Institutt for informasjonsteknologi

Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudium i datafag, kvalifiserende studier til ingeniørutdanning, internasjonalt semester og videreutdanningsstudium, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Instituttet i tall

Studenter

850

i 2018

Ansatte

65

i 2018

Bachelorprogram

3

Har også treterminsordning og forkurs til ingeniørutdanning

Masterprogram

1

Nytt masterstudium i anvendt data- og informasjonsteknologi.

Organisasjon

 • Instituttleder

 • Adresse

  Instituttet holder til i Pilestredet 35 (P35) i Oslo, deler av instituttet vil også være i Pilestredet 52 (P52).

  Senere blir det lagt ut lenke til veibeskrivelse.

 • Eksternt samarbeid

  Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design har samarbeidspartnere eksternt for å gjøre utdanning og FoU relevant og aktuell for nærings- og arbeidsliv.

  Bachelor- og masteroppgaver

  Samarbeidet dreier seg i stor grad om et omfattende samarbeid med bedrifter og offentlige etater om bachelor- og masteroppgaver.

  Oppgavene tar utgangspunkt i realistiske faglige utfordringer, og legges opp slik at studentene får benytte kunnskaper og ferdigheter fra studiet.

  Universitetet sørger for veiledning og påser at det faglige blir ivaretatt.

  Studentene får arbeidslivskontakt og jobbmuligheter, og utdanningane gjøres mer relevante gjennom oppgavene.

  Det blir også holdt egne relevansseminarer der bedrifter og etater gir innspill til utdanningene med tanke på relevans for arbeidslivet.

  Nedenfor finner du lenke til oversikter over studentoppgaver og oppdragsgivere.

  Senter for digitalisering

  Simula Research Laboratory og OsloMet har gått sammen om et nytt utdannings- og forskningssenter for digitalisering.