English version

NORtritious – digital plattform for innovasjon, utvikling og kommunikasjon av sunn mat og drikke

I dette prosjektet ønsker næringsklyngen Fremtidsmat å videreføre utviklingen av innovasjonsplattformen NORtritious.

NORtritious skal være et brukervennlig verktøy for å gjøre innovasjon, utvikling og kommunikasjon av sunne og bærekraftige mat- og drikkeløsninger enklere og mer treffsikre i markedet for den enkelte bedrift. 

Plattformen skal også bli et verktøy for dialog mellom leverandør, handel og forbruker. Vi vil også utforske mulighetsrommet for hvordan verktøyet kan benyttes innen persontilpasset ernæring for ulike forbrukersegmenter.

NORtrious ble påbegynt i et forprosjekt finansiert av Viken Fylkeskommune i 2022.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

Forskningsnyheter

Bilete av Anne Batzeri med laptop-skjerm som viser kalulatoren. I bakgrunnen er det ei kvit tavle.
Vil gjere det lettare for alle å bruke datateknologi

Når Anna gjer informasjon om sunn mat tilgjengeleg for matprodusentar, lærer ho òg korleis IKT lettare kan brukast av folk flest.