English version
Anton Havnes

Anton Havnes

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Pedagogiske fag

Emner

Høyere utdanning   Profesjonsutdanning   Formativ vurdering   Arbeidsplasslæring   Kulturhistorisk virksomhetsteori   Situert læring

Forskningsprosjekter

  • Utdanningsbarnehager

    Innovasjonsprosjektet er organisert rundt begrepet utdanningsbarnehager, og bygger på tanken om at kvalitetsheving av profesjonsutdanninger best skjer i nært samarbeid med profesjonsfeltet. Prosjektet søker å skape innovative samarbeidsrelasjoner mellom utdanning og profesjonsfelt.

Vitenskapelige publikasjoner

Finstad, Ingrid Rachel Strand; Knutstad, Unni; Havnes, Anton; Sagbakken, Mette (2022). The paradox of an expected level: The assessment of nursing students during clinical practice – A qualitative study. Nurse Education in Practice . Vol. 61.

Havnes, Anton (2021). Kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen – en umulig modell? Utfordringer ved faglig integrasjon og profesjonsretting. Nordic Studies in Education . Vol. 41.

Havnes, Anton (2018). ECEC Professionalization?challenges of developing professional standards. European Early Childhood Education Research Journal . Vol. 26.

Ravik, Monika; Havnes, Anton; Bjørk, Ida Torunn (2017). Conditions affecting the performance of peripheral vein cannulation during hospital placement: a case study. 10 s. Nursing Research and Practice . Vol. 2017.
http://hdl.handle.net/10852/64021

Ravik, Monika; Havnes, Anton; Bjørk, Ida Torunn (2017). Defining and comparing learning actions in two simulation modalities: Students training on a latex arm and on each other's arms. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 26.

Caspersen, Joakim; Havnes, Anton; Smeby, Jens-Christian (2017). Profesjonskvalifisering i arbeid og etterutdanning. Mausethagen, Sølvi; Smeby, Jens-Christian (Red.). Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Kapittel 10. s. 118-129. Universitetsforlaget.

Prøitz, Tine Sophie; Havnes, Anton; Briggs, Mary; Scott, Ian (2017). Learning outcomes in professional contexts in higher education. European Journal of Education . Vol. 52.

Raaheim, Arild; Havnes, Anton (2016). Eksamen, vurdering og læring. Strømsø, Helge Ivar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Lauvås, Per (Red.). Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. 5. s. 83-101. Cappelen Damm Akademisk.

Zlatanovic, Tatjana; Havnes, Anton; Mausethagen, Sølvi (2016). A Research Review of Nurse Teachers’ Competencies. Vocations and Learning .

Zlatanovic, Tatjana; Tveiten, Sidsel; Havnes, Anton (2016). Nurse Teachers perceived competencies in the context of students first clinical placements: a qualitative study. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) . Vol. 7.
http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jnep/...

Havnes, Anton; Prøitz, Tine Sophie (2016). Why use learning outcomes in higher education? Exploring the grounds for academic resistance and reclaiming the value of unexpected learning. Educational Assessment, Evaluation and Accountability . Vol. 28.

Zlatanovic, Tatjana; Havnes, Anton; Tveiten, Sidsel (2016). Nurse teachers' perceived competencies in the context of students'first clinical placements: A qualitative study. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) . Vol. 7.

Havnes, Anton; Christiansen, Bjørg; Bjørk, Ida Torunn; Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2016). Peer learning in higher education:Patterns of talk and interaction in skills centre simulation. Learning, Culture and Social Interaction . Vol. 8.

Bjørk, Ida Torunn; Christiansen, Bjørg; Havnes, Anton; Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2015). Exploring the black box of practical skill learning in the clinical skills center. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/10852/49116

Ravik, Monika; Havnes, Anton; Bjørk, Ida Torunn (2015). Exploring nursing students' transfer of peripheral venous cannulation from skills centre to the clinical setting. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/10852/50283

Christensen, Hanne; Eritsland, Alf Gunnar; Havnes, Anton (2014). Bru over gapet? En studie av grunnskolelærerstudenters erfaringer i utdanningens to læringsarenaer. Reinertsen, Anne Beate; Groven, Berit; Knutas, Kerstin Agneta; Holm, Astri (Red.). FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Kapittel 6. Akademika forlag.
http://docplayer.me/17356685-Fou-i-praksis-2013-ar...

Havnes, Anton (2014). Læring i høyere utdanning. Om forholdet mellom identitet, kunnskap og læring. Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Terum, Lars Inge (Red.). Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. 11. s. 203-229. Cappelen Damm Akademisk.

Christensen, Hanne; Eritsland, Alf Gunnar; Havnes, Anton (2014). Bridging the Gap? Student Attitudes about two Learning Arenas in Teacher Education. A Study of secondary Teacher Students' Experiences in University and Practice. Arntzen, Eystein (Red.). Educating for the future : Proceedings of the ATEE 38th Annual Conference, Halden 2013. Curricula in teacher education. s. 46-61. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

Havnes, Anton; Smeby, Jens-Christian (2014). Professional development and the profession. Billett, Stephen; Harteis, Christian; Gruber, Hans (Red.). International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning. 34. s. 915-954. Springer.

Havnes, Anton (2013). Assessment in Higher Education: A CHAT Perspective. Wells, Gordon; Edwards, Anne (Red.). Pedagogy in Higher Education. A cultural historical approach. 6. s. 89-104. Cambridge University Press.

Vågan, André; Havnes, Anton (2013). Forskningsbasert barnehagelærerutdanning?. Norsk pedagogisk tidsskrift .
http://hdl.handle.net/10642/1757

Havnes, Anton; Smith, Kari; Dysthe, Olga; Ludvigsen, Kristine (2012). Formative assessment and feedback: Making learning visible. Studies in Educational Evaluation . Vol. 38.
http://ac.els-cdn.com/S0191491X12000193/1-s2.0-S01...

Bjølseth, Gunnar; Havnes, Anton; Lauvås, Per (2011). Lavt sensorsamsvar - kan det bedres?. UNIPED . Vol. 34.
http://hdl.handle.net/10642/1126

Christiansen, Bjørg; Bjørk, Ida Torunn; Havnes, Anton; Hessevaagbakke, Elisabeth (2011). Developing supervision skills through peer learning partnership. Nurse Education in Practice . Vol. 11.

Havnes, Anton (2010). Cultural-historical activity theory. Peterson,, Penelope; Baker, Eva; McGaw,, Barry (Red.). International Encyclopedia of Education, 3rd edition, volume 7. Kapittel. s. 491-497. Elsevier.

Hessevaagbakke, Elisabeth; Christiansen, Bjørg; Aaseth, Trude; Johansen, Anne Grethe; Bjørk, Ida Torunn; Havnes, Anton (2010). Medstudentveiledning i praksisstudiene. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 94.

Havnes, Anton (2009). Talk, planning and decision-making in interdisciplinary teacher teams: a case study. Teachers and Teaching: theory and practice . Vol. 15.

Havnes, Anton (2008). Peer-mediated learning beyond the curriculum. Studies in Higher Education . Vol. 33.

Aamodt, Per Olaf; Havnes, Anton (2008). Factors affecting Professional Job Mastery: Quality of Study or Work Experience?. Quality in Higher Education . Vol. 14.

Aamodt, Per Olaf; Havnes, Anton (2008). Factors Affecting Professional Job Mastery:Quality of Study or Work Experience?. Quality in Higher Education . Vol. 14.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig