OsloMet Artificial Intelligence Lab

Logo for OsloMet og SimulaMet

OsloMet Artificial Intelligence Lab (AI Lab) er et felles forskningssenter for OsloMet – storbyuniversitetet og SimulaMet i hjertet av Oslo. Institutt for informasjonsteknologi er vertskap for senteret i Pilestredet 52 i Oslo.

Forskningsgruppen Applied Artificial Intelligence (AI) tok initiativ til laben, som har medlemmer fra mange forskningsgrupper ved OsloMet og SimulaMet, og er i fronten av kunstig intelligens i Norge. AI Lab har samarbeidspartnerne

Bilde fra åpningen av laben

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup, som får orientering om den nye laben, og det som det jobbes med av kunstig intelligens, av forsker Gustavo Mello. Bak nestleder og strategikoordinator for laben, Stefano Nichele.

 • Lab-ledelse

 • Målsettinger for laben

  OsloMet Artificial Intelligence Lab har som mål å

  • gjennomføre banebrytende forskning på kunstig intelligens
  • utdanne studenter og tiltrekke seg talenter
  • samarbeide nært med industrien
  • drive fram samarbeid innen kunstig intelligens og applikasjoner
  • å være vertskap for presentasjoner, møter, konferanser og hackaton knyttet til kunstig intelligens
  • være samarbeidspartner for nasjonale og internasjonale grupper og selskap som arbeider med kunstig intelligens
 • Fokusområder

  • “Autonomous and Adaptive Systems” fokuserer på robotsystemer og tingenes internett. Robotsystemer inkluderer fysiske roboter som kjøretøyer, droner og andre robotplattformer, så vel som programvareroboter som kontrollsystemer med kunstig intelligens og ekspertsystemer. Systemer basert på tingenes internett har en rekke anvendelsesområder.
  • “Decision Support and Personalized Systems” omfatter systemer der mennesker bruker kunstig intelligens som beslutningsstøtte, for eksempel i helsetjenesten, eller til å lage automatiske løsninger basert på læring fra brukerne.
  • “Machine Learning Models and Optimization” omfatter aktiviteter på et teoretisk nivå for å forbedre maskinlæringsmodeller og andre metamodeller for kunstig intelligens, og bedre løsninger for komplekse problemer for IT-systemer eller andre komplekse systemer (multi-objective optimization)

   

 • Prosjekter

  • Socrates – Self Organising Computational Substrates, NFR, Nichele
  • Pacer – Patient Centric Engineering in Rehabilitation, NFR, Mirtaheri & Hammer & Yazidi
  • Artificial intelligence – a novel tool in assisted reproduction technology, NFR, Hammer & Yazidi
  • DeepCA – Hybrid Deep Learning Cellular Automata Reservoirs, NFR, Nichele
  • SCOTT – Secure Connected Trustable Things, EU, Van Do & Feng
  • Assisted Living Project, NFR, Zouganeli
  • Autonomic Systems – Applied Automation and Artificial Intelligence (internally funded), Zouganeli
  • CAOS – Complex Adaptive and Self Organising Systems (internally funded), Nichele
  • DigiFab: Automatisert digitalisering og veikart mot Industri 4.0 for SMB-fabrikker, NFR, Alcocer
  • OASYS – Ocean-Air synoptic operations using coordinated autonomous robotic SYStems and micro underwater gliders, EU, Alcocer
  • FELT – Futures of Living Technologies (internally funded), Bergaust
  • Personalised Cervical Cancer from Historical data (internally funded), Naumova
  • Multi-modal Data Fusion based on Coupled Factorizations (internally funded), Acar Ataman
  • Å gi formidlingen en kropp – en casestudie av NTNUs kyborgprosjekt, NFR, Gjefsen
 • Kjernemedlemmer

  Kjernemedlemene er kontakter for media og vitenskapelig samarbeid på sine spesialområder. AI-lab har kjernemedlemmene

  Bilde fra åpningen av laben

  Noen av kjernemedlemmene sammen med OsloMet-ledelse og digitaliseringsminister. Fra venstre Anis Yazidi, Jianhua Zhang, instituttleder laurence Habib, Hugo Lewi Hammer, prorektor Morten Irgens, prorektor Nina Waler, digitaliseringsminister Nikolai Astrup, rektor Curt Rice, Stefano Nichele og Michael Riegler. Foto: Sonja Balci.

 • Assosierte forskningsgrupper og uavhengige medlemmer

  OsloMet Artificial Intelligence Lab (AI-lab) har medlemmer fra forskningsgruppene og labene

  Forskere som er med, men ikke i de nevnte forskningsgruppene og labene, er

  Kontakt oss om du vil bli med.

AI-utdanning

 • AI-utdanning

  Vil du studere kunstig intelligens på OsloMet – storbyuniversitetet?

  Vi anbefaler bachelorkurset Data3750 – Applied Artificial Intelligence and Data Science Project.

  Vil du skrive bacheloroppgave om kunstig intelligens? Kontakt oss!

  Fra 2020 tilbyr vi en ny toårig spesialisering i anvendt kunstig intelligens på masternivå. Studiet tilbyr emnene

  • Advanced Machine Learning and Deep Learning
  • Evolutionary Artificial Intelligence and Robotics
  • Machine Learning for 3D Data and Graphics
  • Intelligent User Interfaces
  • Internet of Things
  • Applied Artificial Intelligence Project

Kontakt

 • Besøksadresse

  OsloMet – storbyuniversitetet, Pilestredet 52, fjerde etasje, oppgang A.

  Kart: Google Maps, Pilestredet 52

  Kontakter for media og vitenskapelig samarbeid – se kjernemedlemmer lenger oppe på siden.

Nytt fra laben

Institutt for informasjonsteknologi på publiseringstoppen

Frode Eika Sandnes og Anis Yazidi er blant de femti forskerne som publiserte mest i Norge i 2015 til...

Bilde av Tale Skjølsvik, Frode Eika Sandnes, Anis Yazidi og Carl Christian Thodesen.

Nytt forskningssenter for kunstig intelligens

OsloMet har åpnet et nytt forskningssenter for kunstig intelligens som skal styrke forskningen på de...

På bildet får digitaliseringsminister Nikolai Astrup orientering om den nye laben, og det som det jobbes med av kunstig intelligens, av forsker Gustavo Mello. Bak nestleder og strategikoordinator for laben, Stefano Nichele. Foto: Sonja Balci.