English version
Marius Lysebo

Marius Lysebo

Kort om

Jeg er prodekan for utdanning ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) og forsøker gjennom det å bidra til at studentene ved fakultetets utdanninger når sine mål.

Jeg er av opptatt av studentenes læring og studiemiljø, og arbeider for å gi studentene muligheter for å utvikle seg faglig samtidig som de trives på OsloMet og TKD.

Merittert underviser fra 2019, doktorgrad fra UiO i teoretisk fysikk (2010). 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Atomfysikk, molekylfysikk

Emner

Fluidmekanikk   Kvantefysikk   Termodynamikk   Fysikk

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Berg, Arild ; Carella, Alfredo Raúl; Lysebo, Marius ; Nielsen, Liv Merete (2021). Bærekraft i profesjonsutdanninger. Gap mellom strategi og programplaner?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 14.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.3955

Berg, Arild ; Carella, Alfredo Raúl; Lysebo, Marius ; Nielsen, Liv Merete (2021). Sustainability in professional education Gap between strategy and program plans?. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 14.
https://doi.org/10.7577/FORMAKADEMISK.3955

Berg, Arild ; Sandtrø, Tengel Aas ; Güler, Evin; Carella, Alfredo Raúl; Norvalls, Mali ; Haugen Thor, Jenny Helene; Lysebo, Marius (2020). Designing an interdisciplinary course in a makerspace towards collaborative creativity for a sustainable society. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 13.
https://doi.org/10.7577/FORMAKADEMISK.4015

Haugan, John ; Lysebo, Marius (2018). Hvorfor antall arbeidskrav bør reduseres. Om formativ vurdering i ingeniødutdanning,. UNIPED. Vol. 41.
https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2018-03-13

Haugan, John ; Lysebo, Marius ; Lauvås, Per (2017). Mandatory coursework assignments can be, and should be, eliminated!. European Journal of Engineering Education. Vol. 42.
https://doi.org/10.1080/03043797.2017.1301383

Haugan, John ; Lysebo, Marius (2015). Medstudentvurdering i matematikk og fysikk. UNIPED. Vol. 38.
http://hdl.handle.net/10642/3028

Lysebo, Marius ; Veseth, Leif (2014). Quantum optimal control theory applied to transitions in diatomic molecules. 13 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). Vol. 90.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.90.063427

Lysebo, Marius ; Veseth, Leif (2013). Molecular hyperfine parameters in the 1 3Σu+ and 1 3Σg+ states of Li2, Na2, K2 and Rb2. 11 s. European Physical Journal D : Atomic, Molecular and Optical Physics. Vol. 67.
https://doi.org/10.1140/epjd/e2013-40062-1

Takekoshi, T,; Strauss, Christine; Lang, F.; Denschlag, J. Hecker; Lysebo, Marius ; Veseth, Leif (2011). Hyperfine, rotational, and Zeeman structure of the lowest vibrational levels of the 87Rb2 (1) 3Σg+ state. 9 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). Vol. 83.
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.83.062504

Bjørgen, Håkon; Lysebo, Marius ; Veseth, Leif (2011). Index of refraction for cold lithium- and diatomic sodium waves traveling through cold noble gases. European Physical Journal D : Atomic, Molecular and Optical Physics. Vol. 61.
https://doi.org/10.1140/epjd/e2010-10531-2

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig