Norwegian version
Mona Elisabeth Meyer

Mona Elisabeth Meyer

Research groups

Scientific publications

Molin, Marianne; Meyer, Mona Elisabeth; Medin, Tirill (2021). Anatomy, physiology and biochemistry: nursing students’ perceptions of the learning outcome from a flipped classroom. Sykepleien Forskning . Vol. 15.

Molin, Marianne; Meyer, Mona Elisabeth; Medin, Tirill (2020). Anatomi, fysiologi og biokjemi: sykepleier­studenters opplevde læringsutbytte ved omvendt undervisning. Sykepleien Forskning . Vol. 15(82467):(e-82467).

Meyer, Mona Elisabeth; Haukland, Magne; Glomsås, Heidi Snoen; Tveiten, Sidsel (2019). Studentassistenter bidro til læring i anatomi, fysiologi og biokjemi. Sykepleien Forskning .
https://sykepleien.no/forskning/2019/11/studentass...

Haukland, Magne; Meyer, Mona Elisabeth; Gjerlaug, Anne Karine; Tveiten, Sidsel (2014). Vennlig dulting? Empowerment i utvalgte helsepolitiske dokumenter. Tveiten, Sidsel; Boge, Knut (Ed.). Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk - nye perspektiver. Kapittel 3. p. 37-60. Gyldendal Akademisk.

Meyer, Mona Elisabeth (2014). E-læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen. UNIPED . Vol. 37.
http://hdl.handle.net/10642/1953These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete