English version

Forskning og utvikling på Institutt for informasjonsteknologi

Ansatte ved instituttet deltar i forskningsgrupper på prioriterte områder. Instituttet har moderne forskningsfasiliteter.

Forskningsgrupper

Forskningslaber og senter

Forskningsprosjekter med egne nettsider

Forskningspublikasjoner

Forskningspublikasjoner knyttet til Institutt for informasjonsteknologi:

Forskerutdanning

  • Ingeniørvitenskap

    Doktorgradsstudiet i ingeniørvitenskap er tverrfaglig, og bygger på anvendt matematikk og fysikk, teknologi og ingeniørfag – og samspillet mellom disse. Det har en anvendt profil, og er tilrettelagt for å møte samfunnets behov for fremtidsrettet ekspertise innen blant annet digitalisering, helseteknologi, informasjonssikkerhet, bærekraft og miljø.

  • Innovasjon for bærekraft

    Ph.d.-programmet i innovasjon for bærekraft er tverrfaglig og prosjektorientert. Det har en praktisk profil og er egnet for senere arbeid i næringslivet, offentlig sektor og akademia.