English version

Forskning og utvikling

Ansatte ved Institutt for informasjonsteknologi deltar i forskningsgrupper på prioriterte områder. Instituttet har moderne forskningsfasiliteter.

Forskningsgrupper

Forskningslaber

Forskningspublikasjoner

Forskningspublikasjoner knyttet til Institutt for informasjonsteknologi: