Muskelskjeletthelse

Denne forskningsgruppen driver teoretisk og empirisk forskning knyttet til skader, sykdom og plager tilknyttet kroppens bevegelsesapparat.

Betegnelsen muskelskjeletthelse er i tråd med Muskel- og skjelettsatsingen (muss.no) og omfatter fem hovedgrupper:

Undersøkelse, forebygging og behandling av disse hovedgruppene utgjør et sentralt element i fysioterapifaglig utøvelse. Forskningsgruppen har fokus både på teoretisk og empirisk forskning knyttet til disse fem hovedgruppene innen Muskelskjeletthelse.

Det legges vekt på en bred forståelse av årsakssammenhenger og tilnærminger både ut fra et individuelt og samfunnsmessig perspektiv.