– Vi trenger ledere som skjønner digitalisering

Portrett Tale Skjølsvik, utendørs med trær rundt seg

– Vi håper du vil trene på digital endring og innovasjon sammen med oss på OsloMet, sier Tale Skjølsvik, som er fagansvarlig for et nytt utdanningstilbud i digital transformasjon og ledelse.

I årene fremover vil vi oppleve en betydelig digitalisering på arbeidsplassen og i samfunnet.

Tidligere har IT-avdelingen og IT-direktørene med teknologibakgrunn i stor grad hatt denne oppgaven. I dag derimot, er teknologien slik at den i stor grad er del av alt som skjer i en organisasjon.

– Digitalisering handler om mye mer enn å forstå teknologien og hvordan den fungerer. Det handler like mye om å se muligheter knyttet til hva teknologien kan brukes til og hvordan den kan bidra til at det går bra med virksomheten din, sier Tale Skjølsvik.

– Derfor trenger vi ledere som forstår hva digitalisering er og som tar aktive valg.

Hun er fagansvarlig for et nytt utdanningstilbud i digital transformasjon og ledelse, som starter fra høsten i regi av School of Management på OsloMet.

Portrett Tale Skjølsvik

Jobber med eget prosjekt

I dette emnet vil deltakerne få jobbe med et eget digitalt endringsprosjekt, og de får møte ledende fageksperter knyttet til digitalisering, ledelse og strategi.

– Vi legger opp til at lederne skal få bygge opp forståelse for den strategiske betydningen av digital teknologi, og ønsker å gjøre deltakerne i stand til å se konkrete muligheter og trusler knyttet til digital transformasjon i egen organisasjon, sier Skjølsvik.

Hun har en doktorgrad i strategi fra BI og er i dag professor ved Institutt for informasjonsteknologi. Siden 2016 har Skjølsvik forsket på digitalisering i advokatfirmaer og er opptatt av hvordan digitalisering skjer i kunnskapsorganisasjoner.

Skjølsvik skal blant annet undervise i hva som driver digital transformasjon og hvordan digitalisering påvirker strategi, organisasjonsmodeller, lederroller og kompetansebehov.

Mangler strategisk IKT-kunnskap

Ledere har i mange tilfeller ikke vært vant til å tenke på digital teknologi som en sentral driver i verdiskaping, men er nødt til å gjøre det i dag, påpeker Skjølsvik.

Hun opplever at mange ledere mangler et begrepsapparat knyttet til digitalisering.

– I tillegg ønsker mange å bygge opp et begrepsapparat og utvikle mer kompetanse knyttet til hvordan digital teknologi påvirker deres organisasjon i dag og i fremtiden.

– Digital teknologi fordrer ofte at vi tenker verdiskaping og organisering på nye måter. Mange ledere ønsker å få kompetanse og utvikle en bedre evne til å se mulighetene den digitale teknologien gir, sier Skjølsvik.

Møter et stort behov

Prorektor for utdanning, Nina Waaler, tror en del ledere er usikre på hvordan de skal håndtere dette.

– Jeg synes det er viktig at vi som institusjon får opp et slikt tilbud om videreutdanning og dermed møter et stort behov i arbeidslivet, sier Waaler.

Portretter Asbjørn Seim og Nina Waaler

Asbjørn Seim og Nina Waaler ønsker det nye utdanningstilbudet i digital transformasjon og ledelse velkommen.

– Mange av våre ferdige kandidater, som for eksempel lærere, helse- eller sosialfagarbeidere, vil på sikt inneha lederstillinger, og da vil strategisk IKT-kunnskap være av stor betydning.

Asbjørn Seim er direktør for digitalisering og infrastruktur ved OsloMet og er i enig i at det er et stort behov blant mange ledere for mer kunnskap om strategisk IKT.

– Hvis du som leder ikke har et minimum av nysgjerrighet ovenfor hva teknologi kan gjøre for deg og virksomheten din, så tror jeg det blir vanskelig å henge med, sier Seim.

Råd til ledere

Tale Skjølsviks råd til ledere knyttet til digital transformasjon:

  1. Husk at digitalisering ikke er et mål i seg selv, men et middel for å sikre verdiskaping.
  2. God forståelse for digitalisering og digital transformasjon vil være viktig for både nåtidens og fremtidens ledere.
  3. Vær endringsvillig og nysgjerrig! Bygg en kultur der det er lov å prøve og feile.
  4. Få trening! Gjør gjerne små piloter så billig som mulig for å få denne treningen.
  5. Begynn med en gang! Det er ingen vits i å vente.

Denne saken ble opprinnelig publisert på Hioa.no/vitenogpraksis  05.06.2018

 

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 25.10.2018
Sist oppdatert: 06.08.2020
Tekst: Sonja Balci
Foto: Sonja Balci

Les mer

Fotgjengere i en by
Slik skal byene få mer liv i sentrum

Flere norske byer har de siste tiårene gjennomgått transformasjoner som har resultert i sentrumsdød.

Arkitekt som jobbar med ei planteikning.
Forskarar: Plan- og bygningsloven bør endrast

Dei meiner loven bør endrast for å betra svare på utfordringar.

To batteri i emballasje som nokon held på å løfta ut av ei eske.
Nordmenn er dårleg førebudd på straumbrot

Me manglar rutinar for kva me skal gjera viss straumen går.

To menn som jobbar framfor fire PC-skjermar på eit kontor.
Vil gjera 5G sikkert

OsloMet-forskarar vil utvikla ein prototype av 5G, der nettet kan delast opp for å gi betre tryggleik.

Ung kvinne smiler mens hun ser på klær.
Unge mest skeptisk til gjenbruk

En ny undersøkelse viser at flere unge folk ikke liker å bruke andres gamle ting.

Beina til ei rekkje menneske som står langs ein husvegg.
Tilrår å styrkja innsatsen for barn og unge på Romsås

Gapet mellom fattig og rik aukar, og område i Grorud bydel i Oslo slit med fråflytting, trangboddhet, dropout, rotløyse og utryggleik.