English version
Sidsel Tveiten

Sidsel Tveiten

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Kommunikasjon   Veiledning   Myndiggjøring   Empowerment

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Tveiten, Sidsel; Igland, Oddny (2020). Erfaringer med utprøving av en modell for praksisveiledning på masternivå. 23 s. Sykepleien Forskning . Vol. 15.
https://hdl.handle.net/10037/20718

Halvorsen, Kristin; Dihle, Alfhild; Hansen, Camilla; Nordhaug, Marita; Jerpseth, Heidi; Tveiten, Sidsel; Joranger, Pål; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). Empowerment in healthcare: A thematic synthesis and critical discussion of concept analyses of empowerment. Patient Education and Counseling . Vol. 103.

Meyer, Mona Elisabeth; Haukland, Magne; Glomsås, Heidi Snoen; Tveiten, Sidsel (2019). Studentassistenter bidro til læring i anatomi, fysiologi og biokjemi. Sykepleien Forskning .
https://sykepleien.no/forskning/2019/11/studentass...

Vågan, Andre; Raaen, Finn Daniel; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Rajka, Liv-Grethe Kristoffersen; Tveiten, Sidsel (2019). Helsepedagogikk i læreplaner - en didaktisk analyse. UNIPED . Vol. 42.

Johannesen, Ane; Onstad, Ragnhild Flittie; Tveiten, Sidsel (2018). "Hun må jo reflektere sammen med meg". Et studentperspektiv på kvalitet i veiledning i praksisstudier. ISBN: 978-82-450-2141-7. 231 s.

Willassen, Elin Thove; Jacobsen, Inger Lise Smith; Tveiten, Sidsel (2018). Safe surgery checklist, patient safety, teamwork and responsibility - coequal demands? A Focus Group study. Global Qualitative Nursing Research . Vol. 5.

Halvorsen, Merete; Edeklev, Camilla; Tallaksen, Dag Willy; Tveiten, Sidsel (2018). Helsepersonells anerkjennelse av personer med hydrocephalus påvirker selvfølelsen. Sykepleien Forskning .

Onstad, Ragnhild Flittie; Nordhaug, Marita; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Haukland, Magne; Uppsata, Solveig; Tveiten, Sidsel (2018). Kvalitet i praksisveiledning - en vedvarende utfordring? Erfaringer fra praksisveiledere. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. 5. s. 86-104. Fagbokforlaget.

Haukland, Magne; Gjerlaug, Anne Karine; Skommesvik, Siri; Uppsata, Solveig; Onstad, Ragnhild Flittie; Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (2018). Å jenke det til. Vitenskapelig ansattes forståelse av veiledning i praksisstudier. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. 6. s. 105-120. Fagbokforlaget.

Uppsata, Solveig; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Nordhaug, Marita; Onstad, Ragnhild Flittie; Haukland, Magne; Tveiten, Sidsel (2018). I en akseptert skvis mellom systemer og idealer? Lederes perspektiv på kvalitet i praksisveiledning. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. 7. s. 121-136. Fagbokforlaget.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig