English version
Bjørg Christiansen

Bjørg Christiansen

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Heggestad, Anne Kari Tolo; Konow-Lund, Anne-Sophie; Christiansen, Bjørg; Nortvedt, Per (2022). A vulnerable journey towards professional empathy and moral courage. Nursing Ethics .
http://hdl.handle.net/10852/94228

Konow-Lund, Anne-Sophie; Christiansen, Bjørg; Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per (2021). Sykepleierstudentens empati i møte med sårbare pasienter. Klinisk Sygepleje . Vol. 35.

Christiansen, Bjørg; Slomic, Mirela (2021). Negotiating Goals: Exploring the Dialogue Between Professionals and Patients in Team-Meetings. 23 s. Professions and Professionalism . Vol. 11.

Lindeflaten, Katrin; Christiansen, Bjørg; Aamold, Kristin; Halvorsrud, Hedvig; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hessevaagbakke, Elisabeth (2021). Studenter på kompletterende sykepleierutdanning sine erfaringer som veiledere i et medstudentbasert studieopplegg. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 105.

Battin, Gudrun Songøygard; Romsland, Grace Inga; Christiansen, Bjørg (2021). The puzzle of therapeutic emplotment: creating a shared clinical plot through interprofessional interaction in biopsychosocial pain rehabilitation. Social Science and Medicine . Vol. 277.

Christiansen, Bjørg; Averlid, Gertrud M; Baluyot, Cynthia; Blomberg, Karin; Eikeland, Anne; Finstad, Ingrid Rachel Strand; Holm Larsen, Monica; Lindeflaten, Katrin (2020). Challenges in the assessment of nursing students in clinical placements: Exploring perceptions among nurse mentors. Nursing Open .

Christiansen, Bjørg; Holmberg, Vigdis; Erichsen, Torunn; Vågan, Andre (2020). Helsepedagogikk – fra begrep til praksis i helsefagutdanninger: Hva kjennetegner studentenes erfaringer?. UNIPED .

Finstad, Ingrid Rachel Strand; Christiansen, Bjørg (2019). Læresituasjoner og prosessvurdering i praksisstudier på sykehjem I: Vurdering av kompetanse i praksisstudier - en vitenskapelig antologi. ISBN: 978-82-05-51404-1. 12 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Holm Larsen, Monica; Christiansen, Bjørg (2019). Hvordan oppfatter praksisveiledere læresituasjoner og læringsutbytter i psykisk helsearbeid?. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. Kapittel 7. s. 113-128. Gyldendal Akademisk.

Hessevaagbakke, Elisabeth; Christiansen, Bjørg (2019). Hvordan kan praksisveileder vurdere studentenes pedagogiske kompetanse i relasjon til pasienter?. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. 13. s. 219-230. Gyldendal Akademisk.

Lindeflaten, Katrin; Christiansen, Bjørg (2019). Praksisveilederes utfordringer med å vurdere sykepleierstudenter i spesialisthelsetjenesten. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. 9. s. 129-145. Gyldendal Akademisk.

Jensen, Kari Toverud; Christiansen, Bjørg; Larsen, Kristian (2019). Balansekunst. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. kaittel 14. s. 231-242. Gyldendal Akademisk.

Christiansen, Bjørg (2019). Introduksjon: Særpreg og utfordringer i vurdering av kompetanse i praksisstudier. ISBN: 978-82-05-51404-1. 24 s. Gyldendal Akademisk.

Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (2019). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. ISBN: 978-82-05-51404-1. 248 s. Gyldendal Akademisk.

Christiansen, Bjørg; Taasen, Inger; Hagstrøm, Nora; Hansen, Kjellaug Kildal; Norenberg, Dorte Lybye (2017). Collaborative Learning at the Boundaries: Hallmarks within a Rehabilitation Context. Professions and Professionalism . Vol. 7.

Konow-Lund, Anne-Sophie; Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per; Christiansen, Bjørg (2017). Developing mature empathy among first-year students: The learning potential of emotional experiences. Nordic journal of nursing research . Vol. 38.

Slomic, Mirela; Søberg, Helene L.; Sveen, Unni; Christiansen, Bjørg (2017). Transitions of patients with traumatic brain injury and multiple trauma between specialized and municipal rehabilitation services—Professionals’ perspectives. 13 s. Cogent Medicine .
https://www.cogentoa.com/article/10.1080/2331205X....

Sørensen, Kari; Christiansen, Bjørg (2017). Adolescents’ experience of complex persistent pain. Scandinavian Journal of Pain . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/11250/2455710

Christiansen, Bjørg; Feiring, Marte (2017). Challenges in the nurse's role in rehabilitation contexts. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 26.

Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per; Christiansen, Bjørg; Konow-Lund, Anne-Sophie (2016). Undergraduate nursing students`ability to empathize : A qualitative study. Nursing Ethics . Vol. 25.

Slomic, Mirela; Christiansen, Bjørg; Søberg, Helene L.; Sveen, Unni (2016). User involvement and experiential knowledge in interprofessional rehabilitation: a grounded theory study. BMC Health Services Research . Vol. 16:547.
http://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles...

Christiansen, Bjørg; Bjørk, Ida Torunn (2016). Godt – eller godt nok? : hvordan opplever sykepleiere idealer og realiteter i utøvelsen av yrket?. Nordisk tidsskrift for helseforskning . Vol. 12.
http://hdl.handle.net/10852/55459

Havnes, Anton; Christiansen, Bjørg; Bjørk, Ida Torunn; Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2016). Peer learning in higher education:Patterns of talk and interaction in skills centre simulation. Learning, Culture and Social Interaction . Vol. 8.

Holm Larsen, Monica; Christiansen, Bjørg (2015). Hvordan bidrar lærere til å fremme elevenes psykiske helse?. FoU i praksis . Vol. 9.
http://tapir.pdc.no/?p=FOU

Bjørk, Ida Torunn; Christiansen, Bjørg; Havnes, Anton; Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2015). Exploring the black box of practical skill learning in the clinical skills center. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/10852/49116

Fodstad, Hjørdis; Christiansen, Bjørg (2014). Hva kan kjennetegne oppfatninger av personer med rus- og psykiske helsevansker (ROP)hos ansatte og studenter?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 11.
http://www.idunn.no/ts/tph/2014/02/hva_kan_kjennet...

Halse, Kirsten; Fonn, Marianne; Christiansen, Bjørg (2013). Health education and the pedagogical role of the nurse: Nursing students learning in the clinical setting. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) . Vol. 4.
http://hdl.handle.net/10642/2376

Hessevaagbakke, Elisabeth; Johansen, Anne Grethe; Gudjonsdottir, Solveig; Christiansen, Bjørg (2013). Praksisveilederens funksjon i et medstudentbasert studieopplegg i klinikken. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 3.

Christiansen, Bjørg; Bjørk, Ida Torunn (2013). Good work feels good: student perceptions of good work. The Pennsylvania Nurse . Vol. 68.

Borge, Lisbet; Christiansen, Bjørg; Fagermoen, May Solveig (2012). Motivasjon til livsstilsendring hos personer med sykelig overvekt :. Sykepleien Forskning .
http://hdl.handle.net/10642/1386

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig