English version
Elisabeth Hessevaagbakke

Elisabeth Hessevaagbakke

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Opheim, Helene Margrethe Storebø; Furuseth, May-Tove; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hjeltnes, Bjarne; Hessevaagbakke, Elisabeth (2021). Bioingeniørstudenter som veiledere for sykepleiestudenter i venøs blodprøvetaking. Bioingeniøren .

Lindeflaten, Katrin; Christiansen, Bjørg; Aamold, Kristin; Halvorsrud, Hedvig; Espe, Kristin Isabella Kirkengen; Hessevaagbakke, Elisabeth (2021). Studenter på kompletterende sykepleierutdanning sine erfaringer som veiledere i et medstudentbasert studieopplegg. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 105.

Torbjørnsen, Astrid; Hessevaagbakke, Elisabeth; Grov, Ellen Karine; Bjørnnes, Ann Kristin (2021). Enhancing students learning experiences in nursing programmes: An integrated review. 7 s. Nurse Education in Practice . Vol. 52.

Løyland, Borghild; Peveri, Anne Marthe; Hessevaagbakke, Elisabeth; Taasen, Inger; Lindeflaten, Katrin (2019). Students’ Observations of Hand Hygiene in Nursing homes using the Five Moments of Hand Hygiene. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Hessevaagbakke, Elisabeth; Christiansen, Bjørg (2019). Hvordan kan praksisveileder vurdere studentenes pedagogiske kompetanse i relasjon til pasienter?. Christiansen, Bjørg; Jensen, Kari Toverud; Larsen, Kristian (Red.). Vurdering av kompetanse i praksisstudier - En vitenskapelig antologi. 13. s. 219-230. Gyldendal Akademisk.

Havnes, Anton; Christiansen, Bjørg; Bjørk, Ida Torunn; Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2016). Peer learning in higher education:Patterns of talk and interaction in skills centre simulation. Learning, Culture and Social Interaction . Vol. 8.

Bjørk, Ida Torunn; Christiansen, Bjørg; Havnes, Anton; Hessevaagbakke, Eva Elisabeth (2015). Exploring the black box of practical skill learning in the clinical skills center. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) . Vol. 5.
http://hdl.handle.net/10852/49116

Hessevaagbakke, Elisabeth; Johansen, Anne Grethe; Gudjonsdottir, Solveig; Christiansen, Bjørg (2013). Praksisveilederens funksjon i et medstudentbasert studieopplegg i klinikken. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 3.

Christiansen, Bjørg; Bjørk, Ida Torunn; Havnes, Anton; Hessevaagbakke, Elisabeth (2011). Developing supervision skills through peer learning partnership. Nurse Education in Practice . Vol. 11.

Hessevaagbakke, Elisabeth; Christiansen, Bjørg; Aaseth, Trude; Johansen, Anne Grethe; Bjørk, Ida Torunn; Havnes, Anton (2010). Medstudentveiledning i praksisstudiene. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 94.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig