Norwegian version
Magne Haukland

Magne Haukland

Research groups

Scientific publications

Høgberget, Tone; Haukland, Magne (2021). Hjertelig tilstede - om kropp og kroppssyn i skolehelsetjenesten. Nordisk sygeplejeforskning . Vol. 11.

Schneider, Marthe; Tallaksen, Dag Willy; Haukland, Magne; Haugstad, Gro Killi (2021). If I stop, then what am I supposed to do? The experiences of sexual intimacy of women who live with provoked vestibulodynia. 17 p. Health Care for Women International .

Faugli, Anne; Kufås, Elin; Haukland, Magne; Kallander, Ellen Katrine; Ruud, Torleif; Weimand, Bente (2020). ‘I have cried a lot’: a qualitative study on children experiencing severe parental illness. 11 p. Scandinavian Journal of Caring Sciences .
http://hdl.handle.net/10852/83536

Meyer, Mona Elisabeth; Haukland, Magne; Glomsås, Heidi Snoen; Tveiten, Sidsel (2019). Studentassistenter bidro til læring i anatomi, fysiologi og biokjemi. Sykepleien Forskning .
https://sykepleien.no/forskning/2019/11/studentass...

Stenbrenden, Siw; Haukland, Magne; Knutsen, Ingrid Ruud (2018). Sterke møter En kvalitativ studie av hvordan kvinnelige brukere opplever samarbeidet med veiledere i NAV. Tidsskrift for psykisk helsearbeid . Vol. 15.

Onstad, Ragnhild Flittie; Nordhaug, Marita; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Haukland, Magne; Uppsata, Solveig; Tveiten, Sidsel (2018). Kvalitet i praksisveiledning - en vedvarende utfordring? Erfaringer fra praksisveiledere. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Ed.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. 5. p. 86-104. Fagbokforlaget.

Haukland, Magne; Gjerlaug, Anne Karine; Skommesvik, Siri; Uppsata, Solveig; Onstad, Ragnhild Flittie; Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (2018). Å jenke det til. Vitenskapelig ansattes forståelse av veiledning i praksisstudier. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Ed.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. 6. p. 105-120. Fagbokforlaget.

Uppsata, Solveig; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Nordhaug, Marita; Onstad, Ragnhild Flittie; Haukland, Magne; Tveiten, Sidsel (2018). I en akseptert skvis mellom systemer og idealer? Lederes perspektiv på kvalitet i praksisveiledning. Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita (Ed.). Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. 7. p. 121-136. Fagbokforlaget.

Svennevig, Gitte; Haukland, Magne; Tallaksen, Dag Willy (2016). Fangers opplevelse av skam og stolthet etter soning. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab . Vol. 103.

Tveiten, Sidsel; Onstad, Ragnhild Flittie; Haukland, Magne (2015). Refleksjon over praksis i lys av empowerment : en fokusgruppeundersøkelse. Nordic journal of nursing research . Vol. 35.

These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete