English version
Gro Killi Haugstad

Gro Killi Haugstad

Kort om

Hovedfokus både i undervisning og forskning har vært og er på feltet langvarig smertetilstander, og kliniske studier og veiledning i klinisk praksis. Arbeidsfeltet er å utvikle nye kroppslige tilnærminger til langvarige smertetilstander. Denne forskeren har utviklet "Somatokognitiv behandling" til gynekologiske pasienter, og publisert både kvantative studier, såvel som kvalitative studier, i mange internasjonale tidskrifter. Kommunikasjon, samhandling og allianse har også vært hovedfokus i både kliniske studier, undervisning og ikke minst i behandling av langvarig smerte tilstander.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fysioterapi   Psykiatri, barnepsykiatri

Emner

Psykisk helsearbeid   Kognitiv atferdsterapi   Langvarige smerter   Somatokognitiv terapi

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Samarbeidsrelasjoner

1) Oslo Universitets Sykehus Rikshospitalet, Psyosomatisk avdeling 2)Sunnaas Rehabiliterings Sykehus, avdeling for nevrorehabilitering og smerteavd. 3) Virginia Technological Research Institute 4) Jeffersons College of Health Sciences Virginia 5) UNN University i Tromsø, PhD stipendiat 4) Akershus Universitetssykehus, bekkensenteret 5) Martin Luther College i Shillong Indi

Vitenskapelige publikasjoner

Kaarbø, Mette Bøymo; Danielsen, Kristine Grimen; Haugstad, Gro Killi; Helgesen, Anne Lise Ording; Wojniusz, Slawomir (2021). The Tampon Test as a Primary Outcome Measure in Provoked Vestibulodynia: A Mixed Methods Study. Journal of Sexual Medicine .

Schneider, Marthe; Tallaksen, Dag Willy; Haukland, Magne; Haugstad, Gro Killi (2021). If I stop, then what am I supposed to do? The experiences of sexual intimacy of women who live with provoked vestibulodynia. 17 s. Health Care for Women International .

Danielsen, Kristine Grimen; Fougner, Marit; Haugstad, Gro Killi (2021). Treating gynecological pain:key factors in promoting body awareness and movement in somatocognitive therapy(SCT).A case study of a physiotherapy student's treatment approaches. 13 s. Physiotherapy Theory and Practice .

Nygaard, Ane Sigrid; Rydningen, Mona Birgitte; Stedenfeldt, Mona; Wojniusz, Slawomir; Larsen, Marthe; Lindsetmo, Rolv-Ole; Haugstad, Gro Killi; Øian, Pål (2020). Group-based multimodal physical therapy in women with chronic pelvic pain: A randomized controlled trial. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica . Vol. 99.
https://hdl.handle.net/10037/20486

Nygaard, Ane Sigrid; Haugstad, Gro Killi; Wilsgaard, Tom; Øian, Pål; Stedenfeldt, Mona (2020). Baseline pain characteristics predict pain reduction after physical therapy in women with chronic pelvic pain. Secondary analysis of data from a randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Pain . Vol. 20.

Søyseth, Torunn Stavnes; Dew, Mary Amanda; Samersaw-Lund, May Brit; Haugstad, Gro Killi; Søyseth, Vidar; Malt, Ulrik Fredrik (2020). Coping Patterns and Emotional Distress in Patients With Chronic Obstructive Lung Disease Who Are Undergoing Lung Transplant Evaluation. Progress in transplantation . Vol. 30.
http://hdl.handle.net/10852/79533

Nygaard, Ane Sigrid; Stedenfeldt, Mona; Øian, Pål; Haugstad, Gro Killi (2019). Characteristics of women with chronic pelvic pain referred to physiotherapy treatment after multidisciplinary assessment: a cross-sectional study. Scandinavian Journal of Pain . Vol. 19.

Haugstad, Gro Killi; Wojniusz, Slawomir; Kirschner, Rolf Steinar; Kirste, Unni Merete; Lilleheie, Ingvild; Haugstad, Tor Sigbjørn (2019). Somatocognitive therapy of women with provoked vulvodynia: a pilot study. Scandinavian Journal of Pain .

Nygaard, Ane Sigrid; Stedenfeldt, Mona; Øian, Pål; Haugstad, Gro Killi (2019). Characteristics of women with chronic pelvic pain referred to physiotherapy treatment after multidisciplinary assessment: a cross-sectional study. Scandinavian Journal of Pain .
https://hdl.handle.net/10037/17092

Danielsen, Kristine Grimen; Dahl-Michelsen, Tone; Håkonsen, Elin; Haugstad, Gro Killi (2019). Recovering from provoked vestibulodynia: Experiences from encounters with somatocognitive therapy. Physiotherapy Theory and Practice . Vol. 35.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig