English version
Karen Synne Groven

Karen Synne Groven

Kort om

Jeg er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo og Akerhus (nå OsloMet) (1995) og har en PhD i helsevitenskap fra Universitetet i Oslo (2014). Siden 2017 har jeg ledet den tverrfaglige forskningsgruppa Rehabilitering: Tjenester, Individ og Samfunn ved Institutt for Fysioterapi, OsloMet. Mine forskningsinteresser er særlig knyttet til rehabilitering, folkehelse og fysioterapi.

Jeg har en særlig interesse for kvinnehelse og habilitering og er involvert i flere forskningsprosjekter (kronisk utmattelsessyndrom (CFS) og bedring, vestibulitt og kroniske underlivssmerter, barn og unges psykisk helse, funksjonshemming og autobiografiske tester, fedmekirurgi og livsstilsbehandling, kunnskap og profesjonell praksis).

Jeg underviser og veileder på master- og PhD-nivå innenfor vitenskapsteori, etikk og kvalitativ metode og er veileder på flere PhD-prosjekt innenfor folkehelse, rehabilitering og fysioterapi.

De siste årene har jeg bidratt i flere bøker og antologier, eksempelvis den internasjonale antologien Nicholls, D. Groven, K.S, Anjum, R., Kinsella, A. (2020). Mobilizing Knowledge in Physiotherapy: Critical Reflections on Foundations and Practices. Routledge.

Gjennom flere år har jeg vært aktiv i den offentlige debatten med mediebidrag som intervju, kronikk- og debattinnlegg.

Nøkkelord:
vitenskapsteori og etikk, kvalitativ metode, kronisk sykdom, rehabilitering og habiltering, folkehelse, etikk, kunnskap og profesjonell praksis.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Vistven, Anette; Groven, Karen Synne (2021). Experiences of an intensive interdisciplinary rehabilitation for people with early-stage Parkinson's disease. European Journal of Physiotherapy .

Dahl-Michelsen, Tone; Kinsella, Elizabeth Anne; Groven, Karen Synne (2021). Toward an inclusive evidence-based practice model: Embracing pluralistic understandings of professional knowledge in health care and health care higher education. Critical Studies in Teaching and Learning .

Dahl-Michelsen, Tone; Nicholls, David A.; Messel, Jan; Groven, Karen Synne (2021). Boundary work: the Mensendieck system and physiotherapy education in Norway. Physiotherapy Theory and Practice . Vol. 37.

Sørensen, Monica; Groven, Karen Synne; Gjelsvik, Bjørn E.; Almendingen, Kari; Garnweidner-Holme, Lisa (2020). Experiences of self-management support in patients with diabetes and multimorbidity: a qualitative study in Norwegian general practice. Primary Health Care Research and Development . Vol. 21:e44.

David, Nicholls; Groven, Karen Synne; Kinsella, Elisabeth Anne; Anjum, Rani Lill (2020). Introduction. Nicholls, David; Groven, Karen Synne; Anjum, Rani Lill; Kinsella, Anne Elisabeth (Red.). Mobilizing Knowledge in Physiotherapy Critical Reflections on Foundations and Practices. Chapter 1. Routledge.

Braithwaite, Jean; Dahl-Michelsen, Tone; Groven, Karen Synne (2020). How are we doing? Placing human relationships at the centre of physiotherapy. Nicholls, David; Groven, Karen Synne; Anjum, Rani Lill; Kinsella, Anne Elisabeth (Red.). Mobilizing Knowledge in Physiotherapy Critical Reflections on Foundations and Practices. Chapter 15. Routledge.

Nicholls, David; Groven, Karen Synne; Anjum, Rani Lill; Kinsella, Anne Elisabeth (2020). Mobilizing Knowledge in Physiotherapy Critical Reflections on Foundations and Practices. ISBN: 9780367428181. 234 s. Routledge.

Sørensen, Monica; Groven, Karen Synne; Gjelsvik, Bjørn E.; Almendingen, Kari; Garnweidner-Holme, Lisa (2020). The roles of healthcare professionals in diabetes care: A qualitative study in Norwegian general practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care . Vol. 38.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813...

Groven, Karen Synne; Dahl-Michelsen, Tone (2019). Recovering from chronic fatigue syndrome as an intra-active process. Health Care for Women International .

Dahl-Michelsen, Tone; Nicholls, David A; Groven, Karen Synne (2019). Approaching Intimacy, Sexuality and Ethics in the Professional Training of Physiotherapy Students in Norway. European Journal of Physiotherapy .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig