English version
Kristine Grimen Danielsen

Kristine Grimen Danielsen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Danielsen, Kristine Grimen; Kaarbø, Mette Bøymo; Groven, Karen Synne; Helgesen, Anne Lise Ording; Haugstad, Gro Killi; Wojniusz, Slawomir (2023). Towards improved sexual health among women with provoked vestibulodynia: experiences from a somatocognitive therapy approach. European Journal of Physiotherapy.
https://doi.org/10.1080/21679169.2023.2168749

Kaarbø, Mette Bøymo; Danielsen, Kristine Grimen; Helgesen, Anne Lise Ording; Wojniusz, Slawomir; Haugstad, Gro Killi (2022). A conceptual model for managing sexual pain with somatocognitive therapy in women with provoked vestibulodynia and implications for physiotherapy practice. Physiotherapy Theory and Practice.
https://doi.org/10.1080/09593985.2022.2096516

Kaarbø, Mette Bøymo; Danielsen, Kristine Grimen; Haugstad, Gro Killi; Helgesen, Anne Lise Ording; Wojniusz, Slawomir (2022). Feasibility and acceptability of somatocognitive therapy in the management of women with provoked localized vestibulodynia—ProLoVe feasibility study. BMC Pilot and Feasibility Studies. Vol. 8.
https://doi.org/10.1186/s40814-022-01022-2

Kaarbø, Mette Bøymo; Danielsen, Kristine Grimen; Haugstad, Gro Killi; Helgesen, Anne Lise Ording; Wojniusz, Slawomir (2021). The Tampon Test as a Primary Outcome Measure in Provoked Vestibulodynia: A Mixed Methods Study. Journal of Sexual Medicine. Vol. 18.
https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2021.03.010

Danielsen, Kristine Grimen; Fougner, Marit; Haugstad, Gro Killi (2021). Treating gynecological pain:key factors in promoting body awareness and movement in somatocognitive therapy(SCT).A case study of a physiotherapy student's treatment approaches. 13 s. Physiotherapy Theory and Practice.
https://doi.org/10.1080/09593985.2021.1872125

Danielsen, Kristine Grimen; Dahl-Michelsen, Tone; Håkonsen, Elin; Haugstad, Gro Killi (2019). Recovering from provoked vestibulodynia: Experiences from encounters with somatocognitive therapy. Physiotherapy Theory and Practice. Vol. 35.
https://doi.org/10.1080/09593985.2018.1442540Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig