English version

Universell utforming av IKT

Denne forskningsgruppen fokuserer på bedre forståelse av utfordringene som brukere av IKT-systemer kan møte i ulike situasjoner, og på å designe, utvikle og evaluere IKT-systemer sammen med brukerne for å sikre universell utforming.

Forskningen vår dreier seg om å identifisere digitale barrierer slik at de kan fjernes. Vi er i front når det gjelder å fremme diskusjon og endringer innen eksisterende IKT-systemer, og i å sikre at både eksisterende og nye IKT-systemer er universelt utformet. 

Vi er også i forskningsfronten på verdensbasis innenfor universell utforming av IKT.

Forskningsgruppen hører til Fakultet for teknologi, kunst og design.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningen

   Universell design-rådgivere

   Gruppens medlemmer har fungert som konsulenter og rådgivere for nasjonale og internasjonale selskap, offentlige organer og sivile samfunnsorganisasjoner, blant annet

   • United Nations International Telecommunications Union
   • Verdens helseorganisasjon (WHO)
   • EU-prosjekter
   • Den norske stat
   • Den amerikanske stat 

   Undervisning i universell design

   Gruppen er ansvarlig for det engelskspråklige masterprogrammet i Universal Design of ICT og International Summer School in Universal Design of ICT.

   Vi er også involvert i veiledning av bachelor- og mastergradsstudenter, samt ph.d.-kandidater og studenter i tilknytning til European Project Semester (EPS).  

   I tillegg utvikler og underviser gruppemedlemmer kurs som enten dreier seg direkte om, eller er relatert til, universell utforming av IKT.

   Alle kurs og forskningsprosjekter gjør bruk av den nyeste teknologien tilgjengelig i vår Interaksjons Lab (iLab).

   Eksternfinansierte prosjekter

   I forskningsgruppen er det en sterk kultur for å publisere forskningsresultater i fagfellevurderte kanaler og å regelmessig søke om finansiering.

  • Prosjekter

   MOOCAP - MOOCs for Accessibility Partnership