English version
Bilde av OsloMet-logo montert på kanten av et glasstak på fasaden til Pilestredet 35 i Oslo. Blå himmel i bakgrunnen til venstre.

Informasjonsteknologi på publiseringstoppen

Institutt for informasjonsteknologi hadde høyest publiseringstall av IT-institutter på norske universiteter i 2020, og var også i toppen blant instituttene på OsloMet.

Instituttet hadde 2,13 publiseringspoeng per faglig årsverk, 14,4 prosent forfatterandeler på nivå to-publikasjoner, og andelen internasjonal sampublisering var oppe i 45 prosent.

Dette er høyere tall enn tidligere år, best av IT-instituttene på norske universiteter, og helt i toppen av instituttene på OsloMet – storbyuniversitetet.

Av IT-avdelingene på de andre universitetene var det ingen som hadde over to publiseringspoeng per faglig årsverk, og svært få av instituttene på OsloMet.

Av tallene fra Cristin går det også fram at instituttet hevder seg innen formidling med over 300 formidlingspoeng i 2020.

Frihet og støtte til forskerne

Instituttleder Laurence Habib peker på at høye publiseringstall ikke er et mål i seg selv, men at instituttet har høye ambisjoner, og er aktivt i forskning på flere fagområder. 

– Det viktigste for oss er å gi frihet og støtte til de vitenskapelige ansatte til å utvikle sin forskning, understreker Habib. 

Synergier mellom utdanning og forskning

Lederne ved instituttet legger vekt på å støtte både forskning og utdanning, og ikke minst å bygge en kultur der fagfolkene er utforskende og støtter hverandre. 

Institutt for informasjonsteknologi har også jobbet aktivt for å finne synergier mellom utdanning og forskning, og for å involvere studenter i forskningen.

Mest av alt er vi opptatt av å utvikle praktisk og teoretisk kunnskap som svarer på samfunnets behov. – instituttleder Laurence Habib

Samarbeid er nøkkelen

Samarbeid er nøkkelen i forskningssammenheng innad i instituttet, og med resten av OsloMet, fagpersoner utenfor institusjonen, og internasjonalt. 

Det trengs motiverte og engasjerte ansatte

– Det finnes ingen klar fasit på hva som skal til for å lykkes, men min erfaring er at det trengs motiverte og engasjerte ansatte, som er opptatt av samarbeid og av å utvikle ikke bare seg selv, men også andre. 

Institutt for informasjonsteknologi vil fortsette å utvikle forskning og utdanning av høy kvalitet. 

Med i fremragende forskningsmiljøer

Ansatte fra instituttet er alt med i tre av de fem «Excellent Academic Environment»-satsingene ved OsloMet: NordSTAR, CIM og CEDIC. 

Instituttet er også involvert i to søknader til å kunne bli Senter for fremragende utdanning. 

Vil svare på samfunnets behov

– Vi jobber målrettet med å få mer finansiering av forskning, ph.d.- og postdoc-stipendiater. 

– Mest av alt er vi opptatt av å utvikle praktisk og teoretisk kunnskap som svarer på samfunnets behov, både i dag og i fremtiden, avslutter Laurence Habib.

Publiseringspoeng og nivå

Publiseringspoeng er en indikator på omfang og kvalitet i vitenskapelig publisering. Publiseringspoeng beregnes ved å multiplisere forfatterandeler med vekt for kombinasjonen av publikasjonsform og kvalitetsnivå. (NSD)

De nasjonale målesystemene for vitenskapelige publikasjoner er basert på en nivåinndeling av vitenskapelige tidsskrifter ut ifra en vurdering av kvaliteten på tidsskriftene.

Formålet er å stimulere til høy kvalitet ved publisering av vitenskapelige artikler. Når kanalen ligger på nivå 1 eller 2 betyr dette at de er godkjente, der nivå 2 er kanaler med høyere internasjonal prestisje. (Cristin)

Mer om forskningsresultatene

På Stanfords toppliste over forskere

Frode Eika Sandnes er på Stanfords verdensranking av toppforskere. Hva må til, og hva har det å si?

Bilde av professor på OsloMet, Frode Eika Sandnes.
Institutt for informasjonsteknologi på publiseringstoppen

Frode Eika Sandnes og Anis Yazidi er blant de femti forskerne som publiserte mest i Norge i 2015 til 2018.

Bilde av Tale Skjølsvik, Frode Eika Sandnes, Anis Yazidi og Carl Christian Thodesen.
Publisert: 12.05.2021 | Olav-Johan Øye