English version

Forskning og utvikling

Ansatte ved Institutt for informasjonsteknologi deltar i forskningsgrupper på prioriterte områder. Instituttet har moderne forskningsfasiliteter.

Forskningsgrupper

Applied Artificial Intelligence (AI)

Universell utforming av IKT

Autonome systemer og nettverk (ASN)

Matematisk modellering

Forskningslaber

OsloMet Artificial Intelligence Lab

Forskningspublikasjoner

Forskningspublikasjoner knyttet til Institutt for informasjonsteknologi: