English version
Sidsel Tveiten

Sidsel Tveiten

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emner

Kommunikasjon   Veiledning   Myndiggjøring   Empowerment

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Tveiten, Sidsel; Igland, Oddny (2020). Erfaringer med utprøving av en modell for praksisveiledning på masternivå. 23 s. Sykepleien Forskning . Vol. 15.
https://hdl.handle.net/10037/20718

Halvorsen, Kristin; Dihle, Alfhild; Hansen, Camilla; Nordhaug, Marita; Jerpseth, Heidi; Tveiten, Sidsel; Joranger, Pål; Knutsen, Ingrid Ruud (2020). Empowerment in healthcare: A thematic synthesis and critical discussion of concept analyses of empowerment. Patient Education and Counseling . Vol. 103.

Meyer, Mona Elisabeth; Haukland, Magne; Glomsås, Heidi Snoen; Tveiten, Sidsel (2019). Studentassistenter bidro til læring i anatomi, fysiologi og biokjemi. Sykepleien Forskning .
https://sykepleien.no/forskning/2019/11/studentass...

Vågan, Andre; Raaen, Finn Daniel; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Rajka, Liv-Grethe Kristoffersen; Tveiten, Sidsel (2019). Helsepedagogikk i læreplaner - en didaktisk analyse. UNIPED . Vol. 42.

Johannesen, Ane; Onstad, Ragnhild Flittie; Tveiten, Sidsel (2018). "Hun må jo reflektere sammen med meg". Et studentperspektiv på kvalitet i veiledning i praksisstudier. ISBN: 978-82-450-2141-7. 231 s.

Willassen, Elin Thove; Jacobsen, Inger Lise Smith; Tveiten, Sidsel (2018). Safe surgery checklist, patient safety, teamwork and responsibility - coequal demands? A Focus Group study. Global Qualitative Nursing Research . Vol. 5.

Halvorsen, Merete; Edeklev, Camilla; Tallaksen, Dag Willy; Tveiten, Sidsel (2018). Helsepersonells anerkjennelse av personer med hydrocephalus påvirker selvfølelsen. Sykepleien Forskning .

Onstad, Ragnhild Flittie; Nordhaug, Marita; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Haukland, Magne; Uppsata, Solveig; Tveiten, Sidsel (2018). Kvalitet i praksisveiledning - en vedvarende utfordring? Erfaringer fra praksisveiledere. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. 5. s. 86-104. Fagbokforlaget.

Haukland, Magne; Gjerlaug, Anne Karine; Skommesvik, Siri; Uppsata, Solveig; Onstad, Ragnhild Flittie; Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (2018). Å jenke det til. Vitenskapelig ansattes forståelse av veiledning i praksisstudier. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. 6. s. 105-120. Fagbokforlaget.

Uppsata, Solveig; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Nordhaug, Marita; Onstad, Ragnhild Flittie; Haukland, Magne; Tveiten, Sidsel (2018). I en akseptert skvis mellom systemer og idealer? Lederes perspektiv på kvalitet i praksisveiledning. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. 7. s. 121-136. Fagbokforlaget.

Iversen, Anita; Hauksdottir, Nanna; Tveiten, Sidsel; Jentoft, Rita; Norbye, Bente (2018). Veiledning i tverrprofesjonell samarbeidslæring. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. Kapittel 10. s. 168-188. Fagbokforlaget.

Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (2018). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi. ISBN: 9788245021417. 232 s. Fagbokforlaget.

Johannessen, Anne-Kari M.; Tveiten, Sidsel; Werner, Anne (2018). User participation in a Municipal Acute Ward in Norway: Dilemmas in the interface between policy ideals and work conditions. Scandinavian Journal of Caring Sciences . Vol. 32.

Lauveng, Arnhild; Tveiten, Sidsel; Ekeland, Tor-Johan; Ruud, Torleif (2017). How can context and discourse affect teachers' and mental Health Professionals interactions With adults with mental illness?. Social Work in Mental Health . Vol. 15.

Kienlin, Simone Maria; Kristiansen, Maria Åsland; Ofstad, Eirik Hugaas; Liethmann, Katrin; Friedemann, Geiger; Joranger, Pål; Tveiten, Sidsel; Kasper, Jürgen (2017). Validation of the Norwegian Version of MAPPIN'SDM: an observation-based instrument to measure shared decisionmaking in clinical encounters. Patient Education and Counseling . Vol. 100.

Zlatanovic, Tatjana; Tveiten, Sidsel; Havnes, Anton (2016). Nurse Teachers perceived competencies in the context of students first clinical placements: a qualitative study. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) . Vol. 7.
http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jnep/...

Glavin, Kari; Tveiten, Sidsel; Økland, Toril; Hjaelmhult, Esther (2016). Maternity groups in the postpartum period at well child clinics - mothers' experiences. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 26.

Aaserud, Tine Gammelgaard; Tveiten, Sidsel; Gjerlaug, Anne Karine (2016). Hjemmebesøk av jordmor i tidlig barseltid. 20 s. Sykepleien Forskning .
https://sykepleien.no/sites/default/files/pdf-expo...

Tveiten, Sidsel; Zlatanovic, Tatjana; Davidsen, Liv-Signe; Hofset, Marit Kristine; Schwencke, Jan Fredrik; Størk, Wenche; Trudvang, Hanne Kjær (2016). Hva karakteriserer et godt kurs i helsepedagogikk? En fokusgruppeundersøkelse med bruker som medforsker. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 6.

Glavin, Kari; Økland, Toril; Tveiten, Sidsel; Hjälmhult, Esther (2016). Gruppetilbudet på helsestasjon - helsesøstres praksis og erfaring. Glavin, Kari; Gjevjon, Edith L Roth (Red.). Sykepleie i kommunehelsetjenesten. Helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie.. Kapittel 7. s. 122-137. Fagbokforlaget.

Zlatanovic, Tatjana; Havnes, Anton; Tveiten, Sidsel (2016). Nurse teachers' perceived competencies in the context of students'first clinical placements: A qualitative study. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP) . Vol. 7.

Tveiten, Sidsel (2016). Empowerment som helsefremmende strategi i sykehuset. Haugan, Gørill; Rannestad, Toril (Red.). Helsefremming i Spesialisthelsetjenesten. 6. s. 113-130. Cappelen Damm Akademisk.

Lauveng, Arnhild; Tveiten, Sidsel; Ekeland, Tor-Johan; Ruud, Torleif (2016). Treating symptoms or assisting human Development: Can different environmental conditions affect personal Development for patients With severe mental illness? A qualitative study. 12 s. International Journal of Mental Health Systems . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/10642/3250

Lauveng, Arnhild; Tveiten, Sidsel; Ekeland, Tor-Johan; Ruud, Torleif (2015). Same diagnosis, different lives . A qualitative study of adults with severe mental illness, in treatment and education. Psychosis . Vol. 7.
http://hdl.handle.net/10642/3269

Tveiten, Sidsel; Onstad, Ragnhild Flittie; Haukland, Magne (2015). Refleksjon over praksis i lys av empowerment : en fokusgruppeundersøkelse. Nordic journal of nursing research . Vol. 35.

Tveiten, Sidsel (2014). Å praktisere empowermentprinsippene er lettere sagt enn gjort - coaching som middel til kompetanseutvikling. Tveiten, Sidsel; Boge, Knut (Red.). Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk - nye perspektiver. Kapittel 8. s. 108-120. Gyldendal Akademisk.

Haukland, Magne; Meyer, Mona Elisabeth; Gjerlaug, Anne Karine; Tveiten, Sidsel (2014). Vennlig dulting? Empowerment i utvalgte helsepolitiske dokumenter. Tveiten, Sidsel; Boge, Knut (Red.). Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk - nye perspektiver. Kapittel 3. s. 37-60. Gyldendal Akademisk.

Tveiten, Sidsel; Boge, Knut (2014). Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk - nye perspektiver. ISBN: 9788205464483. 350 s. Gyldendal Akademisk.

Hjaelmhult, Esther; Glavin, Kari; Økland, Toril; Tveiten, Sidsel (2014). Parental groups during the child's first year: an interview study of parents' experiences. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 23.

Tallaksen, Dag Willy; Bråten, Kirsten; Tveiten, Sidsel (2013). …You are not particularly helpful as a helper when you are helpless” A qualitative study of Public Health Nurses and their professional competence related to suicidal adolescents. Vård i Norden . Vol. 33.
http://hdl.handle.net/10642/1460

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig