English version
Olav Johannes Hovland

Olav Johannes Hovland

Vitenskapelige publikasjoner

Fegran, Liv; ten Ham-Baloyi, Wilma; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes; Naidoo, Joanne R.; van Rooyen, Dalena; Sejersted, Ellen; Robstad, Anja Nastasja (2022). Simulation debriefing as part of simulation for clinical teaching and learning in nursing education: A scoping review. 17 s. Nursing Open .
https://hdl.handle.net/11250/3043085

Ebitu, Anne Katrine Sandnes; Fegran, Liv; Haraldstad, Kristin; Johannessen, Berit; Chiduo, Mercy Grace; Hovland, Olav Johannes (2022). The banana project: A qualitative study of caregivers' and teachers' experiences of preschool children participating in a free banana school fruit scheme in rural Tanzania. 7 s. BMJ Nutrition, Prevention and Health .
https://hdl.handle.net/11250/3021339

Hovland, Olav Johannes; Hole, Ane Kristina Falnes; Chiduo, Mercy Grace; Johannessen, Berit (2021). Experiences from cross-cultural collaboration in health campaigns in Tanzania: a qualitative study. Archives of Public Health . Vol. 79.
https://hdl.handle.net/11250/2839364

Sørensen, Heidi; Fuskeland, Rannveig; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes (2021). Anestesisykepleieres metoder for å kontrollere cufftrykk – en observasjonsstudie. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing . Vol. 16.
https://hdl.handle.net/11250/2834991

Hovland, Olav Johannes; Johannessen, Berit (2021). Hvilken betydning har utveksling i studietiden hatt for sykepleiere i ettertid?. 15 s. Sykepleien Forskning . Vol. 16.

Dalsmo, Ingrid Espegren; Haraldstad, Kristin; Johannessen, Berit; Hovland, Olav Johannes; Chiduo, Mercy Grace; Fegran, Liv (2021). “Now I Feel That I Can Achieve Something”: Young Tanzanian Women’s Experiences of Empowerment by Participating in Health Promotion Campaigns. 9 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) . Vol. 18.
https://hdl.handle.net/11250/2788721

Mildestvedt, Thomas; Hovland, Olav Johannes; Berntsen, Sveinung; Bere, Elling Tufte; Fegran, Liv (2020). Getting physically active by e-bike: An active commuting intervention study. Physical Activity and Health (PAAH) . Vol. 4.

Mildestvedt, Thomas; Hovland, Olav Johannes; Berntsen, Sveinung; Bere, Elling Tufte; Fegran, Liv (2020). Getting Physically Active by E-Bike : An Active Commuting Intervention Study. Physical Activity and Health (PAAH) . Vol. 4.
https://hdl.handle.net/11250/2730254

Hustad, Jørn; Johannessen, Berit; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes (2019). Nursing students' transfer of learning outcomes from simulation-based training to clinical practice: A focus-group study. BMC Nursing . Vol. 18.
http://hdl.handle.net/11250/2639579

Hovland, Olav Johannes; Johannessen, Berit (2018). Da begynte jeg å skjønne litt av det". Utvikling av kulturell kompetanse. Sykepleien Forskning .
http://hdl.handle.net/11250/2597210

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig