English version
Line Myrdal Styczen

Line Myrdal Styczen

Kort om

Line Styczen er utdannet ergoterapeut og har en master i helsefagvitenskap fra Universitet i Oslo. Hun har primært jobbet som ergoterapeut på sykehus for barn og unge, og voksne innenfor områdene ortopedi og revmatologi. Tverrprofesjonelt samarbeid, barn og unges deltagelse, brukermedvirkning og kunnskapsbasert praksis er områder hun interesserer seg for.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Styczen, Line Myrdal ; Helseth, Sølvi ; Groven, Karen Synne ; Hauge, Mona-Iren; Dahl-Michelsen, Tone (2024). Interprofessional collaboration for children with physical disabilities: a scoping review. 16 s. Journal of Interprofessional Care.
https://doi.org/10.1080/13561820.2023.2295922

Stycsen, Line Myrdal ; Dahl-Michelsen, Tone (2017). Ungdom med barneleddgikts hverdagslivserfaringer. Forhandlinger om deltagelse og normalitet. Ergoterapeuten. Vol. 6.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig