English version
Ingrid Rachel Strand

Ingrid Rachel Strand

Kort om

Jeg er utdannet sykepleier fra Høgskolen Diakonova i 2006, og har en master i helse og Empowerment fra 2013 fra daværende Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg holder på med en doktorgrad i vurdering av sykepleierstudenter i praksis ved fakultet for helsevitenskap ved OsloMet. Fra tidligere av har jeg en bachelor i fransk og internasjonal handel. fra 2003

Jeg er tilknyttet master i klinisk forskning og fagutvikling for sykepleiere ved OsloMet og har Emneansvar for to emner, med fokus på blant annet vitenskapelig metode, forskning og masterseminar. Videre er jeg veileder på masteroppgaver, bacheloroppgaver, samt veileder i praksis i hjemmebaserte tjenester for bachelorstudenter.

Mine interessefelt for foskning er vurdering av sykepleierstudenter, læringsutbytter i praksis for sykepleierstudenter, læring i praksis, relasjon mellom veielder og sykepleierstudent i praksis.

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Strand, Ingrid Rachel ; Knutstad, Unni ; Havnes, Anton ; Sagbakken, Mette (2024). Addressing a critical voice in clinical practice. Experiences from nursing students, teachers, and supervisors - A qualitative study. 12 s. Nursing Reports. Vol. 14.
https://doi.org/10.3390/nursrep14020061

Finstad, Ingrid Rachel Strand ; Knutstad, Unni ; Havnes, Anton ; Sagbakken, Mette (2022). The paradox of an expected level: The assessment of nursing students during clinical practice – A qualitative study. 7 s. Nurse Education in Practice. Vol. 61.
https://doi.org/10.1016/j.nepr.2022.103332

Christiansen, Bjørg ; Averlid, Gertrud M; Baluyot, Cynthia; Blomberg, Karin ; Eikeland, Anne ; Finstad, Ingrid Rachel Strand ; Holm Larsen, Monica ; Lindeflaten, Katrin (2020). Challenges in the assessment of nursing students in clinical placements: Exploring perceptions among nurse mentors. 8 s. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.717

Finstad, Ingrid Rachel Strand ; Christiansen, Bjørg (2019). Læresituasjoner og prosessvurdering i praksisstudier på sykehjem I: Vurdering av kompetanse i praksisstudier - en vitenskapelig antologi. ISBN: 978-82-05-51404-1. 12 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig