prodekaner på Fakultet...

  Bilde av ny dekan Carl Christian Thodesen, som presenterer seg for de ansatte på TKD-dagen.

  Eksponert avgang

  Før de avsluttet utdanningen viste de nye kandidatene i ingeniør- og datafag fram samfunnsnyttig arb...

  Bilde av studentene bak bacheloroppgaven "Cooling of PV Solar Panels"

  Å virkeliggjøre universell design

  Universitetslektor G. Anthony Giannoumis tar for seg hvordan vi kan oppnå universell utforming av IK...

  Bilde av G. Anthony Giannoumis

  OsloMet-prosjekter skal hjelpe næringslivet med digitalisering

  To prosjekter fra OsloMet har fått midler til å utvikle nye videreutdanningstilbud som skal hjelpe n...

  Illustrasjonsbilde

  Søk studiestipend til videreutdanning

  I 2019 deler «Legat for studiestipend til videreutdanning» ut et stipend på 15 000 kroner til ingeni...

  Illustrasjonsbilde, fotograf Naasom Azvedo

  #Hack4Education-vinnarane

  Tre data- og informasjonsteknologistudentar utvikla ein nyttig applikasjon for kvinner frå sør, og k...

  Picture of the winners

  Nytt forskningssenter for kunstig intelligens

  OsloMet har åpnet et nytt forskningssenter for kunstig intelligens som skal styrke forskningen på de...

  På bildet får digitaliseringsminister Nikolai Astrup orientering om den nye laben, og det som det jobbes med av kunstig intelligens, av forsker Gustavo Mello. Bak nestleder og strategikoordinator for laben, Stefano Nichele. Foto: Sonja Balci.

  Matematikk og simuleringer gir gode tekniske løsninger

  Matematiske modeller blir brukt i alle ingeniørfag og vitenskaper, og omgir oss til og med i dagligl...

  Illustrasjon laget av Arnab Chaudhuri og Mats Kluftødegård