Forskning og utvikling

Ansatte ved Institutt for informasjonsteknologi deltar i forskningsgrupper på prioriterte områder. Instituttet har moderne forskningsfasiliteter.

Forskningsgrupper

Applied Artificial Intelligence (AI)

Universell utforming av IKT

Autonome systemer og nettverk (ASN)

Matematisk modellering

Forskningslaber

OsloMet Artificial Intelligence Lab