English version

Institutt for informasjonsteknologi

Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudium i datafag, forkurs/kvalifiserende studium til ingeniørutdanning, internasjonalt prosjektsemester og internasjonal sommerskole. Instituttet har stor forsknings- og utviklingsaktivitet.

Instituttet i tall

Studenter
1520

i 2020 (tall fra NSD)

Ansatte
59

årsverk i 2020 (tall fra NSD)

Bachelorprogram
3

Tilbyr også forkurs og tre-terminsordning til ingeniørutdanning

Masterprogram
1

Nye spesialiseringer i masterstudiet i anvendt data- og informasjonsteknologi

Organisasjon

 • Instituttleder

   Laster inn ...
  • Adresser

   Instituttet holder til i Pilestredet 35 (P35) i Oslo, deler av instituttet er i Pilestredet 52 (P52).

   Telefon, postadresse og fakturaadresse

   Senere blir det lagt ut lenke til veibeskrivelse.

  • Eksternt samarbeid

   Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design har samarbeidspartnere eksternt for å gjøre utdanning og FoU relevant og aktuell for nærings- og arbeidsliv.

   Bachelor- og masteroppgaver

   Samarbeidet dreier seg i stor grad om et omfattende samarbeid med bedrifter og offentlige etater om bachelor- og masteroppgaver.

   Oppgavene tar utgangspunkt i realistiske faglige utfordringer, og legges opp slik at studentene får benytte kunnskaper og ferdigheter fra studiet.

   Universitetet sørger for veiledning og påser at det faglige blir ivaretatt.

   Gjennom samarbeid med bedrifter får studentene god kontakt med næringslivet.

   Instituttet arrangerer relevansseminarer hvert år, hvor vi inviterer næringslivet til å komme med innspill og diskutere innholdet i utdanningene våre. Dette bidrar til å holde utdanningene relevante for arbeidslivet.

   Nedenfor finner du lenke til oversikter over studentoppgaver og oppdragsgivere.

   Senter for digitalisering

   Simula Research Laboratory og OsloMet har gått sammen om et nytt utdannings- og forskningssenter for digitalisering, Simula Metropolitan.

  • Ledige stillinger

  Teknologisamarbeid med Tsjekkia

  OsloMet innleder samarbeid med University of Hradec Králové i Tsjekkia om kommersialisering av teknologisk forskning.

  Bildet viser en smilende jente utendørs på campus til det tsjekkiske universitetet University of Hradec Králové, som holder et flagg med logoen til universitetet sammen med et norsk flagg.
  På Stanfords toppliste over forskere

  Frode Eika Sandnes er en av tre med hovedstilling på OsloMet på Stanfords verdensranking av toppforskere. Hva må til for å komme på en slik liste, og hva har det å si?

  Bilde av professor på OsloMet, Frode Eika Sandnes.
  Nå kan du ta årsstudium i informasjonsteknologi

  Vil du ha en innføring i informasjonsteknologi som kvalifiserer deg til dataoppgaver, og kan supplere annen utdanning du har? Da bør du vurdere årsstudiet i informasjonsteknologi.

  Fasadebilde med OsloMet-logo av bygningen der årsstudiet i informasjonsteknologi holder til, Pilestredet 35 i Oslo.
  Nytt EU-prosjekt bruker kunstig intelligens i arbeidet med tidlig diagnose av demens

  Forskere fra OsloMet Artificial Intelligence Lab vil ha en sentral rolle i AI-Mind, som ved hjelp av kunstig intelligens kan korte ned tiden det tar å få en demensdiagnose fra flere år til én uke.

  Gruppebilde av norske partnere under pre kick-off for AI-Mind.
  Kunstig intelligens-forskning blir fremragende forskningsmiljø

  Nordic Center for Sustainable and Trustworthy AI Research (NordSTAR) er ett av fem forskningsmiljøer på OsloMet som nylig har fått status som fremragende forskningsmiljø av særlig høy kvalitet.

  Bilde av bygning på Pilestredet campus, med grønn klatreplante på veggen, rundt vindu og blå himmel med lette skyer i bakgrunnen.
  900 videreutdanningsstudenter under Korona

  Korona-pandemien har gitt en planlagt EVU-satsing på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) en voldsom vekst på svært kort tid.

  Illustrasjonsbilde fra Pilestredet 35 i Oslo
  Masterstudentar hjelper til med å reinse Oslofjorden

  Utfordringa var å finne flaskehalsar i handtering av avløpsvatn når det regnar kraftig, og hindre at ureinsa vatn hamnar i Oslofjorden.

  Bilete av dei vinnande studentane: Frå venstre Sergio Alejandro Sotres Romero, Marit Øye Gjersdal, Pål Anders Wangen Owren og Andreas Andersen Kjernlie
  Ashish Rauniyar til toppkonferanse for unge forskere

  Ph.d.-stipendiat Ashish Rauniyar er valgt ut til den prestisjetunge toppkonferanse for unge forskere...

  Bilde av Ashish Rauniyar
  OsloMet med nytt utdanningstilbud i teknologiledelse

  De som tar denne videreutdanningen i teknologiledelse, får lære mer om hvordan de kan skape verdier...

  Bilde av Tale Skjølsvik
  Nytt EU-prosjekt baner vei for kvinner og teknologi

  Prosjektet har som mål å gi flere kvinner tilgang til teknologi, digitale ferdigheter og lederstilli...

  Illustrasjonsbilde fra OsloMet Makerspace.
  Tett på gründerbedrifter

  Studenter får utvikle ny teknologi, og nystartede bedrifter med knappe ressurser får god hjelp til å sette produkter ut i livet. En vinnerkombinasjon.

  Bilde fra presentasjon av prosjekt i Gründergarasjen.
  Informasjonsteknologi på publiseringstoppen

  Institutt for informasjonsteknologi hadde høyest publiseringstall av IT-institutter på norske universiteter i 2020.

  Bilde av OsloMet-logo montert på kanten av et glasstak på fasaden til Pilestredet 35 i Oslo. Blå himmel i bakgrunnen til venstre.
  Bildet viser to personer framfor en skjerm til høyre, og en person til venstre som ser ut til å være tankefull og litt oppgitt.
  Dette er utfordringene med kunstig intelligens

  Kunstig intelligens automatiserer kjedelige rutineoppgaver, men gir oss store utfordringer i sikkerhet, personvern og energiforbruk.

  Illustrasjonsbilde av kunstig intelligens. Bildet viser en lærer som viser fram en robot til en gruppe elever. Dette skaper entusiasme, og stemningen er god.
  Dette bør du vite om kunstig intelligens

  Kunstig intelligens blir stadig viktigere i hverdagen til de aller fleste. Men vet du egentlig hva kunstig intelligens er, og hva det kan brukes til?

  Bilde av eldre dame som bruker den håndgripelige koppen.
  Teknologisk kaffekopp hjelper eldre å få nye venner

  Kopper og andre hverdagslige ting kan gjøre det lettere for eldre å bruke teknologi og få sosial kontakt på internett.

  Illustrasjonsbilde av tingenes internett
  Slik kan 5G forandre hverdagen vår

  Høyere hastighet, større kapasitet, lavere forsinkelse og langt bedre tilrettelagt for tingenes internett. OsloMet-forskere forklarer hvordan 5G-nettet vil bli.

  Illustrasjonsbilde: Grammatikkprogram gjør ikke teksten lettere å lese.
  Grammatikkverktøy gir ikke bedre lesbarhet

  Dataverktøy for kontroll av grammatikk og lesbarhet bedrer rettskrivingen, men gjør ikke teksten lettere å lese, viser forskning ved OsloMet.

  Bilde fra utprøving av spillet
  VR-spill trener Parkinson-pasienter

  Ingen medisiner kan kurere Parkinsons sykdom, men studentenes virtual reality-spill kan hjelpe pasie...

  Bilde av kvinnelig student med nettbrett i forgrunnen og med andre studenter og en lærer i bakgrunnen
  Mangler kompetanse om universell utforming av digitale læremidler

  Lærere i høyere utdanning er positive til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, men mangler kompetanse, får for lite støtte og opplever at det ikke er prioritert.

  Portrett Alva Larenas Storli
  En tech.phil for alle

  Om sommeren setter OsloMet teknologi på timeplanen med emnet Technology and society.