English version
Olav Johannes Hovland

Olav Johannes Hovland

Vitenskapelige publikasjoner

Fegran, Liv; ten Ham-Baloyi, Wilma; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes ; Naidoo, Joanne R.; van Rooyen, Dalena; Sejersted, Ellen; Robstad, Anja Nastasja (2022). Simulation debriefing as part of simulation for clinical teaching and learning in nursing education: A scoping review. 17 s. Nursing Open.
https://doi.org/10.1002/nop2.1426

Ebitu, Anne Katrine Sandnes; Fegran, Liv; Haraldstad, Kristin ; Johannessen, Berit; Chiduo, Mercy Grace; Hovland, Olav Johannes (2022). The banana project: A qualitative study of caregivers' and teachers' experiences of preschool children participating in a free banana school fruit scheme in rural Tanzania. 7 s. BMJ Nutrition, Prevention and Health.
https://doi.org/10.1136/bmjnph-2021-000403

Hovland, Olav Johannes ; Hole, Ane Kristina Falnes; Chiduo, Mercy Grace; Johannessen, Berit (2021). Experiences from cross-cultural collaboration in health campaigns in Tanzania: a qualitative study. 7 s. Archives of Public Health. Vol. 79.
https://doi.org/10.1186/s13690-021-00730-0

Sørensen, Heidi; Fuskeland, Rannveig; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes (2021). Anestesisykepleieres metoder for å kontrollere cufftrykk – en observasjonsstudie. Inspira – tidsskrift for anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere. Vol. 16.
https://doi.org/10.23865/inspira.v16.3322

Hovland, Olav Johannes ; Johannessen, Berit (2021). Hvilken betydning har utveksling i studietiden hatt for sykepleiere i ettertid?. 15 s. Sykepleien Forskning. Vol. 16.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2021.86982

Dalsmo, Ingrid Espegren; Haraldstad, Kristin ; Johannessen, Berit; Hovland, Olav Johannes ; Chiduo, Mercy Grace; Fegran, Liv (2021). “Now I Feel That I Can Achieve Something”: Young Tanzanian Women’s Experiences of Empowerment by Participating in Health Promotion Campaigns. 9 s. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 18.
https://doi.org/10.3390/ijerph18168747

Mildestvedt, Thomas; Hovland, Olav Johannes ; Berntsen, Sveinung; Bere, Elling Tufte; Fegran, Liv (2020). Getting physically active by e-bike: An active commuting intervention study. 9 s. Physical Activity and Health (PAAH). Vol. 4.
https://doi.org/10.5334/paah.63

Mildestvedt, Thomas; Hovland, Olav Johannes ; Berntsen, Sveinung; Bere, Elling Tufte; Fegran, Liv (2020). Getting Physically Active by E-Bike : An Active Commuting Intervention Study. 10 s. Physical Activity and Health (PAAH). Vol. 4.
https://doi.org/10.5334/paah.63/

Hustad, Jørn; Johannessen, Berit; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes (2019). Nursing students' transfer of learning outcomes from simulation-based training to clinical practice: A focus-group study. BMC Nursing. Vol. 18.
https://doi.org/10.1186/s12912-019-0376-5

Hovland, Olav Johannes ; Johannessen, Berit (2018). Da begynte jeg å skjønne litt av det". Utvikling av kulturell kompetanse. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2018.73782

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig