English version
Mona Elisabeth Meyer

Mona Elisabeth Meyer

Kort om

Sosialantropologi grunnfag, UiO (1981-1982)
Cand.med. (UiO), 1988
Turnustjeneste Molde sykehus og Midsund kommune (1989-1991)
Kommunelege i Skedsmo kommune (1991 - 2005), hvor jeg arbeidet som sykehjemslege, helsestasjonslege og skolelege.
Høgskolelektor på HiAk fra 1998.
Førstelektor på HiOA fra 2015.
Er emneansvarlig i de naturvitenskapelige og medisinske emnene i bachelorutdanningen i sykepleie. Underviser i anatomi, fysiologi og biokjemi samt sykdomslære gjennom alle tre studieårene.
Timelærer på helsesykepleierutdanningen.
Veileder masterstudenter i emnet empowerment og helsefremmende arbeid.
Har vært timelærer på jordmorutdanningen, vernepleierutdanningen og yrkesfaglærerutdanningen.

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Finbråten, Hanne Søberg ; Guttersrud, Øystein ; Foss, Camilla ; Pettersen, Kjell Sverre ; Tørris, Christine ; Meyer, Mona Elisabeth ; Halvorsrud, Hedvig ; Stensrud, Helge; Sandbekken, Ida Hellum ; Sæland, Mone Eli; Grønlien, Heidi Kristine (2023). Bruk av «concept cartoons» i kombinasjon med digitalt student-respons-system for å støtte læring i Anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen - En undervisningsstrategi for å fremme studentaktiv læring. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.4.3

Meyer, Mona Elisabeth ; Sandbekken, Ida Hellum ; Tørris, Christine ; Halvorsrud, Hedvig ; Molin, Marianne (2023). Hva kjennetegner digitale seminargrupper som fungerer godt, og hva kjennetegner de som fungerer mindre godt?. UNIPED. Vol. 46.
https://doi.org/10.18261/uniped.46.1.3

Tørris, Christine ; Meyer, Mona Elisabeth ; Sandbekken, Ida Hellum ; Halvorsrud, Hedvig ; Molin, Marianne (2022). Nursing Students’ Perceived Learning Outcomes, Motivation to Learn and Grade Achieved in a Digital Blended Learning Course: A Norwegian Cross-Sectional Study. Education Sciences. Vol. 12.
https://doi.org/10.3390/educsci12070467

Molin, Marianne ; Meyer, Mona Elisabeth ; Medin, Tirill (2021). Anatomy, physiology and biochemistry: nursing students’ perceptions of the learning outcome from a flipped classroom. Sykepleien Forskning. Vol. 15.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2020.82467

Molin, Marianne ; Meyer, Mona Elisabeth ; Medin, Tirill (2020). Anatomi, fysiologi og biokjemi: sykepleier­studenters opplevde læringsutbytte ved omvendt undervisning. Sykepleien Forskning. Vol. 15(82467):(e-82467).
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2020.82467

Meyer, Mona Elisabeth ; Haukland, Magne ; Glomsås, Heidi Snoen ; Tveiten, Sidsel (2019). Studentassistenter bidro til læring i anatomi, fysiologi og biokjemi. Sykepleien Forskning.
https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.79469

Meyer, Mona Elisabeth (2014). E-læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen. UNIPED. Vol. 37.
https://doi.org/10.3402/uniped.v37.22706

Haukland, Magne ; Meyer, Mona Elisabeth ; Gjerlaug, Anne Karine; Tveiten, Sidsel (2014). Vennlig dulting? Empowerment i utvalgte helsepolitiske dokumenter. Tveiten, Sidsel; Boge, Knut (Red.). Empowerment i helse, ledelse og pedagogikk - nye perspektiver. s. 37-60. Gyldendal Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig