Slik vil kunstig intelligens påvirke ledere

Kvinne som står og snakker til tre sittende og smilende medarbeidere i et kontorlandskap

Kunstig intelligens er på full fart inn i næringslivet og det offentlige. Hvordan vil det påvirke lederrollen fremover? Hva bør ledere være obs på når de bygger organisasjoner for fremtiden?

– Det aller viktigste blir evnen til å stake ut retning for organisasjonen din, og evnen til å stille de riktige spørsmålene. Det kan ikke kunstig intelligens gjøre for deg, sier professor og prodekan Tale Skjølsvik ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet.

Hun holdt et innlegg om temaet på konferansen AIM North (aim2north.com) 7. november.

Færre rutineoppgaver

Det ledere kan belage seg på å gjøre mindre av fremover er administrasjon, informasjonsinnhenting og klassiske rutineoppgaver.

– Automatisering vil gjøre slike oppgaver mye enklere. Dermed kan ledere bruke mer tid på ledelse istedenfor administrasjon, sier professoren.

Men vær obs på at kunstig intelligens også kan føre med seg nye oppgaver ledere ikke har i dag.

– Nye systemer kan kreve administrasjon og oppfølging.

Kunstig intelligens skaper også nye dilemmaer.

– Hvem har ansvaret hvis algoritmen gjør en feil? Tenk hvis Nav-skandalen hadde skjedd på grunn av en feil i et dataprogram. Hvem hadde vært ansvarlig da? Det må man tenke igjennom og bestemme i hver enkelt organisasjon, sier Skjølsvik.

Professoren har fem råd til ledere som vil være i forkant.

1. Still de riktige spørsmålene

Lederne får en enda viktigere rolle i det å stake ut en retning for organisasjonen.

– Du må ha klart for deg hva dere skal drive med og hvilke spørsmål du skal stille for å få gjort de riktige analysene.

Mange ledere sliter med å ta tydelige valg, men det er ekstremt viktig for å kunne få gjort gode analyser og få noe ut av snever kunstig intelligens, mener Skjølsvik.

Strategiarbeid vil dermed fortsatt være en viktig del av lederjobben.

– Strategi handler ikke bare om analyse, men like mye om evnen til å forestille seg hvordan fremtiden kan bli, ta stilling til hvordan man skaper den og å være fremoverlent.

2. Utvikle de menneskelige egenskapene dine

– Ledere bør i enda større grad være kreative, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og velutviklet empati.  Kunstig intelligens gir mer tid til å drive ledelse gjennom å motivere menneskelig utvikling. Da blir møtet med mennesker enda viktigere.

Skjølsvik understreker at det krever mye av ledere å få med seg folk på å ta i bruk teknologien.

– Å motivere folk trenger vi fortsatt mennesker til. For eksempel kan det ta mye tid å sette i gang med et nytt verktøy. Før ledere får frigjort mer tid til ledelse, må de paradoksalt nok bruke mer tid på ledelse.

3. Se etter tvetydige svar

Skjølsvik anbefaler at ledere lærer seg nok om teknologien til å kunne vite hva den kan svare på og ikke.

– Tren på å kunne se når du må gå mer i dybden og når dataene ikke kan hjelpe deg.

– Selv med kunstig intelligens faller mange ting utenfor det teknologien kan svare på og en del beslutninger må tas basert på erfaring og intuisjon. Å identifisere og håndtere disse unntakene blir en viktig oppgave.

4. Kunstig intelligens som partner

Skjølsvik råder ledere til å se på kunstig intelligens som en partner.

– På samme måte som med en partner, er det viktig å kjenne styrkene og svakhetene til teknologien. Deretter finner du en god arbeidsdeling basert på dette, sier Skjølsvik.

Kunstig intelligens egner seg godt til alt som kan kvantifiseres.

– Alt som gjentar seg i stort volum er ypperlig å delegere til KI-partneren din. Bare vær klar over at vi har en utfordring i Norge i og med at det finnes få områder hvor vi har store mengder data å analysere.

– Spesielt gjelder dette tekstanalyser, siden norsk er et såpass lite utbredt språk, utdyper hun.

5. Vurderingene dine blir enda viktigere

Teknologien vil gi deg økt tilgang til informasjon i sanntid, og du vil kunne basere flere beslutninger på fakta.

– Samtidig krever det mer av deg som leder, fordi du hele tiden må foreta vurderinger av komplekse problemstillinger. Her er det viktig å kunne vurdere hvilke beslutninger du står overfor, og når du eventuelt må dele opp beslutningene i mindre deler for så å kunne analysere disse.

Det er også viktig å være klar over risikoen ved bruk av kunstig intelligens.

– Teknologien fikser ikke alt. Algoritmer kan også gjøre feil. Slike feil kan ofte være vanskelige å ettergå, selv for erfarne IT-folk, avslutter Skjølsvik.

Referanser 

Kolbjørnsrud, Vegard, Richard Amico, and Robert J. Thomas. "How artificial intelligence will redefine management." Harvard Business Review2 (2016).

Dewhurst, Martin, and Paul Willmott. "Manager and machine: The new leadership equation." McKinsey Quarterly4, no. 3 (2014): 76-86.

Kontakt

Laster inn ...
Mikroskopbilde av sædceller som beveger seg mot høyre
Jakter på den «perfekte» sædcellen

Kan kunstig intelligens gjøre assistert befruktning enda bedre?

Ung mann stående på en stol med en laptop i venstre hånd som bøyer seg over et bord for å gi en sittende kvinne high five med høyre hånd.
Hva får deg til å føle deg mest vellykket på jobb – mestring eller prestasjon?

Det kan ha noe å si for hvor utholdende du er når du sliter med oppgaver og hvor mye tid du bruker på å utvikle deg.

Høyrehendene til to personer som hilser på hverandre.
Lønner seg å ansette folk som bryr seg om andre

Organisasjoner bør ansatte folk som ikke først og fremst bryr seg om seg selv, men som også er opptatt av andre.

Portrett Tale Skjølsvik, utendørs med trær rundt seg
– Vi trenger ledere som skjønner digitalisering

– Strategisk IKT-kunnskap er i mange tilfeller helt avgjørende for hvordan det går med virksomheten din.

Publisert: 06.11.2019
Sist oppdatert: 21.04.2021
Tekst: Heidi Ertzeid
Foto: Maskot / NTB Scanpix og Sonja Balci /OsloMet