English version
Karen Synne Groven

Karen Synne Groven

Kort om

Jeg er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo og Akerhus (nå OsloMet) (1995) og har en PhD i helsevitenskap fra Universitetet i Oslo (2014). Siden 2017 har jeg ledet den tverrfaglige forskningsgruppa Rehabilitering: Tjenester, Individ og Samfunn ved Institutt for Fysioterapi, OsloMet. Mine forskningsinteresser er særlig knyttet til rehabilitering, folkehelse og fysioterapi.

Jeg har en særlig interesse for kvinnehelse og habilitering og er involvert i flere forskningsprosjekter (kronisk utmattelsessyndrom (CFS) og bedring, vestibulitt og kroniske underlivssmerter, barn og unges psykisk helse, funksjonshemming og autobiografiske tester, fedmekirurgi og livsstilsbehandling, kunnskap og profesjonell praksis).

Jeg underviser og veileder på master- og PhD-nivå innenfor vitenskapsteori, etikk og kvalitativ metode og er veileder på flere PhD-prosjekt innenfor folkehelse, rehabilitering og fysioterapi.

De siste årene har jeg bidratt i flere bøker og antologier, eksempelvis den internasjonale antologien Nicholls, D. Groven, K.S, Anjum, R., Kinsella, A. (2020). Mobilizing Knowledge in Physiotherapy: Critical Reflections on Foundations and Practices. Routledge.

Gjennom flere år har jeg vært aktiv i den offentlige debatten med mediebidrag som intervju, kronikk- og debattinnlegg.

Nøkkelord:
vitenskapsteori og etikk, kvalitativ metode, kronisk sykdom, rehabilitering og habiltering, folkehelse, etikk, kunnskap og profesjonell praksis.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Danielsen, Kristine Grimen; Kaarbø, Mette Bøymo; Groven, Karen Synne; Helgesen, Anne Lise Ording; Haugstad, Gro Killi; Wojniusz, Slawomir (2023). Towards improved sexual health among women with provoked vestibulodynia: experiences from a somatocognitive therapy approach. European Journal of Physiotherapy.
https://doi.org/10.1080/21679169.2023.2168749

Lie, Silje Stangeland; Røykenes, Kari; Sæheim, Aleksandra; Groven, Karen Synne (2023). Developing a Virtual Reality Educational Tool to Stimulate Emotions for Learning: Focus Group Study. JMIR Formative Research. Vol. 7.
https://doi.org/10.2196/41829

Myrtveit-Stensrud, Linn; Haugstad, Gro Killi; Reme, Silje Endresen; Schaller, Sidsel Louise; Groven, Karen Synne (2023). “It's all my fault”: a qualitative study of how heterosexual couples experience living with vulvodynia. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.
https://doi.org/10.1111/aogs.14537

Mørk, Marianne; Helene, Søberg; Hoksund, Aasne; Heide, Marte; Groven, Karen Synne (2023). The struggle to stay physically active—A qualitative study exploring experiences of individuals with persistent plantar fasciopathy. Journal of Foot and Ankle Research. Vol. 16.
https://doi.org/10.1186/s13047-023-00620-4

Krabbe, Silje Helen; Groven, Karen Synne; Bjorbækmo, Wenche Schrøder; Sveen, Unni; Mengshoel, Anne Marit (2023). The fragile process of Homecoming - Young women in recovery from severe ME/CFS. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.
https://doi.org/10.1080/17482631.2022.2146244

Haarr, Kjersti Helene; Groven, Karen Synne (2022). Participation, civil society and citizenship later in life. Fjetland, Kirsten Jæger; Gjermestad, Anita; Lid, Inger Marie (Red.). Lived citizenship for persons in vulnerable life situations. Theories and practices. s. 62-78. Universitetsforlaget.

Kroman, Marlene; Jørgensen, Vivien; Groven, Karen Synne (2022). Making sense of invisible bodily changes and new ways of doing physical activity experiences of individuals following traumatic incomplete spinal cord injury. European Journal of Physiotherapy.
https://doi.org/10.1080/21679169.2022.2112754

Mørk, Marianne; Hoksrud, Aasne Fenne; Søberg, Helene L.; Zucknick, Manuela; Heide, Marte; Groven, Karen Synne; Røe, Cecilie (2022). “Psychometric properties of the Norwegian foot function index revised short form”. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12891-022-05374-x

Krabbe, Silje Helen; Mengshoel, Anne Marit; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Sveen, Unni; Groven, Karen Synne (2022). Bodies in lockdown: Young women's narratives of falling severely ill with ME/CFS during childhood and adolescence. Health Care for Women International.
https://doi.org/10.1080/07399332.2022.2043862

Linnestad, Anne-Margrethe; Løvstad, Marianne; Groven, Karen Synne; Howe, Emilie; Fure, Silje Christine Reistad; Spjelkavik, Øystein; Sveen, Unni (2022). "Manoeuvring in uncharted waters - a balancing act": A qualitative exploration of treatment and improvement after mild traumatic brain injury. 20 s. Neuropsychological Rehabilitation.
https://doi.org/10.1080/09602011.2022.2034651





Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig