English version
John Haugan

John Haugan

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Haugan, John; Lysebo, Marius (2018). Hvorfor antall arbeidskrav bør reduseres. Om formativ vurdering i ingeniødutdanning,. UNIPED . Vol. 41.

Haugan, John; Lysebo, Marius; Lauvås, Per (2017). Mandatory coursework assignments can be, and should be, eliminated!. European Journal of Engineering Education . Vol. 42.

Haugan, John; Lysebo, Marius (2015). Medstudentvurdering i matematikk og fysikk. UNIPED . Vol. 38.
https://www.idunn.no/uniped/2015/04/medstudentvurd...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig