English version

(Re)habilitering – individ, tjenester og samfunn

Vår forskning omfatter rehabilitering og barns habilitering og har et særlig søkelys på pasient eller brukers livssituasjon, helsetjenestenes utforming og samarbeid mellom pasient eller bruker og tjenesteutøver.

(Re)habilitering er et fagområde som omfatter både det enkelte individ, organisering og ytelse av tjenester og helsepolitiske rammeverk.

Forskningen vår retter seg særlig mot (re)habilitering på individ og tjenestenivå. Forskergruppen har en tverrvitenskapelig tilnærming til (re)habilitering.

Vi anvender særlig humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver til å utforske forståelser, dilemmaer og praksiser innenfor (re)habiliteringsfeltet.

Gruppen gjør bruk av ulike forskningsmetoder, og arbeider særlig med kvalitative metoder.

Gruppen tilhører Fakultet for helsevitenskap.
 

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...