English version
Camilla Hansen

Camilla Hansen

Vitenskapelige publikasjoner

Felberg Radanovic, Tatjana ; Sagli, Gry ; Hansen, Camilla ; Langaas, Anne ; Skaaden, Hanne (2024). Patient education in multilingual groups of cardiac patients: Mission (im)possible?. 9 s. PEC Innovation.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pecinn.2

Hansen, Camilla (2024). EUs personvernregulativ (GDPR) og etnografiens handlingsrom. 2 s. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 35.
https://doi.org/10.18261/nat.35.1.6

Hansen, Camilla (2021). Vitenskapelig debatt innlegg Åpenhet under press Høring om forskningsetiske retningslinjer. 14 s. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 2.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898

Hansen, Camilla (2020). «Når tausheten gjøres eksplisitt» Metode og etikk i Sør-Afrika. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 13.
https://doi.org/10.18261/ISSN.1504-2898-2020-03-05

Halvorsen, Kristin ; Dihle, Alfhild ; Hansen, Camilla ; Nordhaug, Marita ; Jerpseth, Heidi ; Tveiten, Sidsel ; Joranger, Pål ; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). Empowerment in healthcare: A thematic synthesis and critical discussion of concept analyses of empowerment. Patient Education and Counseling. Vol. 103.
https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.02.017

Hansen, Camilla (2018). «Skjelvende fortellinger − om ulike klassifiseringer og forklaringer av «krampetilstander» og «epilepsi» i Sør-Afrika etter apartheid». 18 s. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 3-4.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2017-03-04

Svarstad, Hanne ; Hansen, Camilla (2018). Kyndig veiledning av norske studenter på praksis i det globale Sør. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. s. 189-201. Fagbokforlaget.

Hansen, Camilla (2015). Ability in disability enacted in the National Parliament of South Africa. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 17.
https://doi.org/10.1080/15017419.2013.859177

Hansen, Camilla ; Sait, Washeila (2011). "We too are disabled": disability grants and powerty politics in rural South Africa. Eide, Arne Henning; Ingstad, Benedicte (Red.). Disability and poverty. A global challenge. s. 93-117. Policy Press.
https://doi.org/10.1332/policypress/9781847428851.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig