English version
Magne Haukland

Magne Haukland

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Kirkbakk, Marianne Elgåen; Onstad, Ragnhild Flittie ; Haukland, Magne (2023). Gruppelederes erfaringer med digitale lærings- og mestringstilbud i spesialisthelsetjenesten en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. Vol. 19.
https://doi.org/10.7557/14.6439

Høgberget, Tone; Haukland, Magne (2021). Hjertelig tilstede - om kropp og kroppssyn i skolehelsetjenesten. 14 s. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 11.
https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2021-04-04

Schneider, Marthe; Tallaksen, Dag Willy ; Haukland, Magne ; Haugstad, Gro Killi (2021). If I stop, then what am I supposed to do? The experiences of sexual intimacy of women who live with provoked vestibulodynia. 17 s. Health Care for Women International.
https://doi.org/10.1080/07399332.2020.1868473

Faugli, Anne; Kufås, Elin; Haukland, Magne ; Kallander, Ellen Katrine ; Ruud, Torleif; Weimand, Bente (2020). ‘I have cried a lot’: a qualitative study on children experiencing severe parental illness. 11 s. Scandinavian Journal of Caring Sciences.
https://doi.org/10.1111/scs.12938

Meyer, Mona Elisabeth ; Haukland, Magne ; Glomsås, Heidi Snoen ; Tveiten, Sidsel (2019). Studentassistenter bidro til læring i anatomi, fysiologi og biokjemi. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.79469

Uppsata, Solveig ; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Nordhaug, Marita ; Onstad, Ragnhild Flittie ; Haukland, Magne ; Tveiten, Sidsel (2018). I en akseptert skvis mellom systemer og idealer? Lederes perspektiv på kvalitet i praksisveiledning. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. s. 121-136. Fagbokforlaget.

Haukland, Magne ; Gjerlaug, Anne Karine; Skommesvik, Siri; Uppsata, Solveig ; Onstad, Ragnhild Flittie ; Tveiten, Sidsel ; Iversen, Anita (2018). Å jenke det til. Vitenskapelig ansattes forståelse av veiledning i praksisstudier. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. s. 105-120. Fagbokforlaget.

Stenbrenden, Siw; Haukland, Magne ; Knutsen, Ingrid Ruud (2018). Sterke møter En kvalitativ studie av hvordan kvinnelige brukere opplever samarbeidet med veiledere i NAV. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 15.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03

Onstad, Ragnhild Flittie ; Nordhaug, Marita ; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Haukland, Magne ; Uppsata, Solveig ; Tveiten, Sidsel (2018). Kvalitet i praksisveiledning - en vedvarende utfordring? Erfaringer fra praksisveiledere. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Red.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. s. 86-104. Fagbokforlaget.

Svennevig, Gitte; Haukland, Magne ; Tallaksen, Dag Willy (2016). Fangers opplevelse av skam og stolthet etter soning. 20 s. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Vol. 103.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig