English version

Institutt for informasjonsteknologi

Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudium i datafag, forkurs/kvalifiserende studium til ingeniørutdanning, internasjonalt prosjektsemester og internasjonal sommerskole. Instituttet har stor forsknings- og utviklingsaktivitet.

Instituttet i tall

Studenter

1520

i 2020 (tall fra NSD)

Ansatte

59

årsverk i 2020 (tall fra NSD)

Bachelorprogram

3

Tilbyr også forkurs og tre-terminsordning til ingeniørutdanning

Masterprogram

1

Nye spesialiseringer i masterstudiet i anvendt data- og informasjonsteknologi

Organisasjon

 • Instituttleder

   Laster inn ...
  • Adresser

   Instituttet holder til i Pilestredet 35 (P35) i Oslo, deler av instituttet er i Pilestredet 52 (P52).

   Telefon, postadresse og fakturaadresse

   Senere blir det lagt ut lenke til veibeskrivelse.

  • Eksternt samarbeid

   Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design har samarbeidspartnere eksternt for å gjøre utdanning og FoU relevant og aktuell for nærings- og arbeidsliv.

   Bachelor- og masteroppgaver

   Samarbeidet dreier seg i stor grad om et omfattende samarbeid med bedrifter og offentlige etater om bachelor- og masteroppgaver.

   Oppgavene tar utgangspunkt i realistiske faglige utfordringer, og legges opp slik at studentene får benytte kunnskaper og ferdigheter fra studiet.

   Universitetet sørger for veiledning og påser at det faglige blir ivaretatt.

   Gjennom samarbeid med bedrifter får studentene god kontakt med næringslivet.

   Instituttet arrangerer Relevansseminarer hvert år, hvor vi inviterer næringslivet til å komme med innspill og diskutere innholdet i utdanningene våre. Dette bidrar til å holde utdanningene relevante for arbeidslivet.

   Nedenfor finner du lenke til oversikter over studentoppgaver og oppdragsgivere.

   Senter for digitalisering

   Simula Research Laboratory og OsloMet har gått sammen om et nytt utdannings- og forskningssenter for digitalisering, Simula Metropolitan.

  Kunstig intelligens-forskning blir fremragende forskningsmiljø

  Nordic Center for Sustainable and Trustworthy AI Research (NordSTAR) er ett av fem forskningsmiljøer på OsloMet som nylig har fått status som fremragende forskningsmiljø av særlig høy kvalitet.

  Bilde av bygning på Pilestredet campus, med grønn klatreplante på veggen, rundt vindu og blå himmel med lette skyer i bakgrunnen.

  900 videreutdanningsstudenter under Korona

  Korona-pandemien har gitt en planlagt EVU-satsing på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) en voldsom vekst på svært kort tid.

  Illustrasjonsbilde fra Pilestredet 35 i Oslo

  Masterstudentar hjelper til med å reinse Oslofjorden

  Utfordringa var å finne flaskehalsar i handtering av avløpsvatn når det regnar kraftig, og hindre at ureinsa vatn hamnar i Oslofjorden.

  Bilete av dei vinnande studentane: Frå venstre Sergio Alejandro Sotres Romero, Marit Øye Gjersdal, Pål Anders Wangen Owren og Andreas Andersen Kjernlie

  Ashish Rauniyar til toppkonferanse for unge forskere

  Ph.d.-stipendiat Ashish Rauniyar er valgt ut til den prestisjetunge toppkonferanse for unge forskere...

  Bilde av Ashish Rauniyar

  OsloMet med nytt utdanningstilbud i teknologiledelse

  De som tar denne videreutdanningen i teknologiledelse, får lære mer om hvordan de kan skape verdier...

  Bilde av Tale Skjølsvik

  Nytt EU-prosjekt baner vei for kvinner og teknologi

  Prosjektet har som mål å gi flere kvinner tilgang til teknologi, digitale ferdigheter og lederstilli...

  Illustrasjonsbilde fra OsloMet Makerspace.

  Tett på gründerbedrifter

  Studenter får utvikle ny teknologi, og nystartede bedrifter med knappe ressurser får god hjelp til å sette produkter ut i livet. En vinnerkombinasjon.

  Bilde fra presentasjon av prosjekt i Gründergarasjen.

  OsloMet tilbyr teknologiutdanning for permitterte

  OsloMet oppretter 500 studieplasser i teknologi for permitterte og arbeidsledige.

  Person som ser på en dataskjerm

  Internasjonale impulser på teknologi og innovasjon

  OsloMet sin internasjonale sommerskole tok i 2019 imot et rekordhøyt antall deltakere med 120 studen...

  Bilde fra OsloMet International Summerschool