English version

Forskning og utvikling på Institutt for informasjonsteknologi

Ansatte ved instituttet deltar i forskningsgrupper på prioriterte områder. Instituttet har moderne forskningsfasiliteter.

Forskningsgrupper

Forskningslaber

Forskningssenter

Forskningspublikasjoner

Forskningspublikasjoner knyttet til Institutt for informasjonsteknologi: